Co znamená career v Angličtina?

Jaký je význam slova career v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat career v Angličtina.

Slovo career v Angličtina znamená povolání, kariéra, dráha, řítit se, hnát se, kariérní žebříček, kariérní. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova career

povolání

noun (profession)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Many children want a career as a doctor.
Mnoho dětí chce být povoláním doktor.

kariéra

noun (progress in work) (pokrok v práci)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Martin had a long career at the company.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Po dlouhé a úspěšné kariéře v průmyslu se rozhodl, že teď si bude užívat života.

dráha

noun (UK (progress generally) (školní, životní atd.)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Ray was an "A" student throughout his school career.
Ray byl po celou školní dráhu student s jedničkami.

řítit se, hnát se

intransitive verb (move quickly)

He slipped, and careered headlong into a lamp post.
Uklouzl a řítil se přímo na lampu.

kariérní žebříček

noun (figurative (advancement in a job)

Peter works a lot of overtime in hopes that he can climb the career ladder quickly.

kariérní

adjective (pertaining to your profession)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu career v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova career

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.