Co znamená last v Angličtina?

Jaký je význam slova last v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat last v Angličtina.

Slovo last v Angličtina znamená poslední, závěrečný, poslední, minulý, poslední, poslední, naposled, trvat, trvat, přežít, vydržet, poslední, poslední, poslední, poslední, každý, naposled, poslední, naposledy, smrt, kopyto, poslední okamžik, poslední z, vydržet, vydržet, konečně, být poslední, být poslední, být nejníže, v neposlední řadě, poslední dny, na poslední chvíli, příjmení, minulou noc, během minulé noci, krajní řešení, poslední řešení, poslední zastávka, poslední kapka, Poslední večeře, poslední událost, posledně, naposledy, Tak naposledy!, minulý týden, poslední slova, loni, poslední zoufalý pokus, na poslední chvíli, v posledním tažení, poslední slovo, poslední výkřik. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova last

poslední, závěrečný

adjective (final) (v sérii)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
You really need to win this last race.
Opravdu musíš vyhrát ten poslední závod.

poslední

adjective (most recent) (zatím, dosud)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
What was the last book you read?
Která byla poslední kniha, kterou jsi četl?

minulý

adjective (time period: previous) (určení času)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Last summer was very hot. // Something strange seems to have occurred in the last three minutes.
Minulé léto bylo vedro.

poslední

adjective (latest possible) (poslední možný)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He went to the store at the last minute, just before it closed.
Šel do obchodu na poslední chvíli, těsně před zavírací dobou.

poslední

adjective (least suitable) (nejméně vhodný)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He would be my last choice to help me; he is completely unreliable.
On je poslední, koho bych prosil o pomoc. Je naprosto nespolehlivý.

naposled

adverb (most recently)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Who spoke last, you or him? // I last saw him yesterday.
Kdo mluvil naposled? Ty nebo on?

trvat

transitive verb (continue for a certain time)

The speech lasted thirty minutes.
Projev trval třicet minut.

trvat

intransitive verb (duration)

The rainy weather lasted for ten straight days.
To deštivé počasí trvalo celých deset dnů.

přežít

intransitive verb (survive)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The endangered species is not expected to last through the 21st century.
Nepředpokládá se, že tento ohrožený druh přežije 21. století.

vydržet

intransitive verb (be sufficient)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Our food supplies should last for two weeks.
Jídlo by nám mělo vydržet 2 týdny.

poslední

adjective (figurative (least likely) (nejméně pravděpodobné)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The gym? That is the last place you will find him.

poslední

adjective (with authority) (nejdůraznější)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The president always has the last word.
Prezident má vždy poslední slovo.

poslední

adjective (only remaining) (zbývající)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Nobody ate the last bit of lasagne.

poslední

adjective (lowest) (na seznamu, nejméně důležité)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The picnic is the last thing on my list; everything else is more important.

každý

adjective (single)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We won't start eating until every last person arrives.

naposled

noun (most recent thing)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The last is often the best.
To nejlepší naposled.

poslední

noun (most recent person) (osoba)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
There used to be lots of older people here, but the last moved away two years ago.

naposledy

noun (final mention)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
That was the last we heard about her.
To bylo naposledy, co jsme o ní slyšeli.

smrt

noun (end, death)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He remained faithful to the last.

kopyto

noun (model of a foot) (obuvnické)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The shoemaker used individual lasts to make each shoe.

poslední okamžik

noun (the final moment)

The movie, a murder mystery, kept us guessing to the last.

poslední z

noun (only remaining person, thing) (další už nenásledují)

Robert Scott and his team were the last of the great explorers.

vydržet

intransitive verb (wear well) (o oblečení)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
This shirt will last for years, it is so well made.

vydržet

intransitive verb (endure)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'm not sure that I can last till the end of the workday. I might fall asleep before then.

konečně

adverb (finally)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
At last, I've finished writing that report!

být poslední

(lose a race, be the slowest) (v závodě)

I came last in the race.

být poslední

(be last in sequence)

In the English alphabet, Z comes last.

být nejníže

(figurative (be lowest in priority) (priority)

Too many people allow their physical fitness to come last in their list of priorities.

v neposlední řadě

adverb (lastly)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Last but not least, don't forget to ring me when you get there. Last but not least, I'd like to thank my husband for his support.

poslední dny

plural noun (before death)

I would rather spend my last days on a beach than in a hospital.

na poslední chvíli

noun (final moments before [sth])

I managed to get tickets to the concert at the last minute. Our babysitter cancelled at the last minute, so we stayed home.

příjmení

noun (surname, family name)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The Royal Family's last name is Windsor.

minulou noc

adverb (yesterday evening)

I went to bed very early last night - just after nine.

během minulé noci

adverb (yesterday during the night)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
There was heavy snowfall in the area last night.

krajní řešení, poslední řešení

noun (desperate recourse)

As a last resort to win her heart, he bought 12 dozen roses for her. You are my last resort, if you don't lend me the money I will lose the house.

poslední zastávka

noun (transport route: final destination)

This is the last stop; everyone must get off the bus.

poslední kapka

noun (figurative (final source of irritation) (přeneseně)

That was the last straw! I can't take any more of your abuse; I'm leaving you.

Poslední večeře

noun (meal eaten by Jesus and disciples) (Bible)

When Mass is celebrated and we go for communion, it commemorates the Last Supper.

poslední událost

noun (final iteration, occurrence)

When Andy visited, I didn't know it was the last time I would ever see him.

posledně, naposledy

adverb (on the previous occasion)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Last time I ate fast food, I got sick. The last time I saw you, you'd just come back from Japan.

Tak naposledy!

expression (warning, exasperation)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
For the last time, go and do your homework!

minulý týden

adverb (during the week before this one)

She quit her job last week.

poslední slova

plural noun (final words spoken before dying)

His last words were "I don't feel so good."

loni

adverb (during the year before this one)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Last year I went on holiday to Italy.

poslední zoufalý pokus

noun (desperate final attempt)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

na poslední chvíli

noun as adjective (hurried, almost too late)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
There are always so many last-minute preparations before a wedding.

v posledním tažení

adverb (figurative, informal (about to fail)

That old car is on its last legs.

poslední slovo

noun (final retort)

My brother has to have the last word in every argument.

poslední výkřik

noun (figurative (ultimate, most fashionable) (přen.: módy apod.)

You can always find the last word in haute couture in Paris.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu last v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova last

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.