Co znamená police v Angličtina?

Jaký je význam slova police v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat police v Angličtina.

Slovo police v Angličtina znamená policie, policie, policisté, policejní, kontrolovat, střežit, policejní vozidlo, policejní oddělení, městská policie, policejní sbor, policista, policejní stát, policejní stanice. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova police

policie

noun (always singular (force keeping public order) (instituce)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The city depends on an independent police.
Nezávislá policie je pro město životně důležitá.

policie

plural noun (police officers, collectively) (policisté)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The police arrived on the scene.
Policie dorazila na místo činu.

policisté

plural noun (police officers)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
One hundred armed police were stationed around the building.
Stovka ozbrojených policistů se rozmístila okolo domu.

policejní

noun as adjective (used by, relating to police)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Jeff let his nephew try on his police helmet.

kontrolovat

transitive verb (keep [sth], [sb] under police control) (policií)

The riot squad policed the crowd.

střežit

transitive verb (patrol [sth], monitor [sb])

The soldiers policed the area.

policejní vozidlo

noun (vehicle used by police)

We arrived to see a police car outside our home. Within minutes of the alarm going off, 12 police cars were surrounding the building.

policejní oddělení

noun (law enforcement office)

městská policie

noun (local law-enforcement team)

policejní sbor

noun (national law-enforcement organization)

policista

noun (member of police force)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
When he grows up he wants to be either a firefighter or a police officer.

policejní stát

noun (country where police maintain oppressive control)

Germany became a police state under Hitler's rule.

policejní stanice

noun (building where police are stationed)

I had to report to the police station with my driving licence.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu police v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova police

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.