Co znamená something v Angličtina?

Jaký je význam slova something v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat something v Angličtina.

Slovo something v Angličtina znamená něco, něco, asi, přibližně, něco, něco hrozného, něco jiného, něco dalšího, jiná liga, hrozně, strašně, něco hrozného, námět k přemýšlení. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova something

něco

pronoun (any one thing) (jakákoli věc)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
We're looking for something to eat.
Hledáme něco k snědku.

něco

pronoun (one thing) (jedna věc)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Something is bothering me.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Cosi se jí mihlo před očima.

asi, přibližně

adverb (to some degree)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
There was something close to a million dollars in the safe.

něco

noun (colloquial ([sth] or [sb] important) (něco významného)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
She must think she's really something.
Musí si myslet, že je opravdu něco.

něco hrozného

adverb (slang (intensely)

The boy wanted that toy something awful.

něco jiného

noun ([sth] different)

Sam wanted shrimp for dinner but had to settle for something else.

něco dalšího

noun ([sth] additional)

Would you like something else to drink?

jiná liga

noun (figurative, slang ([sth] very impressive) (hovorový výraz: něco úchvatného)

His new car's something else! - it´s amazing! Wow! - now that painting is really something else!

hrozně, strašně

adverb (informal (desperately, intensely) (bolet, křičet apod.)

The wind was blowing something fierce all through the night. I love her something fierce.

něco hrozného

adverb (informal (desperately, intensely)

My arm hurt something terrible when I fell off my bike.

námět k přemýšlení

noun (informal, figurative ([sth] to consider)

The annual report gave the analysts something to chew on.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu something v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova something

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.