Co znamená some v Angličtina?

Jaký je význam slova some v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat some v Angličtina.

Slovo some v Angličtina znamená nějaké, někteří, trochu, někteří, skvělý, vynikající, skvělý, vynikající, chvilku, trochu, za nějaký čas, v určitém okamžiku, sklidit, udělat si čas, z nějakého důvodu, uznat, nějak, odvaha, drzost, k užitku, pěkný, docela, podoba, zdánlivá podobnost, špetka, někdy, více, více, doba, ne tak dávno, do jisté míry, do jisté míry. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova some

nějaké

adjective (a few) (nízký počet)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
I ate some chocolates, but not many.
Snědl jsem nějaké čokoládové bonbóny, ale nebylo jich moc.

někteří

adjective (a few people) (lidé)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Some friends think that my jokes are funny.
Někteří přátelé považují mé fórky za legrační.

trochu

adjective (uncountable (a bit, a bit of)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Would you like some more wine? A little more?
Dáš si ještě trochu vína? Trošku?

někteří

pronoun (certain persons, events)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Some of my friends think that my jokes are stupid.
Někteří z mých přátel si myslí, že mé fórky jsou pitomé.

skvělý, vynikající

adjective (slang (emphasis: irony) (ironicky)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Some doctor you are! My appendix has burst and you have given me an aspirin!
No ty jsi skvělý (OR: vynikající) doktor! Praskl mi apendix a ty jsi mi dal aspirin!

skvělý, vynikající

adjective (slang (emphasis: remarkable)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
That was some meal. I hope to go back there soon.
To bylo skvělé (OR: vynikající) jídlo. Snad se sem brzy vrátíme.

chvilku

adverb (US, informal (for a while)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We talked some.

trochu

adverb (US, informal (to some degree) (do určité míry)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
No matter what you say to him, he will always worry some.

za nějaký čas

expression (after a while)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
After some time, the architect delivered the plans for our new house.

v určitém okamžiku

adverb (at an unspecified moment)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
At some point, we'll need to decide whether the project is worth continuing.
V určitém okamžiku se budeme muset rozhodnout, zda stojí za to v projektu pokračovat.

sklidit

verbal expression (remove clutter)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If you could just clear some space on your desk, I'll set the computer up there.

udělat si čas

verbal expression (make time)

Could you clear some space on your calendar to spend some time with her?

z nějakého důvodu

adverb (for an unknown reason)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
For some reason my computer's started crashing whenever I log on to the internet.
Můj počítač začne z nějakého důvodu padat pokaždé, když se přihlásím na internet.

uznat

(recognize worth)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'm not that stupid; give me some credit!
Tak blbá zase nejsem, no uznej!

nějak

adverb (somehow)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I thought he looked different in some way, then I realised he'd shaved off his beard.

odvaha, drzost

noun (figurative, informal (excessive boldness)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
You've got a nerve, showing your face here after what you did!

k užitku

adjective (somewhat useful)

I hope this information will be of some help.

pěkný

adjective (informal ([sth] impressive) (přeneseně: zdůraznění intenzity)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
That's quite some bruise you have there.
To máš tedy pěknou modřinu.

docela

adjective (a lot of: time, doing)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He's 85, so he must have retired quite some time ago.
Je mu 85, takže do důchodu musel jít už docela dávno.

podoba

noun (outward appearance)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The cloud had the semblance of a horse.

zdánlivá podobnost

noun (assumed appearance, show)

špetka

noun (slight amount) (malé množství)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I wish the new trainee would show some semblance of competence.

někdy

adverb (on an unspecified date in the future)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)

více

pronoun (an additional quantity)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
There's plenty of cake left; would you like some more?

více

adjective (an additional quantity of)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Would you like some more tea?

doba

adverb (a while) (dlouhý čas)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
It's been some time since I've seen my cousins.
Už je to doba, co jsem naposledy viděla své sestřenice.

ne tak dávno

adverb (a while back)

I was once a good basketball player … but that was some time ago.

do jisté míry

adverb (to a certain extent)

Intelligence is determined to some degree by genetics.

do jisté míry

adverb (to a certain degree)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
You have to admit you're to blame to some extent. We all suffer to some extent when we're far away from our loved ones.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu some v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova some

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.