Co znamená swimming v Angličtina?

Jaký je význam slova swimming v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat swimming v Angličtina.

Slovo swimming v Angličtina znamená plavání, plavání, plavání, topit se v, plavat, plavání, plout, plavat, přeplavat, plavecký oddíl, bazén, plavky, plavky. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova swimming

plavání

noun (sport, contest) (sport)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Swimming is one of my favourite activities.
Plavání je jedna z mých oblíbených činností.

plavání

noun (act of moving through water) (pohyb ve vodě)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Swimming cools the body.
Plavání ochlazuje tělo.

plavání

noun (swimmer's skill or technique) (plavecká technika)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Her swimming was excellent.
Jeho plavání je vynikající.

topit se v

(figurative (having an abundance of [sth]) (přen.: mít něčeho hodně)

That guy is swimming in money!
Ten chlap se topí v penězích!

plavat

intransitive verb (move through water)

I swam to the island yesterday.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Nechceš si dnes po škole jít zaplavat?

plavání

noun (instance of swimming)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I go for a swim in the lake each morning.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Plavání je zdravé.

plout

intransitive verb (literary, figurative (glide) (přen.: hladce se pohybovat)

Fred Astaire could just swim across a room.
Fred Astaire dokázal plout místností.

plavat

intransitive verb (figurative (float) (na hladině)

There was a dead bug swimming in my soup.
V mé polívce plave mrtvý brouk.

přeplavat

transitive verb (cross by swimming) (plaváním překonat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Didn't somebody swim the English Channel last summer?

plavecký oddíl

noun (competing group of swimmers)

bazén

noun (public pool) (veřejný)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Young children are forbidden to go into the deep end of the swimming pool.

plavky

noun (woman's one-piece bathing outfit) (jednodílné)

(podstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).)
Julie changed into her swimsuit and ran into the sea.

plavky

plural noun (man's swim shorts) (pánské)

(podstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).)
Robert put on his trunks and went outside to the pool.
Robert si oblékl plavky a šel ven do bazénu.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu swimming v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova swimming

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.