Co znamená no v Angličtina?

Jaký je význam slova no v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat no v Angličtina.

Slovo no v Angličtina znamená ne, ne, ne, žádný, žádný, , zákaz, , ne, hlas proti, nobelium, č., nikdy, vůbec se nepodobat, v žádném případě, nemít kuráž, nemít jinou možnost, nemít nic společného s, nemít právo, nemít žádnou šanci, nemít příležitost, nemít příležitost, nemít jinou možnost, nemít jinou možnost než, nemít žádné pochybnosti, nemít žádné pochybnosti, že, neumět si představit, nemít námitky, nemít námitky k, nemít v plánu, vůbec si nevzpomínat na, nemít právo, nemít právo, vůbec se nestydět, nehodlat se zabývat, v žádném případě, nikterak, nijak, obrátit naruby, jako žádný jiný, jako žádný jiný, Dlouho jsem tě neviděl!, neztrácet čas, žádná šance, nulová šance, Bez šance!, bezplatně, Bez komentáře!, bezkonkurenčně, , ani náhodou, žádná pochybnost, bezpochyby, početný, nekončící, bez konce, rozhodně ne, nepodařit se, nevyjít, špatný, neefektivní, neúčinný, Netuším!, Nevím!, bez řečí, bez legrace, bez legrace, beze srandy, ne později něž, není žádná sranda, , ne hůře, ne méně, už ne, jako pes a kočka, neutrální oblast, území nikoho, na tom nezáleží, bez ohledu na, jakkoli, jakkoliv, bez ohledu na to, jak, bez ohledu na to, jak, stůj co stůj, bez ohledu na, nezáleží na tom kdy, nezáleží na tom kdy, nezáleží na tom, který, nezáleží na tom, kdo, žádný další, ne více než, už ne, ne více a ne méně, stejně, ne více a ne méně, Bez urážky!, To nestojí za řeč!, Žádný problém!, není prostor pro chyby, rozhodně ne, ihned, okamžitě, hned to bude, být přiznivcem, bez podmínek, bez podmínek, jasně, okamžitě, bleskově, bezpředmětný, nemající smysl, ani náhodou, vážně?, fakt?, bez šance, není divu, Buď bez obav!, Není zač!, žádná věda, , rozumný, nikdo. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova no

ne

adverb (refusal)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
No, I wouldn't like more coffee, thank you.
Ne, nechci další kávu, děkuji.

ne

adverb (dissent) (nesouhlas)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
No, I do not agree with that at all.

ne

adverb (denial) (odmítnutí)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
No, I did not get mud on the floor.

žádný

adjective (not any)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
We have no rooms available.
Nemáme žádné volné pokoje.

žádný

adjective (not one)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
There is no clean fork; we'll have to wash some.

adverb (not any)

There is no denying the truth.

zákaz

adjective (forbidding [sth])

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
There are signs saying "No smoking" all over the construction site.
Po celém staveništi visí cedule s nápisem Zákaz kouření.

adjective (not genuine, effective, convincing)

I'm no artist but I was pleased with how the drawing came out.

ne

noun (saying no)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
Their response was a definite no.

hlas proti

noun (votes)

The noes have it, and the bill is thrown out.

nobelium

noun (chemistry: nobelium) (chemický prvek)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
No is an element with the atomic number 102.

č.

noun (written, abbreviation (number) (zkratka slova číslo)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
For this test, you will need a no. 2 pencil.
Na test budete potřebovat tužku č. 2.

nikdy

adverb (never, not at any point)

At no time did Bob leave the house that evening.

vůbec se nepodobat

verbal expression (be totally unlike)

The boy bears no resemblance to his father or his other brother.

v žádném případě

adverb (not at all, not in any way)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
This handbag costs £300, but it's by no means the most expensive one in the shop.

nemít kuráž

verbal expression (figurative (lack appetite, courage for [sth])

John had little stomach for the task at hand.

nemít jinou možnost

verbal expression (not have any other choice)

With a crime this serious we have no alternative but to prosecute.

nemít nic společného s

verbal expression (not be connected, involved)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Type 1 diabetes has no association with obesity or other lifestyle factors, and is not preventable.

nemít právo

verbal expression (informal (not have the right)

You have no business spreading gossip about me!

nemít žádnou šanci

verbal expression (be doomed)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
She had no chance, the disease had spread too far.

nemít příležitost

verbal expression (not have opportunity)

I saw this article last week and wanted to comment, but had no chance until now.

nemít příležitost

verbal expression (not have opportunity) (něco dělat)

The swimming pool looked nice, but we had no chance to use it.

nemít jinou možnost

verbal expression (be forced to do [sth])

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I had to fire him. I had no choice.

nemít jinou možnost než

verbal expression (not have alternative)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
We have no choice but to think that you acted irresponsibly.

nemít žádné pochybnosti

verbal expression (be certain)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Have no doubt, we'll get in trouble for eating all the cake.

nemít žádné pochybnosti, že

verbal expression (be certain)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I have no doubt that he'll be back tomorrow with the same story.

neumět si představit

verbal expression (not know)

I have no idea how I'm going to get home now my car's broken down. I have no idea how she found out.

nemít námitky

verbal expression (not be opposed)

Shah said he had no objection if a former member of the armed forces took part in the peace talks.

nemít námitky k

verbal expression (not be opposed)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I have no objection to your suggestion.

nemít v plánu

verbal expression (lack intent, organization)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Bachmann said that she has no plan to launch another presidential campaign.

vůbec si nevzpomínat na

verbal expression (remember nothing about)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
He was so drunk that he had no recollection of how he got back home.

nemít právo

verbal expression (not be entitled)

My son was complaining that everyone was controlling his life and we had no right because he was an adult.

nemít právo

verbal expression (not be entitled)

You have no right to complain about the situation.

vůbec se nestydět

verbal expression (not be embarrassed)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
How can you see people suffering and do nothing? Have you no shame?

nehodlat se zabývat

verbal expression (figurative (not tolerate)

James has no time for gossips. I have no time for children who won't do their homework.

v žádném případě

adverb (not under any circumstances)

In no case should lifts be considered as means of escape in the event of a fire.

nikterak, nijak

adverb (not at all)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The fact that you were a little drunk in no way excuses your behavior.

obrátit naruby

verbal expression (figurative (search thoroughly) (usilovně hledat)

In the investigation to find the missing child, the police have left no stone unturned.

jako žádný jiný

adverb (incomparably)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Her love for him was like no other.

jako žádný jiný

adjective (incomparable, unique)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
This holiday offers tourists a holiday like no other.

Dlouho jsem tě neviděl!

interjection (slang (I haven't seen you for a long time)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Hey, Andrew! Long time no see!

neztrácet čas

verbal expression (act without delay)

You should lose no time in reporting a stolen credit card.

žádná šance, nulová šance

noun (absence of opportunity)

You have no chance of getting tickets for the game this late.

Bez šance!

interjection (informal (that is extremely unlikely)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
You want to borrow dad's car? No chance!

bezplatně

expression ([sth] is provided free)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
There is no charge for fresh towels; they come with the hotel room. The manufacturer will send you product samples at no charge.

Bez komentáře!

interjection (expressing refusal to speak)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)

bezkonkurenčně

interjection (informal (there is no comparison)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
When it comes to cars, I'll take a Porsche, no contest.

expression (legal: plea not to contest charge)

Stevens answered “No contest” when asked “How do you now plead?"

ani náhodou

interjection (US, slang (expressing refusal)

No dice, Joe, you aren't going to borrow my car.

žádná pochybnost

noun (total certainty)

I have no doubt that heaven exists. It is better to be quiet and be thought a fool than to open your mouth and leave no doubt.

bezpochyby

adverb (undoubtedly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
No doubt you have more experience in this field than I do.

početný

adjective (numerous)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He has had no end of troubles in his short life.

nekončící

adjective (continuous)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
My teenage daughters cause me no end of trouble.

bez konce

expression (continuous)

There's no end to the fun you can have in New York City!

rozhodně ne

interjection (informal (certainly not, never)

Me, take up ski jumping? No fear of that happening!

nepodařit se, nevyjít

noun (complete failure)

It's a no go for skiing today; there's no snow on the mountain.

špatný

expression (informal (of insufficient quality)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He gave up his dream of becoming an artist because his paintings were no good. She plays in a band, but I hear they're no good.

neefektivní, neúčinný

expression (informal (not effective)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The government's policies to cut the deficit have proved to be no good; the country is now more in debt than ever.

Netuším!, Nevím!

interjection (informal (I do not know)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)

bez řečí

expression (informal (no excuses are permitted)

I need you to finish that report today, no ifs, ands, or buts.

bez legrace

noun (informal ([sth] serious) (vážná věc)

It's no joke when you trap your fingers in a car door.

bez legrace, beze srandy

interjection (informal (I'm serious)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
No joke, John, she's really angry with you.

ne později něž

preposition (on or before, by)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Full payment must be received no later than two weeks before the start of the course. Rooms must be vacated no later than midday.

není žádná sranda

noun ([sth] serious)

Slipping on the ice is no laughing matter; you could break your neck.

adverb (however surprising that seems)

He came top of his class, no less!

ne hůře

pronoun (nothing inferior)

ne méně

adverb (not any less, not to any lesser degree)

už ne

adverb (not anymore)

The number you have dialed is no longer in service.

jako pes a kočka

noun (mutual dislike)

There's no love lost between those two. They've always hated each other.

neutrální oblast

noun (war: unoccupied area) (ve válce)

During the war, he wandered into no man's land and was very nearly shot by his own troops.

území nikoho

noun (wasteland) (pustina)

The Sahara Desert is mostly a no man's land.

na tom nezáleží

expression (informal (it is not important)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The concert's sold out? No matter. We'll go to the movies instead.

bez ohledu na

expression (with noun: regardless of [sth])

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
You can cancel your appointment at any time, no matter the reason.

jakkoli, jakkoliv

expression (with clause: whichever way)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
No matter how you go, you can't get there in less than an hour.

bez ohledu na to, jak

adverb (in whatever manner)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
She's determined to become famous, no matter how!

bez ohledu na to, jak

expression (with adjective: to whatever degree)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
She resists any change, no matter how small.

stůj co stůj

adverb (whatever)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
We need to get that money, no matter what!

bez ohledu na

expression (with clause: regardless of [sth])

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Jason is always cheerful, no matter what life hands him.

nezáleží na tom kdy

adverb (at whatever time)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
You can always phone me, no matter when.

nezáleží na tom kdy

expression (with clause: regardless of when)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
No matter when I go, there always seems to be a long queue.

nezáleží na tom, který

expression (with clause: whichever)

No matter which lighter you buy, they all burn gas. No matter which route we take, we will still be late.

nezáleží na tom, kdo

expression (with clause: whoever)

No matter who says that the sky is green, they are still wrong.

žádný další

noun (not greater than this)

No more sausages for me, thank you; I've eaten enough.

ne více než

adverb (to no greater an amount or degree)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Please pour in no more than one liter of water.

už ne

adverb (not now)

Barry used to be a heavy smoker, but no more.

ne více a ne méně

noun (an equal amount or degree)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Put in one pint of oil, no more and no less.

stejně

adverb (equally)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The dental treatment hurt no more and no less than the last time.

ne více a ne méně

adjective (exactly)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I will accept the proper fee, no more and no less.

Bez urážky!

interjection (I do not intend this as an insult)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
No offence, but that hairstyle doesn't suit you at all.

To nestojí za řeč!

interjection (informal (You're welcome! Don't mention it!)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
A: Thanks for washing the car for me. B: No problem.

Žádný problém!

interjection (informal (Certainly! Of course!)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
A: This radio doesn't work - I want a refund! B: Certainly, Sir - no problem!

není prostor pro chyby

noun (accuracy required)

When designing airplanes, there is no room for error.

rozhodně ne

interjection (formal (expressing polite negation)

No sir, I will not polish your shoes. No sir, you can put me in jail, but I refuse to fight.

ihned, okamžitě

expression (immediately)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
No sooner had Andy opened the window than it started to rain.

hned to bude

expression (I will do it immediately.)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
No sooner said than done; one sandwich coming up.

být přiznivcem

verbal expression (be familiar with) (čeho)

He is no stranger to hard work.

bez podmínek

plural noun (without conditions)

Neil wants a relationship with someone, but with no strings.

bez podmínek

expression (figurative (without conditions)

I will give you my old coat, no strings attached.

jasně

interjection (slang (expressing that [sth] is easy)

No sweat, John, we can just hide the broken glass under the sofa.

okamžitě, bleskově

noun (figurative (briefest moment)

We'll see each other again in two weeks. That's no time at all.

bezpředmětný

expression (it is pointless)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It's no use calling out his name, he can't hear you any more.

nemající smysl

expression (it is pointless)

There's no point in asking Jake if you can borrow his car; he'll say no. There's no use in telling me now that I shouldn't put that vase there; you should have mentioned it before I knocked it over and broke it.

ani náhodou

interjection (informal (refusal)

You want me to go with you to the disco? No way! I hate dancing.

vážně?, fakt?

interjection (informal (disbelief)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Jane is getting married? No way! I thought she would always be single.

bez šance

noun (no possible means)

There's no way we can get there on time; our car broke down.

není divu

interjection (it is not surprising)

No wonder the house is so cold, the heater is broken! No wonder the baby is crying, his diaper needs to be changed.

Buď bez obav!

interjection (it is not a problem)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
"Sorry I stepped on your foot." "No worries."

Není zač!

interjection (informal (you're welcome)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
"Thanks for the drink." "No worries!"

žádná věda

noun (slang ([sth] simple or obvious) (přen.: zjevné řešení)

You're not sure if you should marry Ed? He's good-looking, intelligent, and kind. C'mon, it's a no-brainer!
Ty si nejsi jistá, jestli si máš vzít Eda? Je hezký, inteligentní a milý. Nedělala bych z toho žádnou vědu.

noun (cover regardless of blame)

You can take out no-fault insurance where insurers pay the cost of all minor injuries resulting from an accident.

rozumný

adjective (sensible)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
My boss takes a no-nonsense approach to managing the office.

nikdo

pronoun (not one person)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Peter threw a party, but nobody showed up. I thought I heard someone, but there was no one there.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu no v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova no

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.