Co znamená very v Angličtina?

Jaký je význam slova very v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat very v Angličtina.

Slovo very v Angličtina znamená velmi, velice, právě ten, přesně ten, pouhý, přesný, úplný, , úplně, přinejmenším, před tvýma očima, odraz, obraz, ne moc, ne příliš, až do konce, až do konce života, děkuji mnohokrát, hodně špatný, samý začátek, samý začátek, jen pár, vzácný, velmi dobrý, dobře, dobrá, velmi málo, malé množství, jen málo, moc, fůra, velmi často, přesně ten, brzy, hned, velmi dobře, Velmi dobře!. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova very

velmi, velice

adverb (extremely)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He was very helpful.
Byl velmi nápomocný.

právě ten, přesně ten

adjective (one already mentioned)

It was that very day that he proposed to her.

pouhý

adjective (mere)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The very mention of his ex-wife caused problems.

přesný

adjective (exact)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He was the very person that I wanted to talk with.

úplný

adjective (as intensifier) (zesilovací výraz: časově)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
From the very beginning I knew he was a liar.

adverb (truly)

He was very much an active member of the team.

úplně

adverb (informal (intensifier) (zesilovací výraz)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She was the very best person for the job.

přinejmenším

expression (emphatic: and no less)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I would offer to pay half the cost, at the very least.

před tvýma očima

adverb (right in front of you)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
His father was murdered right before his eyes.

odraz

noun (copy) (přesný)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
This painting is the very image of the original.

obraz

noun (figurative (embodiment) (přeneseně: ztělesnění)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
He was the image of male aggressiveness.
Je obrazem mužské agresivity.

ne moc, ne příliš

adverb (hardly, only a little)

That's not very nice of you. I'm not very interested in football.

až do konce

expression (all the way through)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
She performed flawlessly right to the end.

až do konce života

expression (to the moment of death)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I promise never to leave you: I'll stand by you right to the end. He suffered a lot, but he was in good spirits right to the end.

děkuji mnohokrát

interjection (many thanks)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Thank you very much; you've been very helpful.

hodně špatný

adjective (awful, terrible)

She is in bed with a very bad case of the flu. Trixie, you are being a very bad dog.

samý začátek

noun (first word: of a text)

The very beginning of the Bible is one of its best-known passages.

samý začátek

noun (first moment, starting point)

Let's make the rules clear from the very beginning.

jen pár

adjective (not many)

There are very few pills left in the bottle; I need to call the doctor to get a new prescription.

vzácný

adjective (rare)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

velmi dobrý

adjective (excellent)

I don't understand; he used to make very good grades.

dobře, dobrá

interjection (formal (very well, certainly)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
Very good then, I'll see you in the morning.

velmi málo

adverb (hardly anything)

We have very little in common.

malé množství

noun (a small quantity)

jen málo

adjective (not much)

The news report provided very little useful information.
Zprávy nabídly jen velmi málo užitečných informací.

moc

adverb (greatly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I like him very much.

fůra

noun (a large amount) (neformální: velké množství)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

velmi často

adverb (frequently)

přesně ten

adjective (exact or identical)

At 15 Jacques enrolled at the very same school that his late father had attended.

brzy

adverb (in a short while from now)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We will be leaving very soon.

hned

adverb (rapidly) (velmi rychle)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)

velmi dobře

adverb (successfully)

He patched the hole in the wall very well: you'd never know it was there.

Velmi dobře!

interjection (expressing consent)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Very well, then: you may go out tonight, but you must be home by midnight.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu very v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova very

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.