Co znamená ball v Angličtina?

Jaký je význam slova ball v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat ball v Angličtina.

Slovo ball v Angličtina znamená míček, míč, koule, bříško, bříško, dělová koule, klubko, bál, ples, koule, míčová hra, špatný nadhoz, koule, koule, ošukat, omrdat, kuličkové ložisko, ložisková kulička, baseballový klub, klubko, baseballová čepice, nafukovací míč, plážový míč, v těžké pozici, v obtížné pozici, bílá koule, vybíjená, vykašlat se, míč, míč, užít si to, maškarní bál, masová koule, nekňuba, kulička proti molům, zákaz, pozorný, ostražitý, tenisák, demoliční koule. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova ball

míček

noun (small: tennis, baseball) (tenis, baseball apod.)

Throw me the ball.
Hoď mi ten míček.

míč

noun (large: basketball, football) (fotbal, basketbal apod.)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
That soccer player controls the ball amazingly well.
Fotbalista má skvělý cit pro míč.

koule

noun (sphere)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The cone had two balls of ice cream in it.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. K háčkování stačí pouze jedna jehlice a klubíčko příze.

bříško

noun (part of foot at base of big toe) (palce u nohy)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
He stood on the balls of his feet, ready to move.

bříško

noun (base of thumb) (palce)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The ball of my thumb hurts while I'm playing the violin.

dělová koule

noun (cannonball)

The naval frigate fired both ball and grapeshot at the sails of the enemy ship.

klubko

noun (wool, etc. wound into ball) (vlny apod.)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
He knitted the ball of wool into a cap and mittens.

bál, ples

noun (formal dance)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She bought a formal dress for the Christmas Ball.

koule

noun (bowling, billiards: hard ball)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He hit the cue ball as hard as he could.

míčová hra

noun (game using a ball)

Let's play ball - we should have started ten minutes ago!

špatný nadhoz

noun (baseball: not swung at) (v baseballu)

The pitch was too high and was called a ball by the umpire.

koule

plural noun (vulgar, slang (testicles) (hovorový výraz, vulgární výraz)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
John scratched his balls and yawned loudly.
Chytila ho za koule a zmáčkla.

koule

plural noun (vulgar, slang (courage, daring) (slangový výraz: odvaha)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
I don't have the balls for skydiving.
Na seskok s padákem nemám koule.

ošukat, omrdat

transitive verb (US, vulgar, slang (have sex with) (vulgární výraz)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The hot kisses made him want to ball her.

kuličkové ložisko

noun (metal bearing with ball)

These ball bearings contain two rows of balls side by side.

ložisková kulička

noun (metal ball in bearing)

The ball bearings rotate in the hub of the wheel.

baseballový klub

noun (professional baseball team)

Whether the player will remain with the ball club is uncertain.

klubko

noun (thin fibre wound into a ball) (vlny apod.)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
It's hard to crochet when the kitten keeps playing with the ball of thread.

baseballová čepice

noun (peaked sports hat)

The girl wore a baseball cap bearing the logo of her favorite team.

nafukovací míč, plážový míč

noun (toy: inflatable ball)

The children were playing with a beach ball.

v těžké pozici, v obtížné pozici

expression (US, figurative (at a disadvantage)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The university is behind the eight ball when it comes to attracting international students.

bílá koule

noun (snooker, pool: white ball) (kulečníková koule)

In pool, you hit the coloured balls with the white cue ball.

vybíjená

noun (US (American ball game) (míčová hra)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I always hated dodgeball, especially after the ball hit me in the face.

vykašlat se

verbal expression (figurative (fail to do one's part) (hovorový výraz)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The company dropped the ball when the product was late in reaching some key markets.

míč

noun (sports: round ball)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
He kicked the football into the goal.
Kopnul míč do branky.

míč

noun (sports: oblong ball) (oválný na americký fotbal)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
He threw the football to his friend.
Hodil míč svému kamarádovi.

užít si to

verbal expression (informal (enjoy oneself immensely)

Thank you for a wonderful party; we all had a ball!
Díky za skvělý večírek, všichni jsme si to užili!

maškarní bál

noun (dance where costumes are worn)

We went to the masked ball as Pierrot and Pierrette.

masová koule

noun (food: ground meat) (z mletého masa)

My favorite food as a child was spaghetti and meatballs.

nekňuba

noun (UK, informal (foolish person) (hovorový výraz)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

kulička proti molům

noun (usually plural (pesticide for clothing)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Before storing the box of clothing, we added mothballs to protect its contents.

zákaz

adjective (forbidding [sth])

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
There are signs saying "No smoking" all over the construction site.
Po celém staveništi visí cedule s nápisem Zákaz kouření.

pozorný, ostražitý

adverb (figurative, informal (alert)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
You need to be on the ball to spot the best bargains.

tenisák

noun (rubber ball used in tennis)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

demoliční koule

noun (demolition tool)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu ball v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova ball

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.