baby ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า baby ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ baby ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า baby ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เด็กทารก, เด็กน้อย, เด็กอ่อน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า baby

เด็กทารก

noun (very young human being)

So we asked ourselves, can the babies take statistics on a brand new language?
เราเลยเกิดข้อสงสัยว่า เด็กทารกจะเก็บสถิติจากภาษาที่ไม่เคยได้ยินได้หรือเปล่า?

เด็กน้อย

noun (very young human being)

South African girls similarly know how to make “babies” out of ears of corn.
ใน ทํานอง เดียว กัน เด็ก หญิง ชาว แอฟริกา ใต้ รู้ วิธี ทํา “เด็ก น้อย” จาก ฝัก ข้าว โพด.

เด็กอ่อน

noun (very young human being)

Many individuals donated clothing for Oscar as well as disposable diapers, baby formula, and toys.
หลาย คน บริจาค เสื้อ ผ้า ให้ ออสการ์ รวม ไป ถึง ผ้า อ้อม ชนิด ใช้ แล้ว ทิ้ง, อาหาร สําหรับ เด็ก อ่อน, และ ของ เล่น.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Are you gonna arm up baby bump over here?
อะไร นายจะให้คนท้องแก่นั่นถือปืนหรอ
And I'll keep doing this for Patrícia, my namesake, one of the first tapirs we captured and monitored in the Atlantic Forest many, many years ago; for Rita and her baby Vincent in the Pantanal.
ฉันจะทําไปเรื่อยๆ เพื่อแพทริเซีย สมเสร็จตัวนึงที่เราจับและติดตามมันที่ป่าแอตแลนติก เมื่อหลายปีก่อน เพื่อริตาและลูกน้อยของมัน วินเซ็นท์ ที่แพนทานัล
The first is that the babies are listening intently to us, and they're taking statistics as they listen to us talk -- they're taking statistics.
อย่างแรก เนื่องจากทารกจะฟังเราอย่างตั้งใจ และเก็บข้อมูลในขณะที่พวกเราพูดคุยกัน พวกเขาเก็บสถิติในหัว
Instead of rejecting the growing embryo as foreign tissue, it nourishes and protects it until it is ready to emerge as a baby.
แทน ที่ จะ ปฏิเสธ ตัว อ่อน ใน ครรภ์ ที่ กําลัง เติบโต เนื่อง จาก เป็น เนื้อ เยื่อ แปลกปลอม มดลูก กลับ บํารุง เลี้ยง และ ปก ป้อง ตัว อ่อน นั้น จน กระทั่ง พร้อม ที่ จะ คลอด ออก มา เป็น ทารก.
You can't let your emotions cloud your vision, baby.
คุณอย่าปล่อย ให้อารมณ์ บดบังวิสัยทัศน์ของคุณน่ะ ที่รัก
AFTER the angel Gabriel tells the young woman Mary that she will give birth to a baby boy who will become an everlasting king, Mary asks: “How is this to be, since I am having no intercourse with a man?”
หลัง จาก ทูต สวรรค์ ฆับริเอล แจ้ง แก่ มาเรีย หญิง สาว ว่า เธอ จะ ให้ กําเนิด ทารก เพศ ชาย ผู้ ซึ่ง จะ ได้ เป็น กษัตริย์ ชั่วนิรันดร์ มาเรีย ถาม ว่า “เหตุ การณ์ นั้น จะ เป็น ไป อย่าง ไร ได้ เพราะ ข้าพเจ้า ยัง หา ได้ ร่วม กับ ชาย ไม่?”
I'm sorry, baby, but you're not her.
พ่อขอโทษนะลูกรัก แต่นี่ไม่ใช่ลูก
Let's see what that baby can do!
แสดงให้พวกเขาเห็นว่าเด็กสามารถทําอะไรได้บ้าง
To save her baby... there was only one place she could go.
เพื่อช่วยลูกในท้อง มีอยู่ที่เดียวเท่านั้นที่เธอจะไปได้
It appears that the baby is eating a hot dog.
ดู เหมือน ว่า เด็ก กําลัง กิน ไส้กรอก อยู่.
Just paying a visit to my baby brother.
ก็แค่แวะมาเยี่ยมเยียนน้องชายที่รักของตัวเอง
They dragged Mom away the same way when we were babies.
พวกมันพาแม่ไป แบบนี้เหมือนกัน เมื่อตอนพวกเรายังเด็ก.
(Psalm 34:19) In 1963, while still in Chile, Patsy and I experienced the tragic death of our baby girl.
(บทเพลง สรรเสริญ 34:19) ปี 1963 ขณะ อยู่ ที่ ชิลี ผม กับ แพตซี ประสบ ความ ทุกข์ เศร้า โศก เนื่อง จาก เรา สูญ เสีย ลูก สาว วัย ทารก.
While I was pondering this question, I came across this urban legend about Ernest Hemingway, who allegedly said that these six words here: "For sale: baby shoes, never worn," were the best novel he had ever written.
ระหว่างที่ผมนั่งครุ่นคิดอยู่ ผมไปพบคําพูดของ Ernest Hemingway ที่กล่าวว่าคํา 6 คํานี้: "ต้องการขาย: รองเท้าเด็ก, ใหม่เอี่ยม" เป็นนิยายที่ดีที่สุดที่เขาเคยเขียนมา
And he left her babies without their mother.
และทําให้เด็กๆต้องอยู่โดยไร้แม่
Cute baby.
น่ารักจัง
Yeah, baby.
ใช่เลยที่รัก
In order to understand IVF, we first need to take a look at the natural process of baby making.
เพื่อที่จะเข้าใจถึงการทําเด็กหลอดแก้ว เราต้องพิจารณาขั้นตอนตามธรรมชาติ ในการสร้างทารกก่อน
Viv, listen, baby... you tell your daddy I'm your man.
คุณบอกพ่อคุณว่า ผมคือคนของคุณ
Baby, that H is... bringing me down.
ผัวจ๋า นั่นแหล่ะเขา...
Patricia reached Spain with her baby daughter in her arms.
ส่วน แพทริเชีย ก็ ไป ถึง สเปน พร้อม กับ ลูก น้อย ใน อ้อม แขน.
Okay, babies, we are gonna be going, but we will be back soon, okay?
โอเค ลูกรัก เราจะไป แต่เดี๋ยวเราก็กลับมา โอเคมั๊ย
It's because you've been so focused on your new husband and baby.
นั่นเพราะว่าแม่เอาแต่สนใจสามีใหม่และก็ทารกนั่น
Lullaby, baby, lullaby, dear.
หลับเถิดหนาลูกน้อย หลับเถิดหนาลูกรัก
Your little boyfriend Is twisted, And now he's got Your baby girl.
เพื่อนตัวน้อยของแกมันประสาท แล้วตอนนี้มันก็อยู่กับลูกสาวแก

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ baby ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ baby

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว