happened ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า happened ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ happened ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า happened ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เกิดขึ้น, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, เหตุการณ์, เหตุเกิด, พบ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า happened

เกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เหตุการณ์

เหตุเกิด

พบ

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

When that happens, the ladies who are serving you now will return to their original duties.
พอถึงตอนนั้น นางที่คอย รับใช้ท่านอยู่ต้องกลับไปทํางานที่เดิมครับ
This kind of thing happens all the time
สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
Did something happen?
เกิดอะไรขึ้น?
So, the whole idea is really to let it happen by itself.
แนวคิดหลักคือการปล่อยให้ทุกสิ่ง เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
What is happening?
เกิดอะไรขึ้น
What happened?
แล้ว เกิด อะไร ขึ้น?
Rather, the real question is, What must you do to benefit when it happens?
แทน ที่ จะ เป็น เช่น นั้น คํา ถาม ที่ แท้ จริง คือ คุณ ต้อง ทํา ประการ ใด เพื่อ จะ ได้ รับ ประโยชน์ เมื่อ เหตุ การณ์ นี้ เกิด ขึ้น?
I wonder if this would've happened sooner if I breastfed.
ถ้าฉันเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเอง
Happening as we speak.
อะฮ่ะตอนที่เรากําลังคุยกันนี่แหละ
Now what happens if I multiply vector v.
ทีนี้เกิดอะไรขึ้นหากเราคูณเวกเตอร์ v
'Printerfriendly mode ' If this checkbox is enabled, the printout of the HTML document will be black and white only, and all colored background will be converted into white. Printout will be faster and use less ink or toner. If this checkbox is disabled, the printout of the HTML document will happen in the original color settings as you see in your application. This may result in areas of full-page color (or grayscale, if you use a black+white printer). Printout will possibly happen slower and will certainly use much more toner or ink
' โหมดเหมาะกับการพิมพ์ ' หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ การพิมพ์เอกสาร HTML จะเป็นแบบขาวดําเท่านั้น โดยสีพื้นหลังไม่ว่าจะเป็นสีอะไร ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งหมด ซึ่งจะทําให้การพิมพ์รวดเร็วและประหยัดหมึกมากขึ้น หากปิดการใช้งาน การพิมพ์เอกสาร HTML จะใช้สีจากต้นฉบับที่คุณเห็น ซึ่งจะทําให้การพิมพ์ช้ามากขึ้น รวมถึงการเปลืองหมึกที่ใช้พิมพ์ด้วย
8. (a) What may happen to one who causes jealousy and strife in the congregation?
8. (ก) อาจ เกิด อะไร ขึ้น กับ ผู้ ซึ่ง ก่อ ความ อิจฉา ริษยา และ การ ไม่ ปรองดอง กัน ภาย ใน ประชาคม?
What happen to you Claire.
เกิดอะไรขึ้นกับเธอ แคลร์
See what’s happening to the horses and war chariots of the Egyptians.
ดู ซิ ว่า มี อะไร เกิด ขึ้น แก่ ม้า และ บรรดา รถ รบ ของ ชาว อียิปต์.
Okay, so tell me what happened back here in your vision.
โอเค บอกฉันมาว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ตามภาพหลอนของคุณ
‘What’s Happening to My Body?’
เกิด อะไร ขึ้น กับ ร่าง กาย ของ ฉัน?’
What happened today?
วันนี้เกิดอะไรขึ้น?
What happens to us when we die?
เกิด อะไร ขึ้น กับ เรา เมื่อ เรา ตาย?
What happened to Cain when God called him to account for murdering his brother Abel?
เกิด อะไร ขึ้น กับ คายิน เมื่อ พระเจ้า ทรง เรียก เขา มา ให้ การ เนื่อง จาก ได้ ฆ่า เฮเบล น้อง ชาย ของ เขา?
And I don't want that to happen.
และฉันก็ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้น
What... what happened this morning?
เกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้า
But the only way that can happen is if we get you safely to South America.
เเต่มีทางเดียวที่จะเกิดขึ้นได้ ก็คือเราต้องให้นายไปหลบซ่อนตัวที่อเมริกาใต้
What happened?
เกิดอะไรขึ้น?
Consider what happened when the patriarch Abraham sent his eldest servant —likely Eliezer— to Mesopotamia to obtain a God-fearing wife for Isaac.
ขอ พิจารณา ว่า มี อะไร เกิด ขึ้น เมื่อ ปฐม บรรพบุรุษ อับราฮาม ส่ง คน รับใช้ ที่ อาวุโส ที่ สุด ซึ่ง น่า จะ เป็น อะลีเอเซร ไป ที่ เมโสโปเตเมีย เพื่อ หา ภรรยา ที่ ยําเกรง พระเจ้า ให้ ยิศฮาค.
What happened?
รับช้าจังเว้ย

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ happened ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ happened

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว