Co znamená bit v Angličtina?

Jaký je význam slova bit v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat bit v Angličtina.

Slovo bit v Angličtina znamená troška, trocha, kousek, část, udidlo, vrták, bit, kousnout, zakousnout se do, kousek, kousnutí, kousání, štípnutí, zabrání, ostrá chuť, štípání, , štípat, být velmi špatné, rozežírat, leptat, malinko, trochu, trošku, trošička, trochu, ždibec, trochu, kousek po kousku, přispět svým dílem, vrtná korunka, vrtací korunka, za chvilku, za chviličku, trošku, trochu, trošku, trochu, o kousek víc, o trochu víc, ani trochu, docela dlouho, docela dost, přehnaný, přehnaný, trochu více. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova bit

troška, trocha

noun (small amount)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I added a bit of cinnamon to the recipe.
Přidal jsem do receptu trošku (or: trochu) skořice.

kousek

noun (piece) (část)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
There are bits of crackers at the bottom of the bag.
Na dně té tašky jsou kousky sucharů.

část

noun (part, section: of text, show, etc.)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The comedy bit about the elevator was really funny.
Komediální scéna (or: část) s výtahem byla opravdu zábavná.

udidlo

noun (horse: bridle mouthpiece) (uzdy pro koně)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The rider saddled up the horse and put the bit in its mouth.
Jezdec osedlal koně a do huby mu dal udidlo.

vrták

noun (machinery: drilling tool) (část vrtačky)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
You need to use a five-millimetre bit to drill this hole.
Na vyvrtání potřebuješ pětimilimetrový vrták.

bit

noun (computing: binary digit) (jednotka dat)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
There are eight bits in a byte.
V jednom bytu osm bitů.

kousnout

transitive verb (cut with teeth)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You have to bite hard to get through the peel of this apple.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Ráno jsem omylem kousl do zkažené broskve a pořád cítím tu pachuť.

zakousnout se do

transitive verb (clamp teeth onto)

The snapping turtle bit the dog's tail and wouldn't let go.
Želva se psovi zakousla do ocasu a nechtěla pustit.

kousek

noun (mouthful)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Take a bite. You might like the taste of it.
Dej si kousek. Možná Ti to bude chutnat.

kousnutí

noun (wound made by biting)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
You could see the mark the dog's bite made on his leg.
Na jeho noze jsou vidět stopy po kousnutí od psa.

kousání

noun (act of biting)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Watch the TV! The shark's bite breaks the surfboard.

štípnutí

noun (sting)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The mosquito bite really stung.

zabrání

noun (angling: fish on the hook) (ryby na udici)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I was out there all day and didn't get a bite from a single fish.

ostrá chuť

noun (informal, figurative (spicy taste)

Are there peppers in this stew? It really has a strong bite.

štípání

noun (figurative (stinging effect) (větru apod.)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
You can really feel the bite of the wind in winter.

noun (slang, figurative ([sth] taken)

Taxes took a big bite out of his salary.

štípat

intransitive verb (informal (sting)

Antiseptic on an open cut really bites.

být velmi špatné

intransitive verb (mainly US, slang (be really bad)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
You have to repeat a grade? That bites!

rozežírat, leptat

(acid: corrode) (kyselina)

The acid bites into the metal, etching a pattern.

malinko

adverb (UK, informal (a little)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Run around a bit and you'll soon warm up.
Malinko se proběhni a hned ti bude teplo.

trochu, trošku

adverb (UK, informal (slightly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
It's a bit cold in here!
Je tu kapánek (or: drobátko) zima!

trošička

noun (informal (small amount)

There wasn't enough salt in the soup so I added a little bit. Could I please have a little bit of cheese?
V polévce nebylo dost soli, tak jsem ji trošičku přisolila.

trochu

adverb (informal (slightly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I'm just a little bit dizzy. It was a little bit cheeky of me to ask … but I asked anyway.

ždibec

noun (UK, informal (small amount) (hovorový výraz)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I'm not much of a drinker but I'll have just a wee bit of whisky.

trochu

adverb (UK, informal (little, slightly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Mexican food is a wee bit spicier than I'm used to.

kousek po kousku

adverb (informal (gradually)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

přispět svým dílem

verbal expression (informal (contribute)

During the war, everyone felt that they had to do their bit for the country.

vrtná korunka, vrtací korunka

noun (tool: bores holes)

If your drill bit is not sharp, it will take longer to make the hole.

za chvilku

adverb (UK, informal (a short while from now)

I'm eating dinner now but I'll call you back in a bit.

za chviličku

adverb (informal (soon)

Please set the table because dinner will be ready in a little bit.

trošku, trochu

adverb (informal (slightly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He has seemed to move just a bit to the left.

trošku, trochu

noun (informal (a small amount)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Please, just give me a bit of sugar.

o kousek víc, o trochu víc

noun (informal (additional effort) (neformální: více snahy či úsilí)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
He always puts in that little extra in order to make his projects a success.

ani trochu

adverb (informal (not at all)

Am I bothered about missing the show? Not a bit. I'm not a bit worried about this exam because I've revised really hard for it.

docela dlouho

adverb (a considerable length of time)

I've been jogging quite a bit recently.

docela dost

noun (a considerable amount)

"How much rice do you think I should cook?" "You'll need quite a bit for six people."

přehnaný

adjective (informal, figurative (ironic)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
That's a bit rich, coming from you!

přehnaný

noun (informal, figurative (exaggeration)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It's a bit of a stretch to call her a teacher. She helps out in the classroom occasionally, that's all.
Je trochu přehnané jí říkat učitelka. Pouze občas vypomáhá ve třídě, to je vše.

trochu více

noun (UK, informal (little, slight amount)

I really shouldn't have any cake, but I'll just nibble this wee bit.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu bit v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova bit

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.