Co znamená buy v Angličtina?

Jaký je význam slova buy v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat buy v Angličtina.

Slovo buy v Angličtina znamená koupit, spolknout, zbaštit, sežrat, koupě, koupě, kupovat, nakupovat, pořídit si, podplatit, pořídit si, získat, koupit zpět, odkoupit zpět, vykoupit zpět, skoupit, nakoupit, souhlasit s, investovat do, podplatit, vykoupit, skoupit, převzít, vykoupit, hrát o čas, zpětný odkup, koupě, dobrá koupě, impulsivní nákup. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova buy

koupit

transitive verb (purchase)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Billy is going to buy a car.
Billy si kupuje auto.

spolknout, zbaštit, sežrat

transitive verb (slang (believe) (slangový výraz: uvěřit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The policeman didn't buy the suspect's story.
Policista nespolkl (or: nezbaštil) vyprávění podezřelého.

koupě

noun (bargain)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
This house is a good buy.
Tento dům je dobrá koupě.

koupě

noun (US (a purchase)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The stock traders made a large buy.

kupovat, nakupovat

intransitive verb (be a purchaser)

You may both buy and sell at the trade fair.

pořídit si

transitive verb (acquire)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Our company is going to buy its competitor.

podplatit

transitive verb (bribe)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The gang wants to buy a public official.

pořídit si

transitive verb (figurative (enable acquisition of sthg)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Money can't buy happiness.

získat

transitive verb (obtain services of [sb])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
One million euros will buy a good striker.

koupit zpět, odkoupit zpět, vykoupit zpět

phrasal verb, transitive, separable (seller: repurchase [sth] sold)

Redeemable shares come with an agreement that the company can buy them back at a future date.

skoupit, nakoupit

phrasal verb, transitive, separable (purchase [sth] in large quantities) (hromadit nákupem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The shop bought in extra stock to meet the heavy demand from customers.

souhlasit s

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (accept as valid)

It is difficult trying to get people to buy into the idea.

investovat do

phrasal verb, transitive, inseparable (invest in)

This is an opportunity for investors to buy into a fast-growing company.

podplatit

phrasal verb, transitive, separable (informal (bribe)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We can buy him off by making a donation to his wife's hospital.

vykoupit, skoupit

phrasal verb, transitive, separable (purchase entire stock) (zboží)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We bought out the store's entire stock of the product.

převzít

phrasal verb, transitive, separable (take over ownership of) (společnost)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The company intends to buy out the rival firm.

vykoupit

phrasal verb, transitive, separable (purchase all of [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We bought up all the store's balloons for the party.

hrát o čas

verbal expression (figurative (create a helpful delay)

The main use for the drug is to buy time by slowing down the spread of the disease.

zpětný odkup

noun (act of repurchasing [sth] sold)

koupě

noun (purchase of a company) (podniku)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
News of the huge buyout sent stock prices down.

dobrá koupě

noun (bargain)

I got a good buy on these drinks, only $1 per bottle.

impulsivní nákup

noun (spur-of-the-moment purchase)

Candy bars are often placed near checkout registers because they tend to be impulse buys.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu buy v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova buy

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.