Co znamená put v Angličtina?

Jaký je význam slova put v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat put v Angličtina.

Slovo put v Angličtina znamená dát, umístit, dát, uvést, podat, opce, plout, vložit, umístit do péče, přimět k, vyjádřit, přidělit, odhadnout, vsadit, využít, učinit, položit otázku, uvalit, přidat, šířit, rozšiřovat, obrátit, vysvětlit, objasnit, uklidit, odložit, spořádat, dát do ústavu, zavřít, utratit, odložit, vrátit na místo, dát si stranou, znevažovat, utratit, zapsat si, zaznamenat si, , přičítat, připisovat, navrhnout, předložit, přispět, pracovat, okomentovat, předložit, poslat požadavek na, vložit, odradit, odložit, zošklivit, zprotivit, obléci si, rozsvítit, zapnout, organizovat, přibrat, nasadit, nasadit, zajistit, spojit, , uhasit, zhasnout, obtěžovat, poškodit, vyspat se, natáhnout, vyjít ven s, sdělovat, ztloustnout, zavést strop, začarovat, okouzlit, očarovat, zatrhnout, vsadit vše na jednu kartu, ukončit, dát stranou, ignorovat, zlehčit, ohrozit, vystavit riziku, riskovat, , sundat, zvážit, důvěřovat, věřit, vložit, přimluvit se za, seřadit, dát do pořádku, realizovat, ponížit, uvést do praxe, dát kontakt, spojit s, , sepsat, napsat, realizovat, provést, nepříjemnost, výmluva, falešný, trik, vystupovat, hrát, zorganizovat představení, hrát divadýlko, vystavit, pozastavit, čekat, rezervovat, líčit se, malovat se, sepsat, napsat, uvést na trh, postavit před soud, ukřivděný, pobouřený, uspat, tlačit na, tlačit na, napravit, odčinit, vynahradit, uvést do trapné situace, zatnout tipec. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova put

dát, umístit

transitive verb (place)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He put his glass on the edge of the table.
Dal (or: umístil) svou sklenici na okraj stolu.

dát, uvést

transitive verb (figurative (place)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He put all his affairs in order before leaving for Australia.
Než odjel do Austrálie, dal (or: uvedl) všechny své záležitosti do pořádku.

podat

transitive verb (state) (říci)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When I tell her, I'll put it in a way that won't upset her.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. To je od něj mírně řečeno sprosté.

opce

noun (finance: option) (finance)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He placed a put on the stock as insurance against a fall in price.

plout

intransitive verb (vessel, craft: go, move)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The aircraft carrier put to sea with eighty aircraft aboard.

vložit

transitive verb (insert) (něco někam)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Please put the mail in the slot of the mailbox.

umístit do péče

transitive verb (place in the custody of) (někoho)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The social workers put the child with a foster family.

přimět k

transitive verb (drive, force)

The tank corps put the enemy infantry to flight.

vyjádřit

transitive verb (phrase, express)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Can you put that in plain English for me? I don't understand your technical words.

přidělit

transitive verb (assign, attribute) (úkol apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Let's put John to work on this task.

odhadnout

transitive verb (estimate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I would put the cost at around five hundred dollars.

vsadit

transitive verb (wager) (peníze na něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I think I'll put twenty dollars on this horse. I think she'll win.

využít

transitive verb (apply)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You should put your language skills to use in translating or interpreting.
Svoje jazykové schopnosti bys měl využít k překládání a tlumočení.

učinit

transitive verb (make)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Let's put an end to this argument.
Učiňme té hádce přítrž.

položit otázku

transitive verb (pose: a question)

Let me put this to you: How did birds evolve?

uvalit

transitive verb (impose) (nařízení, vazbu apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The government put a charge on applying for a driving licence.

přidat

(add) (dodatečně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The shopkeeper put an additional shipping charge on the purchase.

šířit, rozšiřovat

phrasal verb, transitive, separable (UK, informal (spread: a rumour) (drb apod.)

It was put about that she was of loose moral character.

obrátit

phrasal verb, intransitive (nautical: turn around) (loď)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He quickly put about to avoid the boat hitting the submerged rock.

vysvětlit, objasnit

phrasal verb, transitive, separable (convey: message, point) (myšlenku)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He put his ideas across neatly and succinctly.

uklidit

phrasal verb, transitive, separable (tidy up, put in correct place)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
My dad told me to put away my clothes.

odložit

phrasal verb, transitive, separable (save: money) (peníze)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Every year, I put away some money for a new car.

spořádat

phrasal verb, transitive, separable (informal (eat: a large amount) (velké množství jídla)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Tacos must be his favorite food because he can sure put them away!

dát do ústavu

phrasal verb, transitive, separable (informal (commit to a mental institution) (někoho)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

zavřít

phrasal verb, transitive, separable (informal (put into prison) (do vězení)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

utratit

phrasal verb, transitive, separable (informal (pet: have killed) (zvíře)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

odložit

phrasal verb, transitive, separable (postpone) (na pozdější dobu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Dan has gone to Houston on urgent business, so we will have to put back our meeting until next Tuesday.

vrátit na místo

phrasal verb, transitive, separable (replace, tidy away)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
When you've finished the book, please put it back on the shelf.

dát si stranou

phrasal verb, transitive, separable (reserve, keep to one side) (jako rezervu)

znevažovat

phrasal verb, transitive, separable (informal (disparage, speak ill of)

You shouldn't put him down like that.

utratit

phrasal verb, transitive, separable (euphemism (animal: kill as an act of mercy) (zvíře)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The vet had to put our guinea pig down because she was very sick.

zapsat si, zaznamenat si

phrasal verb, transitive, separable (write, make note of)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I will put down that information in my notebook.

phrasal verb, transitive, separable ([sb] promises to contribute [sth])

So, can I put you down for a $20 donation this month? That's very generous of you. Can I put you down for £1,000?

přičítat, připisovat

phrasal verb, transitive, inseparable (ascribe to) (něco něčemu)

navrhnout

phrasal verb, transitive, separable (propose, outline)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

předložit

phrasal verb, transitive, separable (propose, suggest)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The responsibilities were so overwhelming that no-one wanted to put himself forward.

přispět

phrasal verb, transitive, separable (contribute)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If we all put in £15, that will cover the bill.

pracovat

phrasal verb, transitive, separable (informal (work, make effort)

I put in 15 hours today.

okomentovat

phrasal verb, transitive, separable (say, make: a comment)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
"I've got a better idea," Abi put in.

předložit

phrasal verb, transitive, separable (submit) (žádost, přihlášku apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I've put an application in for that job.

poslat požadavek na

phrasal verb, transitive, inseparable (submit request)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Martha put in for 2 weeks of unpaid vacation at work.

vložit

phrasal verb, transitive, separable (insert or place in)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
To start the car, put the keys into the ignition.

odradit

phrasal verb, transitive, separable (informal (discourage, deter)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I don't want to put you off, but that make of car you're thinking of buying is very hard to maintain.

odložit

phrasal verb, transitive, separable (delay until later) (na později)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'm busy this afternoon; can we put our meeting off until tomorrow? He was too busy in the morning, so he put his appointment off until the afternoon.

zošklivit

phrasal verb, transitive, separable (cause to dislike)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
That was disgusting; it has put me off my dinner.

zprotivit

phrasal verb, transitive, separable (informal, nonstandard (cause to dislike)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He was put off of seafood after getting food poisoning from some prawns.

obléci si

phrasal verb, transitive, separable (clothing: wear)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She put on a pretty dress to wear to the party.

rozsvítit

phrasal verb, transitive, separable (lights, stove, etc.: switch on)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Put the lights on, will you? It's getting dark.

zapnout

phrasal verb, transitive, separable (music: set going) (hudbu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Could you put a CD on? I fancy some music.

organizovat

phrasal verb, transitive, separable (exhibition, event, show)

They're putting on a production of Hamlet at the local theatre.

přibrat

phrasal verb, transitive, separable (mainly UK (weight: gain) (na hmotnosti)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Keith has put on 10 lbs since he split from his wife.

nasadit

phrasal verb, transitive, separable (facial expression) (výraz apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
My dog always puts on a sad face when he wants food.

nasadit

phrasal verb, transitive, separable (informal (fake [sth]) (přeneseně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He put on an annoying high voice to imitate his sister. The footballer pretended to be injured but he was putting it on, hoping to be awarded a penalty.

zajistit

phrasal verb, transitive, separable (provide a service) (servis, službu apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The activists are putting on coaches to take protesters to London.

spojit

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (put in touch with) (někoho s někým)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
A friend of his father's put him on to Mr. Smith, and Mr. Smith hired him as a printer.

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (inform about)

uhasit

phrasal verb, transitive, separable (fire: extinguish) (požár apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Quickly! Someone please put out the fire!

zhasnout

phrasal verb, transitive, separable (light: switch off)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I put out the light and within moments, I was fast asleep.

obtěžovat

phrasal verb, transitive, separable (informal (inconvenience)

I need a lift to the station, but I wouldn't want to put you out.

poškodit

phrasal verb, transitive, separable (informal (aggrieve) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

vyspat se

phrasal verb, intransitive (US, vulgar (woman: have sex) (přeneseně: mít s někým sex)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If you expect me to put out on a first date, you can think again!

natáhnout

phrasal verb, transitive, separable (body part: extend) (ruku, nohu apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Jim put his hand out for Karen to shake. I put my left leg out to show the doctor the strange growth.

vyjít ven s

phrasal verb, transitive, separable (publish, issue)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
They put out a new issue of the magazine every 5th of the month.

sdělovat

phrasal verb, transitive, separable (convey, communicate)

The lecturer knows how to put over his theories.

ztloustnout

(get fatter, heavier)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Most college students gain weight during their first year of school. I've put on so much weight, my trousers won't do up!

zavést strop

verbal expression (figurative (fix an upper limit) (výdajů apod.)

The manager decided to put a lid on pointless spending in the department.

začarovat

transitive verb (bewitch)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The witch put a spell on the man, who then turned into a toad.

okouzlit, očarovat

transitive verb (figurative (charm, enchant) (přeneseně: nadchnout)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

zatrhnout

transitive verb (end, curtail) (neformální)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The students are cheating; we'll put a stop to that right away. Prohibition did not put a stop to people drinking alcohol, in fact the reverse was true.

vsadit vše na jednu kartu

verbal expression (proverb (rely on a single plan)

If you put all your eggs in one basket you risk losing them all.

ukončit

transitive verb (stop, curtail)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The fall put an end to her skiing career. I'll put an end to this nonsense right away!

dát stranou

(place to one side)

Put aside what you are doing; it's time to have lunch.

ignorovat

verbal expression (figurative (ignore, disregard)

Let's put aside our differences, so we can come up with a solution to our common problem.

zlehčit

verbal expression (make comfortable) (situaci)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Gillian put us at ease before the test by making a joke.

ohrozit

verbal expression (endanger)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You have put our lives at risk by driving so carelessly.

vystavit riziku

verbal expression (expose to)

We were put at risk of severe sunburn, working outdoors at midday.

riskovat

verbal expression (risk)

It was a large amount of money to put at stake but he was willing to take the risk.

verbal expression (lid, cover: replace)

Stir the soup and put the lid back on for thirty minutes.

sundat

(place on surface)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Patsy put her pens down on the desk. The child's mother put him down and he ran off to play on the swings.

zvážit

verbal expression (UK, informal (consider as reason)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Sharon never speaks to me; I put it down to shyness.

důvěřovat, věřit

transitive verb (trust, believe in)

We need to do something now; we can't put faith in their promises of a future solution. As an atheist, I put my faith in the power of the human mind.

vložit

(insert, place inside)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

přimluvit se za

transitive verb (informal (say [sth] in support of)

Dad's angry at my big sister; Grandpa's going to put in a good word for her. // You're applying for a job at that firm? I know the boss; I'll put in a good word for you.

seřadit

verbal expression (arrange correctly)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The pages of the manuscript were muddled up so I had to put them in order.

dát do pořádku

verbal expression (make correct)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Before he died, my father was careful to put all his affairs in order.

realizovat

verbal expression (implement)

The school has put measures in place to ensure no stranger can gain access to the building.

ponížit

verbal expression (figurative (humble)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Eleanor's sharp rebuke put Daniel in his place.

uvést do praxe

verbal expression (carry [sth] out)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The new regulations have still to be put into practice. We have worked out the plan, and now it's time to put it into practice.

dát kontakt

verbal expression (informal (connect: with [sb] else) (někomu na někoho)

You've never met Jeff before, but I can put you in touch.

spojit s

verbal expression (informal (connect with [sb] else)

You've reached the wrong department, but I can put you in touch with someone who can help you.
Dovolali jste se do špatného oddělení, ale mohu vás spojit s někým, kdo vám pomůže.

verbal expression (rugby ball: kick out of bounds)

She kicked the ball and put it in touch.

sepsat, napsat

transitive verb (make official or binding) (pro oficiální účely)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Contracts for the sale of land must be put in writing to be valid.

realizovat, provést

verbal expression (law, rule: enforce) (zákon, vyhláška apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The government should move immediately to put the law into effect.

nepříjemnost

noun (unattractive thing)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Tom's a nice guy, but his habit of putting himself down all the time is a real put-off.

výmluva

noun (evasive statement)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The boss's response to the question of whether there would be redundancies was clearly a put-off.

falešný

adjective (pretended, fake)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

trik

noun (informal (trick, hoax)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

vystupovat, hrát

verbal expression (perform) (představení)

Young children often like to put on a show for their friends.

zorganizovat představení

verbal expression (organize a performance)

hrát divadýlko

verbal expression (feign, give impression of) (přeneseně)

The parents put on a show of unity so as not to worry their children.

vystavit

verbal expression (show off, exhibit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
That tight shirt really puts his muscles on display nicely.

pozastavit

verbal expression (suspend)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Construction of the new shopping center was put on hold during the credit crisis.

čekat

verbal expression (phone: keep waiting) (na telefonu apod.)

When the customer service department puts you on hold, they play annoying music.

rezervovat

verbal expression (reserve)

I've asked the library to put the book on hold for me.

líčit se, malovat se

verbal expression (apply cosmetics)

While driving is not a good time to put on makeup.

sepsat, napsat

verbal expression (informal (make official) (pro formální účely)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Now we've all agreed on the terms, let's put them on paper.

uvést na trh

verbal expression (offer for sale)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
They put their house on the market a year ago, but it hasn't sold yet.

postavit před soud

verbal expression (make appear in court)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Sometimes innocent people are put on trial for murder.

ukřivděný

adjective (informal (aggrieved)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Mia felt put out when Shaun forgot to call her.

pobouřený

expression (informal (aggrieved)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
They were extremely put out at not being allowed to sit together.

uspat

verbal expression (make unconscious for surgery) (před operací)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

tlačit na

transitive verb (apply force to) (fyzicky)

Put pressure on the cut to stop the bleeding.

tlačit na

transitive verb (figurative (compel, coerce) (psychicky)

The mayor put pressure on the police to drop the case.

napravit

(rectify)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

odčinit, vynahradit

verbal expression (make amends)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He attempted to put things right with her by bringing her roses.

uvést do trapné situace

verbal expression (cause [sb] social embarrassment)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Her thoughtless remarks about Janet put us all in an awkward position.

zatnout tipec

verbal expression (UK, informal (stop, thwart) (přeneseně: něčemu bránit)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu put v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova put

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.