Co znamená has v Angličtina?

Jaký je význam slova has v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat has v Angličtina.

Slovo has v Angličtina znamená -, má, má, mít, vlastnit, muset, mít, mít, prožívat, mít, mít, dát si, nechat, dát, mít, -, mít, dostat, mít, dovolit, říkat, tvrdit, vyprávět, pozvat, mít, pohaslá hvězda. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova has

-

auxiliary verb (used to form question) (na začátku otázky)

Has she told you what time to expect her?

auxiliary verb (used to form negative)

Your brother's nice enough, but he hasn't got your charm.
Tvůj bratr je fajn, ale nemá tvoje charisma.

(have: 3rd person singular)

She has a new car.
Má nové auto.

mít, vlastnit

transitive verb (own) (majetek)

He has a big house and two cars.
Má velký dům a dvě auta.

muset

auxiliary verb (must)

I have to finish my homework.
Musím dodělat úkol.

mít

transitive verb (possess, relation) (příbuzenstvo)

They have two daughters and a son.
Mají dvě dcery a syna.

mít

transitive verb (suffer from) (nemoc, něco nepříjemného)

She has the flu right now.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Trpí sklerózou.

prožívat

transitive verb (experience)

My sons are having an adventure in South America.
Moji synové prožívají (or: zažívají) dobrodružství v Jižní Americe.

mít

transitive verb (possess: feature) (vlastnost)

She has a very strong personality.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Má velmi silnou vůli.

mít

transitive verb (mentally) (nehmotné věci)

She has a lot of plans.
Má spoustu plánů.

dát si

transitive verb (obtain)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Could I have another cup of tea, please?
Dal bych si ještě jednu kávu, prosím.

nechat, dát

transitive verb (cause to be done) (objednat službu)

I need to have my car fixed.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Musím si dát ostříhat vlasy.

mít

transitive verb (eat, drink) (k jídlu nebo pití)

I had a drink and a biscuit.
Měl jsem pití a sušenku.

-

auxiliary verb (used in perfect tenses)

We have won the race. I've been waiting here for hours.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. V poslední době jsem dost unavený.

mít

intransitive verb (be wealthy) (vlastnit, být bohatý)

Those who have, don't always understand those who have not.

dostat

transitive verb (receive)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Have you had your exam results yet?

mít

transitive verb (slang (have sex with) (hovorový výraz: mít s někým sex)

He's never had a girl before.

dovolit

transitive verb (permit, allow)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He won't have such behaviour in his presence.

říkat, tvrdit, vyprávět

transitive verb (declare, assert)

Legend has it that the lakes are the footprints of a giant.

pozvat

transitive verb (invite, entertain) (na návštěvu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We're having his parents over for the holidays.

mít

(position of body parts) (o částech těla)

pohaslá hvězda

noun (informal (performer: no longer popular) (přeneseně: již nepopulární umělec)

That singer is a has-been; he hasn't put out a good album in years.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu has v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova has

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.