Co znamená her v Angličtina?

Jaký je význam slova her v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat her v Angličtina.

Slovo her v Angličtina znamená její, ji, jí, ni, její, její, mrkej, milost, utrhnout se ze řetězu, sám, ponížit. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova her

její

pronoun (possessive case of she)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
This is her book, not mine.
To je její kniha, ne má.

ji

pronoun (she: direct object) (4. pád)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Have you seen her today?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Nemohu žít ani s ní, ani bez ní. Pořád o ní přemýšlím. Jdu k ní.

pronoun (she: indirect object) (3. pád)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
You should give her something nice for Christmas.
Měl bys jí k Vánocům dát něco pěkného.

ni

pronoun (she: after a preposition) (po předložce: 4. pád)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
I've never met her, but I've heard all about her from my brother.
Nikdy jsem ji nepotkal, ale bratr mi o ní hodně řekl.

její

pronoun (singular: belonging to her)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Is that book hers or mine? My dress is OK, but hers is nicer.
Je ta kniha její, nebo moje?

její

pronoun (plural: belonging to her)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Are those shoes hers or yours? Hers are the ones with little hearts painted on them.
Jsou ty boty její, nebo tvoje?

mrkej

interjection (slang (look at that) (mrkej na to, apod.)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)

milost

noun (usually capitalized (title) (titul)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
His Grace appeared at the king's court last week.

utrhnout se ze řetězu

verbal expression (figurative (release [sb] from restraint, control) (přeneseně)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
When they saw that he could handle the job, they let him off his leash and he quickly moved up to a higher position.

sám

expression (without help) (bez cizí pomoci)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Because of Ellen's autism, it is difficult for her to do things on her own.

ponížit

verbal expression (figurative (humble)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Eleanor's sharp rebuke put Daniel in his place.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu her v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova her

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.