Co znamená balance v Angličtina?

Jaký je význam slova balance v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat balance v Angličtina.

Slovo balance v Angličtina znamená rovnováha, nezaujatost, rovnováha, protizávaží, nedoplatek, postavit, položit, vyvažovat, bilancovat, udržet rovnováhu, vyrovnanost, vyvážení, váha, většinový názor, zůstatek, setrvačník, sedět, vybalancovat, vyrovnat, vyrovnávat, rovnováha sil, obchodní bilance, účetní rozvaha, udělat účetní uzávěrku, , zůstatek na bankovním účtu, kladina, kladina, být nerozhodný, být nejistý, ve hvězdách, nesplacená částka, dosáhnout rovnováhy, najít rovnováhu mezi, obchodní bilance, předvaha. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova balance

rovnováha

noun (person: ability to stay upright) (schopnost)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Alcohol affects a person's balance.
Alkohol narušuje schopnost držet rovnováhu.

nezaujatost

noun (fairness)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
News stations try to report the news with balance.
Zpravodajské stanice se snaží o nezaujatost.

rovnováha

noun (harmony)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
We try to keep our team relationships in balance.
Vztahy v týmu se snažíme udržet v rovnováze.

protizávaží

noun (counterweight)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The shelf tilted, so I quickly added a book to the other end as a balance.
Police se začala naklánět, takže jsem na její druhý konec rychle položil knihu jako protizávaží.

nedoplatek

noun (debt, amount outstanding)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The balance on my credit cards is too high. I've paid a deposit and I need to pay the balance at the end of the month.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Stát měl loni pasivní platební bilanci.

postavit, položit

transitive verb (place precariously) (v rovnováze)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The hiker balanced his water bottle on a rock.
Výletník postavil lahev s vodou na kámen.

vyvažovat

(offset)

Mindy balanced her long hours at work with a visit to the spa.
Mindy dlouhé hodiny strávené v práci vyvažovala návštěvami lázní.

bilancovat

transitive verb (debits, credits: equalize)

The firm's accountant always balances the books.
Firemní účetní vždy bilancuje účetnictví.

udržet rovnováhu

intransitive verb (person: equilibrium)

People with inner ear problems cannot balance well.
Lidé s poškozeným vnitřním uchem mívají problém udržet rovnováhu.

vyrovnanost

noun (mental stability) (emoční)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Her problem is a lack of emotional balance.

vyvážení

noun (music: right to left) (reproduktorů)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Tim adjusted the balance on his car stereo.

váha

noun (scales)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The jeweller weighed the diamonds on a balance.

většinový názor

noun (US (majority opinion)

Toward the end of voting season, the balance favoured the senator from Ohio; as predicted, she won the election.

zůstatek

noun (remainder)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Jane paid most of the bill, so Jim paid the balance.

setrvačník

noun (timepiece: balance wheel)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

sedět

intransitive verb (have equal debits and credits) (přeneseně: účetnictví)

I start to worry when my chequebook doesn't balance.

vybalancovat, vyrovnat

transitive verb (create harmony in)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Sheila is trying to balance the energy in her house using Feng Shui.

vyrovnávat

phrasal verb, intransitive (equalize, become even)

Advertising costs money but increases revenue, so over all it balances out.

rovnováha sil

noun (between nations)

The balance of power shifted when the king became ill, with parliament becoming more independent.

obchodní bilance

noun (difference: imports, imports)

The growth in imports has lead to a worsening of the balance of trade.

účetní rozvaha

noun (accounts document)

The balance sheet shows a healthy increase in profits.

udělat účetní uzávěrku

verbal expression (do accounting)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The bookkeeper's job is to balance the accounts.

verbal expression (equalize accounts)

zůstatek na bankovním účtu

noun (amount of money in bank account)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It's a good thing tomorrow is payday; my bank balance is down to zero.

kladina

noun (gym apparatus) (gymnastická)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I find it amazing that women can do flips and pirouettes on a 4-inch wide beam without falling.
Je úžasné, že gymnastky dokážou dělat přemety a piruety na deset centimetrů široké kladině, aniž by spadly.

kladina

noun (gymnastic discipline: balancing) (gymnastická disciplína)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The gymnast won gold for her performance on the beam.

být nerozhodný, být nejistý

verbal expression (figurative (be precarious) (souboj)

Australia's political future hung in the balance after no clear winner emerged in Saturday's election.

ve hvězdách

adverb (in a state of uncertainty) (nejisté)

His future is in the balance.

nesplacená částka

noun (money still owed)

I just received a letter saying that I still have an outstanding balance on my car, but I'm sure I've completed the payments.

dosáhnout rovnováhy

verbal expression (compromise)

Which is more important, productivity or quality? It's a question of striking a balance.

najít rovnováhu mezi

verbal expression (find compromise between)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
You need to strike a happy balance between video games and homework.

obchodní bilance

noun (imports compared to exports)

Despite fluctuations, China's trade balance looks healthy.

předvaha

noun (bookkeeping: check equality) (účetnictví: kontrola správnosti)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu balance v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova balance

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.