Co znamená loved v Angličtina?

Jaký je význam slova loved v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat loved v Angličtina.

Slovo loved v Angličtina znamená , láska, milovat, láska, milovat, milovat, zbožňovat, milovat, milovat, láska, zlato, láska, milování, láska k, nula, láska, milovat, milovat se, milovaný člověk. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova loved

adjective (cherished)

láska

noun (uncountable (affection)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Love is perhaps the most important human emotion.
Láska je pravděpodobně tou nejdůležitější lidskou emocí.

milovat

transitive verb (romantic affection)

You can tell that she loves her boyfriend by the look on her face.
Podle výrazu její tváře je poznat, že ho miluje.

láska

noun (uncountable (romantic feelings)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
You could see her love for him in her eyes.
Láska k němu se jí zrcadlila v očích.

milovat

transitive verb (feel affection for) (člověka)

Of course I love my mother.
Samozřejmě miluji svou matku.

milovat

transitive verb (be fond of)

I love Jane. She's always such fun to be with!
Miluju Jane. Je s ní vždycky legrace!

zbožňovat, milovat

transitive verb (like strongly) (věc, činnost)

I love basketball.
Zbožňuju basketbal.

milovat

verbal expression (activity: enjoy)

I love jogging in the park when the weather is warm.
Miluju běhání v parku, když je venku teplo.

láska

noun (lover) (přeneseně: osoba)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
She was my first love.
Byla mojí první láskou.

zlato

interjection (informal (affectionate term) (oslovení)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Can you give me the remote control, please, love?
Zlato, podáš mi prosím ovladač?

láska

noun (passion)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
His love made her feel so good.

milování

noun (slang (sexual gratification) (soulož)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
He was in a good mood. His wife probably gave him some love the night before.

láska k

noun (strong liking) (věc, činnost)

His love for basketball was apparent to everybody.
Jeho láska k basketbalu byla zjevná.

nula

noun (tennis score: zero) (tenisové skóre)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The score is now thirty-love.

láska

noun ([sth] loved, interest) (něco, co milujeme)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Ballet was her first love.
Balet byl její první láskou.

milovat

intransitive verb (have deep affection)

She just loves too much.

milovat se

transitive verb (slang (have sex)

I want you to love me passionately tonight, baby.

milovaný člověk

noun (often plural (close family member or friend)

The loss of a loved one is hard to bear.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu loved v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.