Co znamená lost v Angličtina?

Jaký je význam slova lost v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat lost v Angličtina.

Slovo lost v Angličtina znamená ztracený, ztracený, ztracený, ztracený, zmařený, zatracený, , zabraný, ztratit, prohrát, přijít o, připravit o, prodělat, selhat, zapomenout, , ztratit, promeškat, promarnit, propást, setřást, zpožďovat se, zbavit se, ztratit se, jít pryč, Zmiz!, Odprejskni!, ztracený případ, ztracený v překladu, zbloudilá duše, ztracená duše, , vynahradit, jako pes a kočka. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova lost

ztracený

adjective (object: misplaced)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I'm trying to find my lost keys.
Snažím se najít svoje ztracené klíče.

ztracený

adjective (disorientated)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
My compass isn't working. I'm completely lost.
Můj kompas nefunguje, jsem naprosto ztracený.

ztracený

adjective (figurative, informal (confused) (přeneseně)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
You look lost. Make sure you read page one first.
Vypadáš ztracený. Přečti si nejprve první stránku.

ztracený

adjective (no longer known) (patřící minulosti)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Tea and conversation is becoming a lost art.
Umění pití čaje a konverzace je dnes takřka zapomenuté.

zmařený

adjective (figurative, euphemism (killed) (život)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
So many young men were lost in the Great War.

zatracený

adjective (literary (damned)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Hell is supposedly full of lost souls.

adjective (figurative (bereft)

Shelly was lost after her parents passed away.

zabraný

(figurative (engrossed: in [sth])

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He was lost in his book.
Byl do té knihy úplně zabraný.

ztratit

transitive verb (misplace)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He lost his keys.
Ztratil klíče.

prohrát

transitive verb (fail to win)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They knew that they were going to lose the game.
Věděli, že ten zápas prohrají.

přijít o

transitive verb (be deprived of: privilege, right)

They lost their right to use the library because they were so loud.
Přišli o práva používat knihovnu, protože byli příliš hlasití.

připravit o

transitive verb (cause the loss of)

His lack of punctuality lost him his job.
Nedochvilnost ho připravila o práci.

prodělat

transitive verb (fail to keep: money)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We lost a thousand dollars in the stock market.
Na akciových trzích jsme přišli o tisíc dolarů.

selhat

intransitive verb (fail)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I can't do this job. I'm going to lose again.

zapomenout

transitive verb (figurative, informal (forget)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
What was her name? I've lost it for the moment.

transitive verb (figurative, informal (not make understand)

You are losing me. Can you say it again more slowly?

ztratit

transitive verb (figurative, euphemism (be bereaved of: [sb]) (přeneseně: někoho blízkého)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She lost her husband to cancer two years ago.

promeškat, promarnit, propást

transitive verb (waste) (příležitost apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If you don't act now, you'll be losing a great opportunity.

setřást

transitive verb (figurative, informal (evade) (přeneseně: někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The bandit lost the police when he entered the forest.

zpožďovat se

transitive verb (clock: be slow by) (o hodinách)

It's a lovely antique clock, but it loses about ten minutes per week.

zbavit se

transitive verb (slang, figurative (get rid of)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You'd better lose that attitude.

ztratit se

(be disorientated, go the wrong way)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I got lost trying to find your house; all the streets look the same around here.

jít pryč

(figurative, slang (go away)

She told him to get lost.

Zmiz!, Odprejskni!

interjection (figurative, slang (go away!)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
You want to borrow more money from me when you haven´t repaid the last lot? Get lost!

ztracený případ

noun ([sb], [sth] hopeless)

We may as well give up on the plan; it's a lost cause.

ztracený v překladu

adjective (inadequately conveyed in another language)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Humor is often lost in translation.

zbloudilá duše

noun ([sb] without purpose) (přeneseně: člověk bez cíle)

He has been wandering around like a lost soul.

ztracená duše

noun (religion: [sb] beyond salvation)

He committed a mortal sin, and now the priest sees him as a lost soul.

verbal expression (figurative (beyond reach)

She used to be a committed Christian, but now she is lost to the Church.

vynahradit

verbal expression (compensate for past inaction) (na co kdysi nebyl čas)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Her father made up for lost time by buying her lots of presents.

jako pes a kočka

noun (mutual dislike)

There's no love lost between those two. They've always hated each other.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu lost v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova lost

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.