Co znamená need v Angličtina?

Jaký je význam slova need v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat need v Angličtina.

Slovo need v Angličtina znamená muset, potřebovat, potřebovat, potřebovat, muset, potřebovat, potřeba, potřeba, nouze, bída, potíž, potřeby, toužit, dychtit, přítel v nouzi, přítel v nouzi, Potřebuji tě!, v případě potřeby, v nouzi, postrádající. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova need

muset

auxiliary verb (must) (povinnost)

I need to help my parents move.
Musím pomoci rodičům se stěhováním.

potřebovat

transitive verb (require) (vyžadovat)

The body needs food at regular intervals.
Tělo potřebuje jídlo v pravidelných intervalech.

potřebovat

transitive verb (lack, want) (cítit nedostatek)

The homeless shelter needs blankets.
Útulek pro bezdomovce potřebuje přikrývky.

potřebovat

verbal expression (find necessary)

I need to go to the toilet.
Potřebuju na záchod.

muset

verbal expression (be obliged) (být povinen)

You need not go to so much trouble for me.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Daňové přiznání musíš podat včas.

potřebovat

verbal expression (informal (require)

These pillowcases need washing.
Tyhle polštáře potřebujou vyprat.

potřeba

noun (necessity)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
A sense of belonging is a basic human need.
Pocit někam patřit je základní lidská potřeba.

potřeba

noun (requirement) (čeho)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
There's a need for clear thinking if we're going to solve this problem. There's no need for that kind of language.
Není potřeba používat taková slova.

nouze, bída

noun (poverty)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The city is full of children in need.
Město je plné dětí v nouzi.

potíž

noun (difficulty)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Please help us in our hour of need.

potřeby

plural noun (requirements)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
Humans' principal needs are food, water and shelter.

toužit, dychtit

transitive verb (love, desire)

I need you, baby.

přítel v nouzi

noun (person: helps) (zachránce)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
When I was made homeless, she was a true friend in need, letting me stay with her for a year.

přítel v nouzi

noun (person: needs help) (ten, kdo potřebuje pomoc)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
America usually helps her friends in need.

Potřebuji tě!

interjection (I am dependent on you)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
John, I don't just love you, I need you!

v případě potřeby

expression (if required)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

v nouzi

adjective (living in poverty, requiring aid)

In times of prosperity it is doubly important to remember those in need.

postrádající

expression (requiring [sth])

(příčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.)
Any homeless person in need of a bed can spend the night at this shelter.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu need v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova need

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.