Co znamená friend v Angličtina?

Jaký je význam slova friend v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat friend v Angličtina.

Slovo friend v Angličtina znamená kamarád, kamarádka, přátelit se s, kamarádit se s, přítel, přítel, přítel, spolu-, přátelé, přidat do přátel, nejlepší přítel, nejlepší přítelkyně, blízký přítel, důvěrný přítel, oddaný přítel, věrný přítel, přítel na baterky, přítel v nouzi, přítel v nouzi, můj kamarád, dobrý kamarád, společný přítel, společná přítelkyně, kamaráde, můj příteli, dávný přítel, dávná přítelkyně, přítel na dopisování. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova friend

kamarád, kamarádka

noun (closely regarded person)

She has lots of friends.
Má hodně přátel (or: kamarádů).

přátelit se s, kamarádit se s

verbal expression (on good or intimate terms with)

I'm still friends with my college roommate: we keep in touch regularly.
Pořád se přátelím se spolubydlící z vysoké. Často si píšeme.

přítel

noun (often plural (social media contact) (na sociální síti)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
We're friends on Facebook
Jsme přátelé na Facebooku.

přítel

noun (often capitalized (patron) (přeneseně)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Donate money and become a Friend of the Arts.

přítel

noun ([sb] not hostile) (opak nepřítele)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Friend or foe?

spolu-

noun ([sb] of same group) (lidé ze stejné skupiny)

(předpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. rozzlobený, vymyslet, nejnovější). )
You shouldn't criticize our nation's friends in times of crisis.

přátelé

noun (Quaker) (jiné označení kvakerů)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
Some Friends dislike being called Quakers.

přidat do přátel

transitive verb (befriend on social media) (na sociální síti)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I friended a girl I used to know in high school.

nejlepší přítel, nejlepší přítelkyně

noun (closest companion)

My dog is my best friend.

blízký přítel, důvěrný přítel

noun (intimate acquaintance)

Tom is a close friend of mine.

oddaný přítel, věrný přítel

noun (close and trusted acquaintance)

Evelyn Waugh was Knox's devoted friend and admirer.

přítel na baterky

noun (when situation is unproblematic) (přen.: na koho se nedá spolehnout)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

přítel v nouzi

noun (person: helps) (zachránce)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
When I was made homeless, she was a true friend in need, letting me stay with her for a year.

přítel v nouzi

noun (person: needs help) (ten, kdo potřebuje pomoc)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
America usually helps her friends in need.

můj kamarád

noun (person: known, trusted)

Pierre is a good friend of mine.

dobrý kamarád

noun ([sb] close, trusted)

My good friend will always tell me the truth, and always in a kind way.

společný přítel, společná přítelkyně

noun (shared personal acquaintance)

I met my wife through a mutual friend.

kamaráde

noun (ironic, informal (used to threaten or warn) (ironicky)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Any more of that talk, my friend, and there will be trouble!

můj příteli

noun (dated (informal address) (oslovení)

dávný přítel, dávná přítelkyně

noun ([sb] one has known well for years)

I love going to college reunions so I can see my old friends.

přítel na dopisování

noun (friend with whom one corresponds)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
When I was a child, I had a penpal in Mexico to whom I wrote letters.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu friend v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova friend

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.