Co znamená into v Angličtina?

Jaký je význam slova into v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat into v Angličtina.

Slovo into v Angličtina znamená do, na, do, do, do, do, do, do, k, ke, do, k, ke, do, do, po začátku, děleno, být blázen do, , snižovat, ubytovat se, prolomit se, vniknout do, vlomit se do, propuknout, skočit do řeči, prosadit se v, prorazit v, narazit do, narazit na, vrazit do, souhlasit s, investovat do, udělat check-in, studovat, zkoumat, přijít, přijít k, , ponořit se do, zakousnout se do, vyšetřovat, svírat, sevřít, ponořit se do, sáhnout na, vrhnout se po hlavě, pohltit, pustit, vpustit, přijmout, zacouvat na, nacouvat do, otravovat, obtěžovat, narazit do, vrazit do, rozežírat, leptat, zakousnout se do, narušovat, postihnout, splynout s, zamíchat se do, smíchat se s, být k nerozeznání, přinutit klamem, vymýt mozek, vdechnout, vejít, vstoupit, přinutit, hrozit, vyhrožovat, hrozit, vyhrožovat, natlačit do, odejít bez řečí, propuknout v aplaus, vzplát, vzplanout, rozesmát se, propuknout v pláč, dotírat, dotírat, přemluvit, zpochybňovat, proměnit se v, přeměnit se v, přeřadit, vpadnout do, vletět do, přesvědčit, aby, přesvědčit, aby, donutit k, přinutit k, donutit k, přinutit k, přijít do kontaktu s, seznámit se s, přijít na svět, být stvořený, být vytvořený, vejít v platnost, zkrátit, vylákat na, vplynout, proměnit v, přeměnit v, vyměnit za, směnit za, převést na, proměnit se v, nacpat, narvat, nacpat do, narazit do, vrazit do, nabourat s, prosadit si, nakrájet, říznout do, zařezávat se do, nabourávat, přerušit, vyjmout a vložit, mrštit o, ošidit, podvést, oklamat, , zvrhnout se, zarýt se, vyrůst do, ponořit do, ponořit se do, klasifikovat, kategorizovat, rozdělit do skupin, rozdělit na skupiny, zatáhnout, vtlouci do hlavy, vrazit do. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova into

do

preposition (to the inside of)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Come into my office.
Přijď do mé kanceláře.

na

preposition (field of interest) (obor)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He went into architecture after his studies.
Po studiích se dal na architekturu.

do

preposition (to the condition of) (situace)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He got himself into trouble with his unkind remarks.
Se svými nepřívětivými poznámkami se dostal do maléru.

do

preposition (making physical contact) (srážka)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
His car ran into a tree.
Jeho auto narazilo do stromu.

do

preposition (indicating route)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
This road continues into the next county.
Tato cesta pokračuje do sousedního okrsku.

do

preposition (in toward) (směrem k)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The car is coming into view now.
To auto už se dostává do zorného pole.

do

preposition (to the heart of) (dovnitř)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The detectives looked into the case in great detail.

do, k, ke

preposition (to the direction of) (směrem do)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He was staring into space. Sunflowers always turn to face into the sun.
Hleděl do vesmíru. Slunečnice se vždycky otáčejí ke slunci.

do

preposition (involved)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
We're well into the last stage of our project.
Už jsme se dostali do závěrečné fáze našeho projektu.

k, ke

preposition (result)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
She was forced into an admission of the theft.
Byla přinucena k tomu, aby se přiznala ke krádeži.

do

preposition (engaged) (vstoupit do nějakého vztahu)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
You entered into a formal agreement when you signed.

do

preposition (change of state) (změna stavu)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The house fell into disrepair. The car is coming into view now.
Tento dům se dostal do havarijního stavu.

po začátku

preposition (time: continuing) (časově)

We're now well into the month of May.
Už je dávno po začátku května.

děleno

preposition (math: division) (matematicky)

(příčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.)
Four into twelve is three.

být blázen do

(slang (enjoy, like) (hovorový výraz)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Sabina is really into jazz music. Rob isn't into football.

(informal (like romantically)

It's obvious from the way Liam looks at you that he is really into you.

snižovat

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (reduce in value) (hodnotu úspor apod.)

Falling oil prices are biting into the profits of energy companies.

ubytovat se

phrasal verb, transitive, separable (check into: hotel, etc.) (v hotelu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

prolomit se

phrasal verb, transitive, inseparable (enter by force) (někam násilím)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Criminals broke into the house.

vniknout do, vlomit se do

phrasal verb, transitive, inseparable (building: enter by force)

Thieves broke into the house and stole several items of jewellery.

propuknout

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (smile, song, run: start suddenly) (smích, pláč)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I was surprised when the old lady suddenly broke into song.

skočit do řeči

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (conversation: interrupt)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Gary broke into our conversation to announce that dinner was ready.

prosadit se v, prorazit v

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (field of work)

Joanna wants to break into digital marketing to advance her career.

narazit do

phrasal verb, transitive, inseparable (collide with)

I have a huge bruise where I bumped into the corner of the table. // I bumped into the car in front of me on the way to work.

narazit na

phrasal verb, transitive, inseparable (informal, figurative (meet by chance) (přeneseně)

Guess who I bumped into at the supermarket?
Hádej, na koho jsem dnes narazila v obchodě?

vrazit do

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (enter)

The angry man burst into the room.
Rozzuřený muž vrazil do místnosti.

souhlasit s

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (accept as valid)

It is difficult trying to get people to buy into the idea.

investovat do

phrasal verb, transitive, inseparable (invest in)

This is an opportunity for investors to buy into a fast-growing company.

udělat check-in

phrasal verb, transitive, inseparable (sign or book into: hotel, etc.) (v hotelu)

My flight arrived late so I had to check into a hotel near the airport.

studovat, zkoumat

phrasal verb, transitive, inseparable (US (investigate)

We are checking into discount flights to London.

přijít

phrasal verb, transitive, inseparable (enter)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

přijít k

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (money: acquire, inherit) (penězům)

He came into a large inheritance when he was quite young.

(defy genres)

Run DMC were one of the first rap acts to cross over into the rock charts.

ponořit se do

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (investigate, research) (přeneseně: určité činnosti)

He was eager to delve into the ancient archives discovered in the monastery.
Nemohl se dočkat, až se ponoří do starověkých archivů objevených v klášteře.

zakousnout se do

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (eat heartily) (neformální: do jídla)

The apple pie looks delicious; I can't wait to dig into it.
Ten jablkový koláč vypadá náramně, nemůžu se dočkat, až se do něj zakousnu (or: pustím).

vyšetřovat

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative, informal (investigate) (do hloubky)

The detective started digging into the suspect's past.
Detektiv začal vyšetřovat minulost podezřelého.

svírat

phrasal verb, transitive, inseparable (press into)

David's trousers were too tight and the waistband was digging into him.

sevřít

phrasal verb, transitive, separable (press into)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Sally dug her hands into the soil.

ponořit se do

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative, informal (read, sample briefly) (přeneseně)

Whenever I have quarter of an hour to spare I like to dip into Saki's 'Collected Short Stories'.

sáhnout na

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative, informal (savings: make use of) (přeneseně: úspory)

I'm so short of money at the moment that I keep having to dip into my precious savings.

vrhnout se po hlavě

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (undertake enthusiastically) (přeneseně: s nadšením)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I couldn't wait to dive into my favorite author's latest book.

pohltit

verbal expression (be integrated, assimilated) (dav apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The police lost sight of Tom when he was absorbed into the crowd.

pustit, vpustit

transitive verb (allow entry)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The night watchman has to go to the door to admit you into the building.

přijmout

transitive verb (as a member) (jako člena)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He was admitted into the golf club as a member.

zacouvat na

(enter by reversing)

Jeff looked into the rear-view mirror as he backed into the parking space.

nacouvat do

(hit by reversing)

He wasn't paying attention and backed into the bollard.

otravovat, obtěžovat

verbal expression (pester to do [sth])

My children badgered me into taking them to the playground.
Děti mě otravovaly, abych je vzala na hřiště.

narazit do, vrazit do

(informal (collide with)

Walter neglected to watch where he was going and bashed into a wall.
Číšník nezvládl koukat, kam jde, a narazil (or: vrazil) do zdi.

rozežírat, leptat

(acid: corrode) (kyselina)

The acid bites into the metal, etching a pattern.

zakousnout se do

(dig teeth into)

She bit into the apple with vigor. Please bite into the wax so it can make a mould of your teeth.

narušovat

(figurative (acid: corrode) (podléhat korozi)

The acid bites into the metal.

postihnout

(figurative (start to affect [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When you work from home, it is easy to let work bleed into your family time.

splynout s

(merge into)

Blend the blue paint into the green using a soft brush.
Smíchejte modrou a zenou barvu jemným štětcem.

zamíchat se do, smíchat se s

(figurative (be assimilated)

In most cultures, minority groups are expected to blend into the mainstream.

být k nerozeznání

(figurative (be indistinguishable)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Without the usual school routine, the days seem to blend into one another.

přinutit klamem

verbal expression (deceive, fool)

Steve bluffed Joe into doing the laundry all week.
Joe Steva klamem donutil, aby celý týden pral prádlo.

vymýt mozek

(indoctrinate into doing) (někomu, přeneseně)

The cult brainwashed Brian into leaving his family.

vdechnout

(figurative (instill, inspire) (přeneseně: novou energii)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Her writing has breathed new life into a tired old subject.

vejít, vstoupit

(enter casually) (nenuceně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Roger breezed into the room as though nothing were wrong.

přinutit

(figurative (force to do, intimidate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
My colleagues bulldozed me into doing the presentation.

hrozit, vyhrožovat

(force using threats)

Greg didn't want to shoplift, but his classmates bullied him into it.

hrozit, vyhrožovat

verbal expression (force using threats)

A group of older girls bullied Lea into handing over her lunch money.

natlačit do

(push quickly) (člověka někam)

odejít bez řečí

(leave unceremoniously)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

propuknout v aplaus

verbal expression (applaud spontaneously)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

vzplát, vzplanout

verbal expression (informal (catch fire)

The bus burst into flames, trapping the passengers inside.

rozesmát se

verbal expression (informal (start laughing)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They burst into laughter at the sight of his clown costume.

propuknout v pláč

verbal expression (informal (start crying suddenly)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
She burst into tears at the news of her friend's death.

dotírat

transitive verb (US, figurative, informal (accost, force to converse)

The next thing I knew, he'd buttonholed me into a discussion about taxes.

dotírat

verbal expression (US, figurative, informal (accost, force to do)

The interviewer buttonholed me into making comments I later regretted.

přemluvit

verbal expression (coax, persuade) (k něčemu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Ron cajoled his parents into allowing him to borrow their car.
Ron přemluvil rodiče, aby mu půjčili auto.

zpochybňovat

verbal expression (cast doubt on [sth])

proměnit se v, přeměnit se v

(be transformed)

The larva changed into an adult.

přeřadit

(switch vehicle gears) (rychlost)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
On the hill, change into second gear.

vpadnout do, vletět do

(rush into: a room, etc.) (neformální: místnosti apod.)

The robber charged into the bank and shouted "Hands in the air!"

přesvědčit, aby

(persuade, entice into)

No matter how hard I tried, it was impossible to coax my cat into the carrier.
Ať jsem se snažil sebevíc, nebylo možné přesvědčit kočku, aby si vlezla do přepravky.

přesvědčit, aby

verbal expression (persuade, entice into doing)

Jessica tried to coax her daughter into eating the oatmeal.
Jessica zkoušela přesvědčit svou dceru, aby snědla ovesnou kaši.

donutit k, přinutit k

transitive verb (force, compel)

The police coerced the suspect into confessing to the crime.

donutit k, přinutit k

transitive verb (force, compel)

The government was coerced into accepting the treaty.

přijít do kontaktu s

verbal expression (be exposed to: [sth] harmful)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I phoned the doctor as soon as I found out I had come in contact with someone who had Swine Flu.

seznámit se s

verbal expression (meet: [sb])

přijít na svět

verbal expression (be born)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The Internet didn't just come into being spontaneously. It is the result of decades of research and development.

být stvořený, být vytvořený

verbal expression (be created)

vejít v platnost

verbal expression (become applicable, active)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The new law does not come into force until February of next year.

zkrátit

transitive verb (condense, make more concise) (zestručnit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Can you compress this essay into half the number of pages?

vylákat na

verbal expression (informal (trick [sb] into doing [sth]) (lstí)

My friends conned me into going to see a musical.
Mí přátelé mě vylákali na muzikál.

vplynout

transitive verb (merge, bring together)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The author conflated the stories of three earlier novels into one masterpiece.

proměnit v, přeměnit v

(transform, adapt)

Mack converted the mailbox into a bird house.
Mack přeměnil poštovní schránku v ptačí domeček.

vyměnit za, směnit za

(currency: exchange) (měnu)

I need to convert my US dollars into pounds sterling.
Potřebuji vyměnit americké dolary za britské libry.

převést na

transitive verb (measure: find equivalent) (měrnou jednotku)

proměnit se v

(change to different form)

This sofa converts into a bed.

nacpat, narvat

(fit [sth] into small space) (do malého prostoru)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I tried to cram all my clothes into one suitcase, but then I couldn't shut it.
Pokoušel jsem se narvat všechno mé oblečení do jednoho kufru, ale pak jsem ho nemohl zavřít.

nacpat do

(figurative (fit [sth] into limited time) (přeneseně: časově)

We crammed a lot of sightseeing into our three days in Paris.
Do tří dnů strávených v Paříží jsme nacpali hodně památek.

narazit do, vrazit do

(collide violently)

A drunk driver crashed into the side of the house. The skier crashed into the other skier.
Opilý řidič narazil do domu.

nabourat s

(vehicle: cause to collide with [sth]) (něčím do něčeho)

He crashed his car into a tree.
Naboural s autem do stromu.

prosadit si

transitive verb (figurative (introduce forcibly)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He always crowbars the topic of the Second World War into every conversation.

nakrájet

(chop up, slice [sth]) (na kousky)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The mother cut her daughter's dinner into small pieces.
Matka dceři nakrájela toust na malé kousky.

říznout do

(slice [sth] with a knife, etc.)

The surgeon cut into the patient's chest.
Chirurg řízl do pacientovy hrudě.

zařezávat se do

(dig: into skin, etc.)

The handle of the shopping bag was cutting into his fingers.
Ucha nákupní tašky se zařezávaly do jeho prstů.

nabourávat

(figurative (detract from) (hovor.: ovlivňovat negativně)

This recession is really cutting into my luxury lifestyle!

přerušit

(conversation: interrupt) (konverzaci)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Roger apologized for cutting into our conversation, but said that he had some urgent news.

vyjmout a vložit

verbal expression (move: text on screen) (text v počítači)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
You can cut and paste internet images into the word processing document.

mrštit o

(throw [sth] against)

Janet dashed the plate against the wall.
Janet mrštila talířem o zeď.

ošidit, podvést, oklamat

verbal expression (fool into doing)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The positive feedback I was getting from my boss deceived me into thinking I would get the promotion.

verbal expression (trick into doing)

The enemy decoyed the fighter pilots into shooting at unarmed missiles.

zvrhnout se

(become through deterioration) (změnit se k horšímu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The formal debate quickly degenerated into a shouting match.

zarýt se

(dig, dip into [sth]) (na zahradě)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The gardener delved into the soil with her spade.
Zahradnice se lopatou zaryla do hlíny.

vyrůst do

(become, evolve to be)

Shaun has developed into an excellent tennis player.

ponořit do

(immerse in liquid)

Elizabeth dipped her toes into the water to feel how cold it was.
Elizabeth ponořila palec do vody, aby věděla, jak moc je studená.

ponořit se do

(plunge into: water) (vody)

Diving into unknown waters is hazardous - you don't know how deep the water is or how strong the current.

klasifikovat

(separate, classify)

Biologists divide insects into different orders.
Biologové klasifikují hmyz do různých tříd.

kategorizovat

verbal expression (categorize)

It is possible to divide the animal kingdom into two main groups – vertebrates and invertebrates.

rozdělit do skupin, rozdělit na skupiny

verbal expression (people: organize)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The children were divided into groups for the competition.

zatáhnout

(involve [sb] in [sth]) (někoho do něčeho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Don't draw me into your problems!

vtlouci do hlavy

(figurative (instill) (přen.: něco naučit)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The teacher tried to drill the multiplication tables into his students. My parents always drilled into me the importance of studying hard.

vrazit do

(nail, blade: hammer)

He drove the nail into the wall.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu into v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova into

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.