Co znamená sleep v Angličtina?

Jaký je význam slova sleep v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat sleep v Angličtina.

Slovo sleep v Angličtina znamená spát, spát, spaní, spát s, spát na, mít místo na spaní, spánek, ospalky, spát, přispat si, spát s kdekým, zaspat, vyspat se z, přespat, usnout, zdřevěnět, přispání, uspat, nechat utratit, uspávat, Hezky se vyspi!, Dobře se vyspi!, spát spolu, klidně spát, dobře spát, Hezky se vyspi!, Dobře se vyspi!. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova sleep

spát

intransitive verb (be asleep)

I slept for nine hours last night.
Minulou noc jsem spal devět hodin.

spát

intransitive verb (go to bed, spend the night)

Do you have somewhere to sleep tonight?
Máte dnes večer kde spát?

spaní

noun (period of sleeping)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
It's time for sleep, children.
Je čas na spánek, děti.

spát s

(informal, euphemism (have sex with) (přeneseně: mít s někým sex)

The proper young lady did not want to sleep with anyone until she was married.
Správná mladá dáma s nikým nespala, dokud nebyla vdaná.

spát na

(lie on to sleep)

His back hurts because he sleeps on a concrete floor.
Bolí ho záda, protože spí na betonové podlaze.

mít místo na spaní

transitive verb (accommodate for sleeping)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Their holiday cottage will sleep eight people.
Jejich chata má kapacitu pro osm lidí.

spánek

noun (figurative (dormant state) (stav nečinnosti)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The flower is closing in sleep.

ospalky

noun (substance in eyes after sleeping)

(podstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).)
Simon yawned and rubbed the sleep from his eyes.

spát

intransitive verb (figurative (be inattentive) (přeneseně: nedávat pozor)

The man was sleeping and didn't notice it was his turn.

přispat si

phrasal verb, intransitive (UK, informal (stay in bed late) (déle spát)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I will lie in this morning because I was out celebrating my birthday yesterday evening. The newlyweds loved to lie in on Sunday mornings.
Dnes zůstanu celé ráno v posteli, protože jsem včera slavila narozeniny.

spát s kdekým

phrasal verb, intransitive (informal (have casual sex)

I have no more respect for guys who sleep around than for women who do.

zaspat

phrasal verb, intransitive (get up late)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It's Saturday, so I don't have to get up for work. I can sleep in.

vyspat se z

phrasal verb, transitive, separable (informal (recover from by sleeping)

He had a lot to drink last night, and is still sleeping it off.

přespat

phrasal verb, intransitive (informal (spend the night at [sb]'s house)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Liz didn't want to drive home in the dark, so she asked Dan if she could sleep over.

usnout

verbal expression (fall asleep, lose consciousness)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I can't go to sleep with all this noise going on.

zdřevěnět

verbal expression (limb: become numb) (přeneseně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I've been sitting in this position for so long, my legs have gone to sleep.
Seděla jsem dlouho v jedné pozici, zdřevěněly mi nohy.

přispání

noun (UK, informal (sleeping late) (delší spánek)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Lie-ins are one of the best things about weekends.

uspat

verbal expression (make sleepy)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The sleeping pills quickly put me to sleep.

nechat utratit

verbal expression (euphemism (animal: euthanize) (zvíře)

I was heartbroken when my cat had to be put to sleep.

uspávat

verbal expression (figurative (bore) (přeneseně: nudit)

His lecture put me to sleep in no time.

Hezky se vyspi!, Dobře se vyspi!

interjection (Sleep well)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)

spát spolu

(informal, euphemism (have sex with one another)

After they slept together once, they never saw each other again.

klidně spát, dobře spát

verbal expression (have a restful sleep)

I felt really good in my new house, so I slept well that night. The babies sleep well when it's raining.

Hezky se vyspi!, Dobře se vyspi!

interjection (informal (have a restful sleep)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu sleep v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova sleep

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.