Co znamená still v Angličtina?

Jaký je význam slova still v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat still v Angličtina.

Slovo still v Angličtina znamená pořád, stále, ještě ne-, přesto, nehybný, tichý, bez bublinek, v klidu, tichý, tichý, klidný, statický, ticho, nehybnost, fotografie, destilační zařízení, znehybnět, utišit, ztišit, uklidnit, zklidnit, nehýbat se, pevně držet, nehýbat se, nezměnit se, nehýbat se, zátiší, zátiší, neperlivá minerální voda, , zátiší, a co hůř, ještě horší. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova still

pořád, stále

adverb (as before)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He hadn't eaten breakfast, but he was still not hungry.
Nesnídal, ale stále ještě neměl hlad.

ještě ne-

adverb (with a negative (yet, even now)

I can't talk to him; we still haven't been introduced.
Nemůžu s ním mluvit, ještě jsme nebyli představeni.

přesto

adverb (even so)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
He hadn't eaten breakfast; still he was not hungry.
Nesnídal a přesto neměl hlad.

nehybný

adjective (motionless)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The still water of the lake was beautiful.
Nehybná hladina jezera byla překrásná.

tichý

adjective (calm, silent)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The woods were completely still with not a sound to be heard.
Lesy byly zcela tiché, nikde ani živáčka.

bez bublinek

adjective (drink: not fizzy) (nápoj)

Please bring me some still water.
Přineste mi prosím vodu bez bublinek.

v klidu

adjective (at rest)

The children were at last still and slept quietly in their beds. The still sleepers snored gently.

tichý

adjective (silent)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It was a very still night and not a sound could be heard.

tichý

adjective (hushed)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The shocked spectators, so loud a moment before, were in a still state after seeing the champion lose.

klidný

adjective (water: without waves) (o vodě)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The sea looked very still and flat that day.

statický

adjective (photography) (snímek, fotografie)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The still shot was beautiful.

ticho

noun (silence)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
In the still of the night, he took her in his arms.

nehybnost

noun (stillness)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The still of the morning was beautiful.

fotografie

noun (photography) (nezachycující pohyb)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The art exhibition displayed some of his stills of birds flying.
Ta výstava umění přinesla některé z jeho fotografií létajících ptáků.

destilační zařízení

noun (alcohol: distilling) (pro výrobu alkoholu)

This whiskey still has been used for over 40 years.

znehybnět

intransitive verb (make motionless)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He stilled the camera before taking the shot.

utišit, ztišit

transitive verb (to silence)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He stilled the crowd with his shocking speech.

uklidnit, zklidnit

transitive verb (to calm)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She stilled the excited children with a calming look.

nehýbat se

(not move)

The mother told her son to keep still as she tried to cut his hair.

pevně držet

(hold steady)

You need one person to keep the cat still and another to trim its claws.

nehýbat se

intransitive verb (not move)

Stand still or the photo will turn out blurred.

nezměnit se

intransitive verb (figurative (not change, progress)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Time had stood still: my grandparents' house looked exactly as it did when I was a child.

nehýbat se

intransitive verb (remain motionless)

zátiší

noun (art form) (obraz)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
This artist specializes in still life, but occasionally does portraits.

zátiší

noun (artwork) (označení díla)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I hung a Cezanne print on the wall: a still life of a bowl of apples.

neperlivá minerální voda

noun (mineral water without bubbles)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I prefer still water to carbonated.

noun (art form)

The artist specializes in still-life painting.

zátiší

noun (artwork) (obraz)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Van Gogh did many still-life paintings of flowers.

a co hůř

adverb (even more unfortunately)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Dostala jsem výpověď, a co hůř, nedostala jsem odstupné.

ještě horší

adjective (even more unfortunate)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu still v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova still

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.