Co znamená tore v Angličtina?

Jaký je význam slova tore v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat tore v Angličtina.

Slovo tore v Angličtina znamená slza, smutek, díra, vytrhnout, slzet, trhat se, prohnat se, rozbít si, roztrhat, potrhat, vytrhat, utrhnout, odtrhnout, být rozpolcený, rozdělit, pustit se do, roztrhat, zničit, zdrtit, ztrhat, odtrhnout, strhnout, zničit, ztrhat, odtrhnout, vypadnout, odtrhnout, utrhnout, vytrhnout, roztrhat, začít brečet, odtrhnout od, odtrhnout se, odtrhnout se od, slzný plyn, lehkomyslný, bezstarostný, lehkomyslný člověk, bezstarostný člověk, opotřebení. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova tore

slza

noun (drop of water from eyes)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
A tear ran down his cheek.
Slza se mu kutálela po tvářích.

smutek

plural noun (sadness, weeping)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
If the England team don't win this match, there'll be tears.

díra

noun (rip)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
There's a tear in my jacket.
Mám díru v bundě.

vytrhnout

transitive verb (rend, rip)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He tore the page from the book.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Odtrhla jsem si z inzerátu telefonní číslo a hned jsem tam zavolala.

slzet

intransitive verb (US (form tears) (oči)

It was so cold my eyes started tearing.

trhat se

intransitive verb (become torn)

This page is tearing: I need some tape.

prohnat se

intransitive verb (informal (move fast)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The car tore down the street.

rozbít si

transitive verb (damage: ligament) (koleno apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She's torn her knee, and won't be able to play.

roztrhat, potrhat

transitive verb (rip: clothing) (oblečení)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He tore his shorts climbing a tree.

vytrhat

transitive verb (pull up)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She tore the weeds from the ground.

utrhnout, odtrhnout

transitive verb (wrench)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He tore a leg from the chicken and started eating.

být rozpolcený

transitive verb (figurative (distress)

I'm torn as to whether I should go or stay.

rozdělit

transitive verb (figurative (divide) (názorově)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The country was torn in two by the issue.

pustit se do

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative, informal (criticize, berate) (přen.: kritizovat někoho)

Nancy was furious with Jane and ripped into her.

roztrhat

phrasal verb, transitive, separable (rip to pieces)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He tore apart the green pear with his bare hands.

zničit

phrasal verb, transitive, separable (destroy)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Ten years of war has torn the city apart.

zdrtit

phrasal verb, transitive, separable (figurative (devastate emotionally) (přen.: někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Getting a cancer diagnosis can tear you apart.

ztrhat

phrasal verb, transitive, separable (figurative (give negative opinions of) (zkritizovat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The art critic just tore apart the painting.

odtrhnout

phrasal verb, transitive, separable (informal, figurative (remove) (přeneseně: někoho přimět odejít)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
That kid is so glued to the TV that it's difficult to tear her away.
To dítě je pořád přilepené na televizi, je hrozně těžké ho odtrhnout.

strhnout

phrasal verb, transitive, separable (dismantle, demolish)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The government must tear down several houses to build the highway.
Vláda musí nechat strhnout několik domů, aby se mohla postavit dálnice.

zničit

phrasal verb, transitive, separable (figurative (destroy) (přeneseně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
His cutting remarks tore down her fragile self-esteem.

ztrhat

phrasal verb, transitive, separable (informal, figurative (criticize harshly) (přeneseně: zkritizovat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

odtrhnout

phrasal verb, transitive, separable (detach by ripping)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He tore off the wrapping to discover what was inside.

vypadnout

phrasal verb, intransitive (informal (leave hurriedly) (hovorový výraz)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The bank robbers tore off in their car.

odtrhnout, utrhnout, vytrhnout

phrasal verb, transitive, separable (remove by ripping)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He tore out a page from the magazine. When I see a good recipe in the newspaper, I usually tear it out.
Vytrhnul z časopisu stránku.

roztrhat

phrasal verb, transitive, separable (rip to pieces)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'm going to tear up the letter you wrote me.

začít brečet

phrasal verb, intransitive (informal (become teary-eyed)

If he sings a sad song, I'm going to tear up for sure.

odtrhnout od

verbal expression (informal, figurative (remove from) (přen.: někoho přimět odejít)

odtrhnout se

verbal expression (informal, figurative (remove yourself) (přeneseně: odejít od něčeho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

odtrhnout se od

verbal expression (informal figurative (remove yourself from) (přeneseně: odejít od něčeho)

slzný plyn

noun (chemical: irritates the eyes)

The cops fired tear gas into the crowd when they refused to disperse.

lehkomyslný, bezstarostný

adjective (UK, informal (reckless)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

lehkomyslný člověk, bezstarostný člověk

noun (UK, informal (reckless person)

opotřebení

noun (damage caused by use)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The insurance company will pay for accidental damage, but not wear and tear.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu tore v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.