Co znamená used v Angličtina?

Jaký je význam slova used v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat used v Angličtina.

Slovo used v Angličtina znamená použitý, k použití na, k použití pro, používaný na, obnošený, -, používat, využívat, používat, používat, použít k, -, využití, využívání, používání, využití, právo používání, využití, využití, využít, zneužít, být zvyklý na, být zvyklý, zvyknout si na, zvyknout si na, spotřebovaný. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova used

použitý

adjective (second-hand)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She gave us her used baby clothes.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Obnošené věci nevyhazuj, některé charitativní organizace jej rády přijmou.

k použití na, k použití pro

(utilized for [sth])

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
This kettle is used for green tea only.
Tato varná konvice je k použití pouze na zelený čaj.

používaný na

expression (utilized for [sth])

Pencils are used for writing.
Tužky jsou používané na psaní.

obnošený

adjective (worn out)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
You can't wear that coat, it's too well used.
Nemůžeš ten kabát nosit, je příliš obnošený.

-

verbal expression (did, was habitually) (opakovaně v minulosti)

I used to go to the local church when I was young. I used to be very shy.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Život je teď hektičtější, než býval.

používat

transitive verb (employ)

He uses various tools to build furniture.
K výrobě nábytku používá různé nářadí.

využívat

transitive verb (avail yourself of)

I often use the local library to borrow books.
Často využívám místní knihovny a půjčuji si tam knihy.

používat

transitive verb (consume habitually)

She uses salt in her cooking.
Při vaření používá sůl.

používat

transitive verb (exercise)

You need to use your brain more often.
Měl bys používat mozek častěji.

použít k

(put to a certain purpose)

The adder uses its tail as a lure.
Zmije používá svůj ocas jako návnadu.

-

auxiliary verb (always in past (in the past)

He used to ride his bike, but now he drives. I didn't use to like this song, but it's growing on me!
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Když byl mladý, chodíval často do kina, ale teď se raději dívá na DVD.

využití

noun (purpose)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
What is the use of this programme?
Jaké je využití tohoto programu?

využívání, používání

noun (putting into service)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The use of a computer increased productivity.
Využívání (or: používání) počítačů zvýšilo produktivitu.

využití

noun (employment) (k práci)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
We hired a consultant to ensure we were getting the best use from our staff.

právo používání

noun (privilege to use)

He lost the use of the car after he stayed out too late one night.

využití

noun (help)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The hammer is of no use here.

využití

noun (need)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Don't take the hammer. I have a use for it.

využít, zneužít

transitive verb (exploit [sb])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She used him for what she wanted, and left him.

být zvyklý na

verbal expression (familiar with)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Jen is used to noise; she has six children.

být zvyklý

verbal expression (accustomed to doing) (něco dělat)

I'm used to skipping lunch because I'm always so busy.

zvyknout si na

verbal expression (develop habit)

You will soon get used to working the night shift.

zvyknout si na

verbal expression (no longer be bothered by [sth]) (nenechat se rozčilovat)

I eventually got used to the constant noise.

spotřebovaný

adjective (supply: exhausted)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The flour was used up last night when we made bread.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu used v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova used

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.