Co znamená upon v Angličtina?

Jaký je význam slova upon v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat upon v Angličtina.

Slovo upon v Angličtina znamená na, okamžitě, po, o, ohledně, v obraze, věřit v, mít přehled, zareagovat na, působit na, týkat se, stavět na, stavět na, založit na, obrátit se na, obrátit se na, požádat o, soustředit se na, narazit na, narazit na, záležet, záviset, důvěřovat, spoléhat se na, být finančně závislý, být závislý na, použít, využít, zaútočit, pustit se do, uvítat, neschvalovat, narazit na, viset na, přijít na, vštípit, spoléhat se na, dívat se svrchu, dívat se skrz prsty, považovat za, považovat za, dívat se na, uložit, spolehnout se na, spoléhat na, záviset na, napadnout, vrhnout se na, narazit na, vnutit, dotknout se, dotknout se, shodnout se na, dohodnout se na, spoléhat se na, založit na, vycházet z, být založený na, založený na, podle, tloustnout z, ládovat se, přiživovat se na, mít souvislost s, darovat, věnovat, udělit, , záviset na, spoléhat se na, závisející na, rozebírat, rozebírat, vydat se na, vyrazit na, pustit se do, dát se do, padnout na, připadat na, vrhnout se na, vrhnout se na, skočit po, spočinout na, střílet na, střílet na, fixovat se, téměř, mít slitování s, zasahovat do, dotýkat se, povinný, být povinností, spočívající v, trvat na, odhodlaný k, opírat se o, dívat se svrchu, bylo nebylo, předpokládat, očekávat, přesvědčit, , hlodat, vyslovit, prohlásit, zavalený, přemýšlet o, podotknout, usmát se, narazit na, pustit se do, šlápnout na, na žádost, na němž, načež, vnucovat. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova upon

na

preposition (formal, literary (on)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He stepped upon the chair to get to the upper shelves.
Postavil se na židli, aby dosáhl na horní police.

okamžitě

preposition (formal (time: immediately)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Upon hearing the news, she started praying.

po

preposition (figurative (on top, in addition) (jeden po druhém)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He ate cracker upon cracker until he was sick.

o, ohledně

preposition (formal (on the subject of)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
I'll give you my thoughts upon that later.

v obraze

preposition (slang (aware of, up-to-date on [sth]) (přeneseně: mít přehled)

My sister is really up on the latest fashions.
Moje sestra je konečně v obraze a ví, co se dnes nosí.

věřit v

preposition (US, informal (confident about [sth])

I'm up on this stock.

mít přehled

preposition (informal (informed about [sth])

She is up on the news from Europe.

zareagovat na

phrasal verb, transitive, inseparable (do [sth] in response)

Harry acted upon Alice's request.

působit na

phrasal verb, transitive, inseparable (have an effect on)

The drug acts upon the nervous system.

týkat se

phrasal verb, transitive, inseparable (formal (be relevant to)

stavět na

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (develop further) (dále rozvíjet)

The beginners' course will give you a good base which you can build on.

stavět na

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (develop further) (přeneseně)

The new head coach said he would build upon the team's existing strengths.

založit na

phrasal verb, transitive, separable (base on)

They built the city upon firm foundations.

obrátit se na

phrasal verb, transitive, inseparable (seek help)

John called on his friends for support.
John se obrátil na své přátele s žádostí o pomoc.

obrátit se na

phrasal verb, transitive, inseparable (turn to [sb] for help)

When you need help, then who can you call upon if not your friends?
Když potřebuješ pomoc, na koho jiného se můžeš obrátit, než na své přátele?

požádat o

phrasal verb, transitive, inseparable (request that [sb] do [sth]) (někoho o něco)

The union called on the workers to support a strike.

soustředit se na

phrasal verb, transitive, inseparable (have as main topic)

His talk centered on one key issue.

narazit na

phrasal verb, transitive, inseparable (unexpectedly encounter [sb/sth]) (přeneseně: neočekávaně potkat)

Walking throught the woods, I chanced upon young rabbits cavorting in the tall grass.

narazit na

phrasal verb, transitive, inseparable (find by chance, encounter)

The kids were thrilled to come upon a small gingerbread house in the woods.
Děti byli nadšené, když v lese narazily na perníkovou chaloupku.

záležet, záviset

phrasal verb, transitive, inseparable (be determined by [sth])

Whether the heating will be fixed today depends on the repairman's schedule.
To, zda bude topení opraveno dnes, záleží na opravářových časových možnostech.

důvěřovat

phrasal verb, transitive, inseparable (be assured of)

You may depend absolutely upon your solicitor's discretion.

spoléhat se na

phrasal verb, transitive, inseparable (trust in [sth])

I depended on her ability to keep a secret.

být finančně závislý

phrasal verb, transitive, separable (be supported financially by) (na někom)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
In the 1950s, most women in the US did not do paid work and depended on their husbands.

být závislý na

phrasal verb, transitive, separable (rely on [sb])

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
She is a proud lady and doesn't like having to depend on her relatives for help.

použít, využít

phrasal verb, transitive, inseparable (use as source or resource)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
To pass the final exam, the students must draw upon everything they have learned in the course.
Aby zvládli závěrečnou zkoušku, musí studenti čerpat ze všeho, co se v kurzu naučili.

zaútočit

phrasal verb, transitive, inseparable (attack)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The two men fell on their victim as he was walking down the street.

pustit se do

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (food: eat eagerly) (do jídla, začít jíst)

The man fell on the crust of bread as though he had not eaten for days.

uvítat

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (person: greet, embrace) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Derek fell upon his brother and they wept with joy at being reunited.

neschvalovat

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (disapprove of)

Teachers frown on students being late for class. Management frowns upon employees socializing at the water cooler.

narazit na

phrasal verb, transitive, inseparable (dated, literary (find, encounter)

I happened on an interesting article about Cuba in the newspaper.

viset na

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (rely, depend on [sth]) (přeneseně: záviset)

The business deal hinges upon securing a loan.

přijít na

phrasal verb, transitive, inseparable (idea, plan: devise, discover) (nápad)

I have hit upon a great way to save money: stay in bed all day!

vštípit

phrasal verb, transitive, separable (stress the importance of) (někomu něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I must impress upon you all the need for complete secrecy. Ken tried to impress the importance of hard work on his children.

spoléhat se na

phrasal verb, transitive, inseparable (rely on for support) (něčí podporu)

You can always lean on me.

dívat se svrchu

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (feel superior to) (přeneseně)

It is wrong to look down on people less fortunate than yourself.

dívat se skrz prsty

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (consider inferior) (hovorový výraz)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
These were rich girls who looked down on cheap clothes.

považovat za

phrasal verb, transitive, inseparable (regard, consider: as)

I always looked upon him as a brother.

považovat za

phrasal verb, transitive, inseparable (regard, consider: as)

I look upon television as a bad influence.

dívat se na

phrasal verb, transitive, separable (literary (gaze at, take in)

The sculptor looked upon his latest creation with pride.

uložit

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (impose) (úkol apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The head of the department put upon Roger the responsibility for checking all the figures in the report.

spolehnout se na

phrasal verb, transitive, inseparable (depend on)

Can you rely on that car?
Můžeš se na to auto spolehnout?

spoléhat na

phrasal verb, transitive, inseparable (have trust in) (někoho)

Can you rely on her?
Můžeš na ni spoléhat?

záviset na

phrasal verb, transitive, inseparable (be dependent on) (někom)

My mother relies on me to go shopping for her.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Úspěch z velké části závisí na štěstí.

napadnout

phrasal verb, transitive, inseparable (attack)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The gang set upon their victim without warning. The hounds set upon the fox.

vrhnout se na

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (apply yourself to enthusiastically) (nadšeně)

Jose set upon his dinner as though he hadn't eaten in a week.

narazit na

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative, informal (discover, encounter by chance) (náhodně objevit)

The other night I happened to stumble on an old photo album.

vnutit

phrasal verb, transitive, separable (figurative (impose)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Imogen's parents thrust a career in law on her from a young age.
Imogeniny rodiče jí od mládí vnucovali kariéru v advokacii.

dotknout se

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (mention very briefly) (přen.: zmínit se o tématu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
In the course of the interview we touched upon the delicate matter of his conviction for assault.

dotknout se

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (mention very briefly) (přen.: zmínit nějaké téma)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Her lecture did not touch upon the details of accounting. The teacher touched on each tested subject area.

shodnout se na, dohodnout se na

(slightly formal (decide mutually)

The two men agreed upon a price for the secondhand car.

spoléhat se na

(figurative (rely, bet)

I'm banking on the stock market recovering; otherwise I won't have enough retirement funds.

založit na

(often passive (use as evidence) (fakta)

She based her conclusion on close examination of the evidence.
Svě závěry založila na podrobném přezkoumání důkazů.

vycházet z

(adapt from) (zpracování filmu apod.)

They will base the film on a short story written by Mark Twain.
Film vychází z krátké povídky od Marka Twaina.

být založený na

verbal expression (be adapted from [sth])

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Many movies are based on true stories. The play is based on the novel of the same name.
Mnoho filmů je založených na pravdivých událostech.

založený na

expression (founded on)

Some countries have laws based upon state religions.

podle

expression (adapted from [sth])

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Based on a true story.
Podle skutečného příběhu.

tloustnout z

(rare (grow fat on)

The sheep are battening well on the rich grass in the meadow.

ládovat se

(feed greedily on) (něčím)

The revellers sat down at the table and battened upon the food.

přiživovat se na

transitive verb (figurative (prosper at [sb]'s expense) (někom)

mít souvislost s

(formal (be relevant)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
How will these new findings bear upon our approach to educating children?

darovat, věnovat

(formal (present, give [sb]: an award, gift)

The head of the Board of Education bestowed the Outstanding Teacher of the Year award on Mrs. Hall. // The king bestowed knighthoods on his most loyal subjects.
Král předal nejloajálnějším poddaným rytířský titul.

udělit

transitive verb (give or bestow [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The president conferred the medal of honor upon the soldier.

verbal expression (figurative (become apparent)

All of a sudden, the enormity of what I had done dawned on me.

záviset na

verbal expression (necessitate doing)

Getting a driving licence depends upon passing the written and practical examinations.

spoléhat se na

verbal expression (rely on [sb] doing [sth])

I depend on Barbara to drive me to the hospital each week.

závisející na

adjective (requiring [sth])

Whether or not the barbecue goes ahead is dependent on the weather.
Grilování závisí na počasí.

rozebírat

(be preoccupied with) (co)

Try not to dwell on your failures.
Snaž se nerozebírat svá selhání.

rozebírat

(speak extensively about) (téma: ústně)

In her lecture, the professor dwelt a great deal on the similar themes in the two texts.
Ve své přednášce profesor rozebíral podobnosti obou děl.

vydat se na, vyrazit na

(journey: start) (na cestu)

What should you take before you embark on a three-day hike?

pustit se do, dát se do

(project: start)

We had no idea what the project would involve when we embarked on it.

padnout na

(come to rest on) (přeneseně: pohled)

Her gaze fell upon the letter I was writing.

připadat na

(figurative (occur on) (časově)

My birthday falls on a Saturday this year. The election falls on my birthday.

vrhnout se na

(attack)

vrhnout se na

(eat hungrily) (přeneseně: hladově na jídlo)

skočit po

(opportunity: grab enthusiastically) (přeneseně: příležitosti)

spočinout na

(eyes: look at [sth])

The teacher's eyes scanned the room and fell on Joshua's nervous face.
Učitelka přejela pohledem celou třídu a její oči spočinuly na Honzově nervózním obličeji.

střílet na

(with weapon: shoot)

As soon as I give the order, fire upon the battleship.

střílet na

(with weapon: shoot) (někoho)

The soldiers in the tower fired upon the defenceless people below.

fixovat se

(be obsessed) (na něco nebo někoho)

You need to stop fixating on the small details and try to look at the big picture.

téměř

(near, coming up to)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
It was hard upon nightfall when they arrived.

mít slitování s

verbal expression (take pity on)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
God is willing to have mercy upon sinners.

zasahovat do

(encroach: on [sb]'s rights)

Their demands impinge on local farmers' rights.

dotýkat se

(have impact: on [sth])

Pressure from work is impinging on his personal life.

povinný

(obligatory for [sb]) (pro někoho)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The duty of managing finances is incumbent on the organization's treasurer.

být povinností

expression (obligatory for [sb])

It is incumbent on the bride's father to make a speech at the wedding.
Je povinností otce nevěsty, aby pronesl přípitek.

spočívající v

(archaic (resting on)

The man was incumbent on his bed.

trvat na

verbal expression (be determined) (být odhodlaný něco udělat)

Despite my complaints, he insisted on doing things his way.

odhodlaný k

preposition (determined to)

With all their drug use some celebrities seem intent on self-destruction. John works very long hours: he's intent on becoming a millionaire before he turns 30.

opírat se o

(rest your weight on) (fyzicky)

Don't lean on the railing of this balcony - it isn't secure! If you will lean on my shoulder as we walk, it will take some of the weight off your sore ankle.

dívat se svrchu

verbal expression (observe from high up)

From the top of the tower you can look down upon the whole city.

bylo nebylo

adverb (start of a fairy tale)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Once upon a time, in a land far away, there lived an orphan girl with her wicked stepmother.

předpokládat, očekávat

(formal (rely)

I wouldn't presume on his honesty, if I were you; he won't confess unless he has to.

přesvědčit

verbal expression (persuade: [sb] to do [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He prevailed on the jury to hear of his innocence, but they labelled him guilty anyway.

(figurative (person: victimize)

Bullies prey on the weak.

hlodat

(figurative (worry, preoccupy) (myšlenka)

The thought of my upcoming appointment preyed on my mind.

vyslovit, prohlásit

(make a statement)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The critics have already pronounced on this book and they didn't like it.

zavalený

adjective (informal (burdened) (úkoly apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The boss asks me to do extra work so often that I really feel put upon.

přemýšlet o

(think about, consider)

Please reflect on your actions.
Přemýšlej o svém jednání.

podotknout

(comment upon)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Lisa's teacher remarked on her rapid progress in maths.

usmát se

(bless with good fortune) (přeneseně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
God smiled upon us and gave us a good crop this year.

narazit na

transitive verb (find by chance) (náhodou)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

pustit se do

verbal expression (independently decide to do [sth]) (začít něco dělat)

šlápnout na

(trample, squash)

The great oaf wasn't looking where he was going and he trod on my foot! Tread softly for you tread upon my dreams. (W.B. Yeats)

na žádost

adverb (if and when asked for)

References are available upon request.

na němž

conjunction (on which, whereon)

načež

conjunction (whereupon, at which point)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )

vnucovat

(impress importance of) (někomu něco)

The preacher urged the importance of helping the poor upon his congregation.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu upon v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova upon

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.