Co znamená most v Angličtina?

Jaký je význam slova most v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat most v Angličtina.

Slovo most v Angličtina znamená většina, nejvíce, nejvíc, nej-, nejvíce, nejvíce, nej-, většina, většina, skoro, většina, mnoho, hodně, mnozí, hodně lidí, mnohem, mnohem, mnoho, hodně, mnohem, hodně, tak úplně, nejvýše, nanejvýše, maximálně, z větší části, vytěžit z toho maximum, využít čas efektivně, rozhodně, určitě, rozhodně, určitě, nejdůležitější, nejspíše, hlavně, zejména, většinu času, parádní, skvělý, špičkový. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova most

většina

adjective (almost all) (skoro všichni)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Most flowers are pretty.
Většina květin je hezká.

nejvíce

adjective (in the greatest number)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
This plant has the most strawberries.
Tento keřík má nejvíce jahod.

nejvíc

adjective (in greatest quantity)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Tom's glass has the most milk.
V Tomově sklenici bylo nejvíc mléka.

nej-

adjective (in greatest degree)

(předpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. rozzlobený, vymyslet, nejnovější). )
That is the most difficult game of all.
Toto je nejtěžší hra ze všech.

nejvíce

adjective (in the greatest measure)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Father makes the most money of all of us.
Otec z nás vydělává nejvíce.

nejvíce

adverb (to the greatest quantity or degree)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The teacher likes him the most.
Ten učitel ho má nejraději.

nej-

adverb (to the greatest extent) (3. stupeň příslovcí)

(předpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. rozzlobený, vymyslet, nejnovější). )
He wrote most clearly, and his essay was persuasive.

většina

noun (majority or larger part of [sth]) (větší část)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Most of the soup has been eaten.
Většina polévky je už snězená.

většina

pronoun (greatest number)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Most don't read newspapers, but get their information from the internet. He owns more cars than most.
Většina lidí nečte noviny, ale dozvídají se informace z internetu.

skoro

adverb (US, informal (almost)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Most all of them are at home in the evening.

většina

pronoun (the majority)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Most are in favour of the proposal.

mnoho, hodně

adjective (a large number of [sth])

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Donna has many cousins.
Donna má mnoho bratranců a sestřenic.

mnozí

pronoun (many people or things)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Many have tried to climb the mountain and failed.
Mnozí se pokoušeli na tu horu vylézt a neuspěli.

hodně lidí

plural noun (a lot of people)

This government's policies benefit only the richest, not the many.

mnohem

adverb (greatly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He looks much older now.
Teď vypadá mnohem (or: o mnoho) starší.

mnohem

adjective (of great degree)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
They ate much more than usual yesterday.
Včera jedli mnohem (or: o mnoho) více než obvykle.

mnoho, hodně

adjective (of great quantity)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We heard much laughter coming from the room.
Slyšeli jsme z toho pokoje mnoho (or: hodně) smíchu.

mnohem

adjective (in comparisons) (ve srovnání)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He felt much better after taking an aspirin.
Po aspirinu se cítil mnohem lépe.

hodně

noun (great amount)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Much of his reasoning was illogical.

tak úplně

noun (often negative (notable thing)

It wasn't much of a lunch - just a few snacks.
Nebyl to tak úplně oběd – jen pár sladkostí.

nejvýše, nanejvýše, maximálně

adverb (and no more, not more than)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
A newly imported vehicle may be used for three months at most before it becomes liable to tax. It will take 10 minutes at the most.

z větší části

adverb (mostly, largely)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I agree with you for the most part, but still have a problem with the timing of the plan.
Z větší části s tebou souhlasím, ale mám pochybnosti ohledně načasování našeho plánu.

vytěžit z toho maximum

verbal expression (take advantage)

You only get one chance, so make the most of it.

využít čas efektivně

verbal expression (be productive)

Isabel made the most of her time in the UK by visiting as many places as she could.

rozhodně, určitě

adverb (definitely)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Do I love my husband? I most certainly do!

rozhodně, určitě

adverb (of course)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
"Did you remember to bring the tickets?" "I most certainly did!"

nejdůležitější

adjective (primary, of greatest significance)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

nejspíše

adjective (most probable)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The most likely explanation for your wallet being missing is that it fell out of your pocket.

hlavně, zejména

adverb (above all else)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I want to make money and to be famous, but most of all I want to be loved. I love to listen to music; I like jazz most of all!

většinu času

adverb (usually)

I can hardly understand what he's saying most of the time.

parádní, skvělý, špičkový

adjective (US, slang, dated (outstanding)

He's so dreamy, he's just the most.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu most v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova most

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.