Co znamená nice v Angličtina?

Jaký je význam slova nice v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat nice v Angličtina.

Slovo nice v Angličtina znamená milý, hodný, ochotný, hodný, přátelský, příjemný, hezký, pěkný, příjemný, vybraný, dobře provedený, , Nice, něco co vydělává, Pěkný den!, šťastnou cestu, dobrá práce!, dobrá práce!, hodný člověk, Skvěle!, Výborně!, rád tě poznávám, hezký, pěkný. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova nice

milý, hodný, ochotný

adjective (considerate)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
That nice man helped me across the street.
Ten milý pán mi pomohl přejít přes ulici.

hodný, přátelský

adjective (friendly)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Phil is a very nice person.
Phil je velmi milý člověk.

příjemný

adjective (pleasant)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The weather is nice today.
Počasí je dnes hezké (or: příjemné).

hezký, pěkný

adjective (attractive)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
That house looks nice, now that it is freshly painted.
Ten dům je teď po vymalování hezký.

příjemný

(+ adj: pleasantly)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It's nice and cool under this parasol.
Pod slunečníkem je to příjemné a chladné.

vybraný

adjective (dated (refined)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Her suppers were always very nice, with silk serviettes and silver cutlery.

dobře provedený

adjective (well done)

That was a nice shot on goal.

adjective (subtle or neat)

That was a nice way to reduce the tension in the group.

Nice

noun (city in France)

(vlastní jméno ženského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu ženského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Micka, Praha, Popelka).)
Nice is a bit touristy nowadays.

něco co vydělává

noun (UK, slang ([sth] which generates income)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I'm setting up a website to sell my photos; it should be a nice little earner.

Pěkný den!

interjection (pleasantry)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Thank you for shopping here; have a nice day! Have a nice day, he said as I left.

šťastnou cestu

interjection (enjoy your vacation, holiday)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Here are your tickets, Sir. Have a nice trip!
Tady jsou vaše letenky, pane. Šťastnou cestu!

dobrá práce!

interjection (slang (well done)

Nice going, John, you really did a great job with that paint.

dobrá práce!

interjection (slang, ironic (badly done)

Nice going, you idiot; you spilled coffee all over me.

hodný člověk

noun (informal (likeable man)

That fellow seems like a nice guy; why don't you ask him out on a date? Don't let people take advantage of you just because you are a nice guy.

Skvěle!, Výborně!

interjection (UK, informal (expressing congratulations or admiration)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
You won the lottery? - nice one, mate!

rád tě poznávám

interjection (informal (pleased to make your acquaintance)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Nice to meet you! Your brother has told me so much about you.

hezký, pěkný

adjective (attractive)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I met a nice-looking man at work today.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu nice v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova nice

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.