Co znamená fell v Angličtina?

Jaký je význam slova fell v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat fell v Angličtina.

Slovo fell v Angličtina znamená pokácet, porazit, smrtelně nebezpečný, , kopec, spadnout, klesnout, poklesnout, snížit se, padání, podzim, pokles, svah, pád, pád, propad, upadnutí, , hříšný čin, dobytí, vyhnání z ráje, vodopády, zřítit se, zhroutit se, padnout, , spadnout, padnout, -, , náležet, spadat, padnout na, připadat na, vrhnout se na, vrhnout se na, skočit po, v tu ránu. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova fell

pokácet, porazit

transitive verb (tree: chop down) (strom)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The loggers felled several large pine trees.
Dřevorubci pokáceli (or: porazili) několik velkých borovic.

smrtelně nebezpečný

adjective (archaic (deadly)

A fell disease spread through the population of the hamlet.
Smrtelně nebezpečná choroba se rozšířila mezi obyvateli osady.

transitive verb (sewing: fold edges seam)

kopec

noun (UK, regional (hill)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Mr. Mawson's family plans to scatter his ashes on a fell in the Lake District.

spadnout

intransitive verb (come down)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I fell from a ladder yesterday. It's autumn and the leaves are falling.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Na podzim padá ze stromů listí.

klesnout, poklesnout, snížit se

intransitive verb (figurative (abate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Demand for this product has fallen recently.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Cena mědi i nadále prudce padá.

padání

noun (act of falling)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The fall of nuts from the tree makes a loud sound.
Padání ořechů ze stromu dělá velký rámus.

podzim

noun (US (autumn)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Classes will resume in the fall.
Přednášky budou znovu pokračovat na podzim.

pokles

noun (decline)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The fall in prices will harm our profits.

svah

noun (slope)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The field is flat except for a fall towards the river.

pád

noun (ruin) (přeneseně: něčí ztráta moci)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
This is the story of the decline and fall of Richard Nixon.

pád

noun (defeat) (přeneseně)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She wrote a book about the Fall of France in 1940.

propad

noun (distance [sth] falls)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The river has a fall of about fifty metres.

upadnutí

noun (falling down)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
She suffered a bad fall, while horseriding.

noun (uncountable ([sth] hanging down)

He was enchanted by the fall of her hair on her shoulders.

hříšný čin

noun (sinful lapse)

A sinner must confess his fall.

dobytí

noun (surrender, capture)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Odysseus wandered for ten years after the fall of Troy.

vyhnání z ráje

noun (Bible) (podle Bible)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
In the Bible, the serpent brought on the Fall.

vodopády

plural noun (waterfall)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
You can hear the falls from far off.

zřítit se, zhroutit se

intransitive verb (collapse)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The roof fell under the weight of the snow.

padnout

intransitive verb (die) (v boji)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He fell in battle, dying like a hero.

intransitive verb (drop wounded)

The soldier fell, and was treated by the medics.

spadnout

intransitive verb (figurative (temperature: decline) (o teplotě)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Temperatures will fall below freezing tomorrow.

padnout

intransitive verb (figurative (government: lose ability) (přeneseně: o vládě)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The government fell, following a scandal.

-

intransitive verb (figurative (become)

She fell ill.
Onemocněla.

intransitive verb (figurative (commit a sin)

He fell from grace after the discovery of his crimes.

náležet, spadat

intransitive verb (figurative (be included)

Their request falls within the scope of our project.

padnout na

(come to rest on) (přeneseně: pohled)

Her gaze fell upon the letter I was writing.

připadat na

(figurative (occur on) (časově)

My birthday falls on a Saturday this year. The election falls on my birthday.

vrhnout se na

(attack)

vrhnout se na

(eat hungrily) (přeneseně: hladově na jídlo)

skočit po

(opportunity: grab enthusiastically) (přeneseně: příležitosti)

v tu ránu

expression (in a single fast action) (přeneseně: provést snadno a rychle)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Pests or disease can wipe out the entire crop in one fell swoop.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu fell v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova fell

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.