Co znamená story v Angličtina?

Jaký je význam slova story v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat story v Angličtina.

Slovo story v Angličtina znamená příběh, příběh, podání, děj, lež, patro, podlaží, poschodí, patro, úlovek, -patrový, -úrovňový, pohádka na dobrou noc, pohádka, příběh ze života, milostný příběh, povídka, dojímavá historka, zápletka, báchorka, vyprávět příběh, vyprávět příběh, to je jiné kafe, celá pravda, pravdivý příběh. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova story

příběh

noun (fictional tale)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
That author writes wonderful stories.
Autor píše nádherné příběhy.

příběh

noun (narrative account)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Granny, tell us the story of how you met Grandpa.
Babi, řekni nám historku o tom, jak jsi potkala dědu.

podání

noun (version of events)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Her story is different from mine.
Jeho podání se liší od mého.

děj

noun (plot)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
This book has a great story.
Tato kniha má fantastický děj.

lež

noun (informal (lie)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The mischievous children told their parents a story.
Ti uličníci vykládali svým rodičům lži.

patro, podlaží, poschodí

noun (floor, level of a building)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
This building has five stories.
Žiju v prvním patře.

patro

noun (layer, tier) (u dortu apod.)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Their wedding cake had five stories.
Jejich svatební dort měl pět pater.

úlovek

noun (journalism: article) (přeneseně: novinářský)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Jillian is hoping for a big story.
Jillian doufá ve velký úlovek.

-patrový

noun as adjective (as suffix (storied: with a given number of floors) (druhá část složeniny)

(přípona: Část slova stojící za kořenem, u slov ohebných mezi kořenem a koncovkou (např. lesík, jar).)
Locals objected to the proposed construction of a 20-storey building in the city centre.
Místní mají námitky k navrhované výstavbě dvacetipatrového domu v centru města.

-úrovňový

noun as adjective (as suffix (with a given number of tiers, layers)

(přípona: Část slova stojící za kořenem, u slov ohebných mezi kořenem a koncovkou (např. lesík, jar).)
They had a five-story cake at their wedding.

pohádka na dobrou noc

noun (story read to a child before sleep)

The children begged their father to read them a bedtime story.

pohádka

noun (fantasy story)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The movie is a modern adaptation of a classic fairy tale.

příběh ze života

noun (news item about people's lives)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It's a human interest story about a boy who successfully battled against cancer.

milostný příběh

noun (story about a romantic relationship)

povídka

noun (written fiction shorter than a novella)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He wrote short stories about people living in rural areas.

dojímavá historka

noun (informal (tale or account meant to evoke pity)

Just get on with your job – I don't want to hear any more of your sob stories.

zápletka

noun (fiction: plot, story)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I found the storyline of “War and Peace” really difficult to follow.

báchorka

noun (figurative, informal (far-fetched story) (ironicky)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I don't want to hear any of your tall tales about being abducted by aliens on your way to school.

vyprávět příběh

verbal expression (recite a narrative)

The children asked their grandfather to tell them a story.

vyprávět příběh

verbal expression (figurative (reflect events)

Every picture tells a story.

to je jiné kafe

interjection (informal (quite the contrary)

Singing pop is pretty easy, but singing opera – well, that's a different story!

celá pravda

noun (the full truth)

We'll never know the whole story about what she did that night.

pravdivý příběh

noun (account of a real-life experience)

ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Vím, že se to zdá neuvěřitelné, ale je to svatá pravda.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu story v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova story

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.