don't ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า don't ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ don't ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า don't ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง อย่า หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า don't

อย่า

verb (do not)

Please don't cry again.
ได้โปรดอย่าร้องไห้อีก

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Don't trust those men!
ดอนเว็บไซต์นั้นมีเสื้อไว้วางใจคนเหล่านั้น!
Man, I don't have a clue.
เพื่อน ไม่รู้เลย
Why don't you tell me about James Gordon.
ทําไมคุณไม่บอกผมเรื่อง จิม กอร์ดอน
People that don't exist.
เป็นคนที่ไม่มีอยู่จริง
So I guess he, I don't know, he couldn't have been the person who put the poison and J- Cub's drink.
บางทีเขาอาจจะไม่ใช่ คนที่วางยาเจคอบก็ได้.
I don't think so.
ฉันไม่คิดอย่างนั้น
Don't crazy girls stick flowers behind their ear?
ถ้าเธอบ้า เธอก็ควรที่จะทัดดอกไม้ ไว้บนผม นั่นละฉันถึงจะรู้ว่าเธอบ้า
If you receive a suspicious email that asks you for personal or financial information, don't reply or click on any links in the message.
หากได้รับอีเมลน่าสงสัยที่ขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของคุณ โปรดอย่าตอบกลับหรือคลิกลิงก์ใดๆ ในข้อความนั้น
Thirty- seven said no, we don't like it.
ร้อยละสามสิบเจ็ด บอกว่าไม่ต้องการ ไม่ชอบ
Don't get my son involved in this dirty mess.
อย่าให้ลูกชายฉัน ต้องเข้าไปยุ่งกับเรื่อง สกปรกๆอย่างนี้.
The only thing we know at this point is how much we don't know.
สิ่งเดียวที่เรารู้ ณ จุดนี้ คือเราไม่รู้อะไร มากแค่ไหน
You don't remember my name, do you?
คุณจําชื่อฉันไม่ได้ใช่ไหม
Don't judge me.
อย่าตัดสินฉัน
Don't even bother.
ไม่ต้องมาสนใจหรอก
Don't make no difference though.
ถึงแม้จะไม่ได้แตกต่าง
I don't need " mister " to make this body feel any older.
อย่าเรียก " คุณ " ได้ไหม มันฟังดูแก่. กอร์ดอน...
I don't know what the hell you're doing here, reverend, but you and your men better stand down.
ผมไม่รู้ว่า คุณมาทําบ้าอะไรกันที่นี่ บาทหลวง แต่คุณกับพวก ให้ดีควรจะลดปืนลง
Why don't you go home now, Chef?
กลับบ้านเเถอะค่ะ, เชฟ
Please, just don't go home.
ขอร้องแค่อย่าพึ่งกลับบ้านคะ
I don't understand what Maso wants.
ฉันไม่เข้าใจว่ามาโซต้องการอะไร
Why don't we just tell everyone to mind their own business?
ทําไมเราไม่บอกทุกคนว่าให้สนใจแต่เรื่องของตนเองละ?
My life just don't work without that man.
ฉันไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ ถ้าไม่มีเขา
What, you don't believe me?
อะไร, คุณไม่เชื่อฉันงั้นเหรอ?
I don't know.
ผมไม่รู้
You don't believe that's her?
คุณไม่เชื่อเธอหรอ?

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ don't ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ don't

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว