hours ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า hours ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ hours ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า hours ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ชั่วโมง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า hours

ชั่วโมง

noun

How many hours left till arrival?
เหลือเวลาอีกกี่ชั่วโมงกว่าจะเดินทางไปถึง?

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

The kings and other mighty ones of the earth weep over her, saying: “Too bad, too bad, you great city, Babylon you strong city, because in one hour your judgment has arrived!”
กษัตริย์ ทั้ง หลาย และ ผู้ มี อํานาจ คน อื่น ๆ แห่ง แผ่นดิน โลก ต่าง ร่ําไห้ เพราะ เมือง นั้น กล่าว ว่า “น่า เสียดาย น่า เสียดาย เมือง ใหญ่ เช่น นี้ บาบูโลน เมือง อัน แข็งแรง เพราะ ใน ชั่วโมง เดียว การ พิพากษา ของ เจ้า มา ถึง แล้ว!”
Your husband was spotted at a convenience store not far from here about an hour ago.
ในร้านสะดวกซื้อไม่ไกลจากที่นี่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้ว
Listen, maybe you need to give it a few hours.
ฟังนะโอลิเวอร์ บางทีคุณควรให้เวลาสัก2-3 ชั่วโมง
And this sometimes went on for hours.
บางครั้งต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง
Or we can invert this and say that she can do 1/ A decks per hour.
ชั่วโมงสําหรับทาสีระเบียง 1 ระเบียง หรือเราสามารถกลับเศษส่วนแล้วบอกว่า เธอสามารถ
Shop's a couple hours away in Enid, Oklahoma.
ร้านนี้อยู่ห่างออกไป 2-3 ชั่วโมงใน อีนิดด์ โอกลาโฮมา
Obviously, we cannot add an extra hour to our day, so Paul’s counsel must mean something different.
แน่นอน เรา ไม่ อาจ เติม ชั่วโมง พิเศษ เพิ่ม เข้า ไป ใน วัน ของ เรา ดัง นั้น คํา แนะ นํา ของ เปาโล จึง ต้อง มี ความหมาย ที่ ต่าง ออก ไป.
After resting for about an hour, he would go out to the next job.
หลัง จาก พักผ่อน ราว หนึ่ง ชั่วโมง เขา ก็ ออก จาก บ้าน ไป ทํา งาน ต่อ ที่ อื่น อีก.
If you are unsure that you can do it, try auxiliary pioneering for a month or two but with a personal goal of 70 hours.
ถ้า คุณ ไม่ แน่ ใจ ว่า จะ ทํา ได้ หรือ ไม่ ก็ ลอง เป็น ไพโอเนียร์ สมทบ สัก เดือน หรือ สอง เดือน โดย ตั้ง เป้า ส่วน ตัว ไว้ 70 ชั่วโมง.
(Matthew 24:4-14, 36) But Jesus’ prophecy can help us to be ready for “that day and hour.”
(มัดธาย 24:4-14, 36) อย่าง ไร ก็ ตาม คํา พยากรณ์ ของ พระ เยซู สามารถ ช่วย เรา ให้ เตรียม พร้อม สําหรับ “วัน นั้น โมง นั้น.”
The only four shifters I know of in the entire Shreveport area have all been shot in the last 24 hours.
ชิฟเตอร์ทั้งสี่คนที่ผมรู้จัก แถวๆชรีฟพอร์ท ทุกคนถูกยิง เมื่อ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Each week the Vaca family travel three hours on bicycles to the Kingdom Hall
เอริก กับ วิกกี มา รับใช้ ใน ที่ ที่ มี ความ ต้องการ ผู้ ประกาศ ราชอาณาจักร มาก ขึ้น
Was it unfair to pay the 11th-hour workers the same as those who worked the whole day?
เป็น เรื่อง ไม่ ยุติธรรม ไหม ที่ เจ้าของ สวน จ่าย ค่า จ้าง ให้ คน ที่ ทํา งาน ตอน ห้า โมง เย็น เท่า กับ คน ที่ ทํา งาน เต็ม วัน?
Hours of Sleep
ชั่วโมง ที่ นอน หลับ
Your appointment is not for another three hours.
ยังไม่ใช่เวลานัดของคุณจนกว่าอีก 3 ชั่วโมงค่ะ
Maybe 5 hours.
ประมาณ 5 ชม
And because I had 70 percent of my body burned, it would take about an hour.
และเพราะว่ากว่าร้อยละ 70 ของร่างกายผมถูกไฟครอก มันจึงใช้เวลากว่าชั่วโมง
Let's meet back here in two hours.
กลับมาเจอกันที่นี่ ภายในสองชั่วโมง
“The hour is coming,” he says, “when the true worshipers will worship the Father with spirit and truth, for, indeed, the Father is looking for suchlike ones to worship him.
พระองค์ ตรัส ว่า เวลา จะ มา เมื่อ “คน ทั้ง หลาย ที่ นมัสการ อย่าง ถูก ต้อง จะ นมัสการ พระ บิดา โดย วิญญาณ และ โดย ความ จริง เพราะ ว่า พระ บิดา ทรง แสวง หา คน อย่าง นั้น นมัสการ พระองค์.
A West German TV station is planning a 24-hour broadcast of sunrises around the earth.”
สถานี โทรทัศน์ เยอรมัน ตะวัน ตก กําลัง วาง แผนการ เพื่อ การ ถ่ายทอด ที่ ใช้ เวลา 24 ชั่วโมง แสดง ภาพ ดวง อาทิตย์ ขึ้น รอบ โลก.”
Still, with the use of a magnifying glass and the large-print literature, I was able to spend three to five hours a day studying by using the little sight left in my one eye.
กระนั้น ด้วย การ ใช้ แว่น ขยาย และ อ่าน หนังสือ ที่ พิมพ์ ตัว โต ๆ วัน หนึ่ง ๆ ฉัน สามารถ ศึกษา ได้ นาน สาม ถึง ห้า ชั่วโมง โดย อาศัย สายตา เพียง ข้าง เดียว ที่ ยัง พอ ใช้ ได้.
At this hour.
ในตอนนี้..
And so, just the initial lift off from Sugarloaf to cross the Atlantic, as we were pushing into the jet stream, this enormous balloon -- the top of the balloon ended up going at a couple of hundred miles an hour, the capsule that we were in at the bottom was going at maybe two miles an hour, and it just took off.
โดยเราเริ่มปล่อยตัวกันที่ Sugarloaf เพื่อข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก และเมื่อเราเข้าไปสู่กระแสลมของจริงแล้ว ด้วยขนาดมหึมาของบอลลูนนี้ บริเวณด้านบนของบอลลูนนั้น จะมีความเร็วกว่า 200 ไมล์ต่อชั่วโมง ส่วนตัวของกระเช้าที่พวกเราอยู่นั้น มีความเร็วเพียง 2 ไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้น และมันก็บินขึ้นไป
We spent hours and hours with our plaintiffs and experts, trying to come up with ways of explaining these concepts simply yet accurately.
เราใช้เวลาชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่า กับโจทก์และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพยายามหาทางอธิบายแนวคิดเหล่านี้ ให้ง่ายและถูกต้องที่สุด
Come on, meeting's in an hour.
มาเถอะ อีกชั่วโมงถึงเวลานัด

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ hours ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ hours

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว