little ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า little ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ little ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า little ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เล็ก, น้อย, เล็กน้อย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า little

เล็ก

adjective (small in size)

Why should i waste bureau's time and your talents in this nothing little town.
ทําไมผมถึงควรเสียเวลาของกรม และความหลักแหลมของคุณกับเมืองเล็กๆนี่

น้อย

adjective

Like a little music with your meal, Tuco?
เช่นเดียวกับเพลงเล็ก ๆ น้อย ๆ กับอาหาร Tuco ของคุณ?

เล็กน้อย

adverbadjective

And here's just a little sample of what this secret world looks like.
และนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อย ว่าโลกลึกลับนั้นมีหน้าตาอย่างไร

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

This little darling must be your daughter.
นั่นคงลูกสาวเธอสินะ
I must say, your daughter's a lucky little girl.
ฉันอยากบอกว่าลูกสาวคุณเป็นเด็กที่โชคดีมาก
Just as the Israelites followed the divine law that said: “Congregate the people, the men and the women and the little ones . . . , in order that they may listen and in order that they may learn,” Jehovah’s Witnesses today, both old and young, men and women, gather together and receive the same teaching.
เช่น เดียว กับ ที่ ชน ยิศราเอล ติด ตาม พระ บัญญัติ ของ พระเจ้า ซึ่ง กล่าว ว่า “จง ให้ คน ทั้ง ปวง มา ประชุม กัน, ทั้ง ชาย หญิง กับ เด็ก ทั้ง ปวง. . . , ให้ เขา ทั้ง หลาย ได้ ยิน ฟัง [และ เพื่อ พวก เขา จะ เรียน รู้, ล. ม.]” พยาน พระ ยะโฮวา ใน ทุก วัน นี้ ทั้ง ผู้ สูง อายุ และ ผู้ เยาว์ ทั้ง ผู้ ชาย และ ผู้ หญิง ก็ มา ชุมนุม กัน และ รับ เอา คํา สอน เดียว กัน นี้. ข้อ คัมภีร์ ข้าง ต้น กล่าว ต่อ ไป โดย ให้ เหตุ ผล ว่า “[เนื่อง จาก เขา ต้อง, ล.
Yeah, a little.
อืม นิดหน่อย
Two, they're lying little bastards.
ข้อสอง พวกเด็กเลวชอบโกหก
i didn't say the " a " word, and my job doesn't just consist of silly little things like that.
แล้วงานของฉัน ก็ไม่ได้มีแค่ อะไรบ้าๆอย่างนั้น
If you don't know about checkers, you can check the Web and Google it to find a little more information about checkers.
ถ้าคุณไม่รู้เกี่ยวกับหมากฮอส ลองหาจาก web หรือ google เพื่อที่จะหาข้อมูลที่ไม่มากนักเกี่ยวกับหมากฮอส
It is an emotional time for everyone, and a little forethought and understanding will go a long way to making the arrangements easier.”—The Complete Wedding Organiser and Record.
ช่วง นั้น เป็น ช่วง ที่ ทุก คน กําลัง เครียด ดัง นั้น การ วาง แผน ล่วง หน้า และ การ เข้าใจ กัน สัก เล็ก น้อย จะ ช่วย ให้ การ เตรียม งาน ง่าย ขึ้น มาก.”—หนังสือ ช่วย จัด งาน แต่งงาน และ บันทึก ฉบับ สมบูรณ์ (ภาษา อังกฤษ).
Luckily for me and my little brother, it had a happy ending.
โชคดีของผมและน้องชายของผม มันมีตอนจบที่มีความสุข
My little seven-year-old Picasso dreams were crushed.
ฝันของปิกัสโซ่น้อยอายุเจ็ดขวบของฉัน เป็นอันต้องสลาย
She could view the gift as of little value and toss it aside.
อาจ เป็น ได้ ว่า เธอ จะ มอง ของ ขวัญ นั้น ว่า ไม่ มี ค่า นัก และ ไม่ สนใจ เลย กับ สร้อย เส้น นี้.
Might make it a little easier for you to drive.
ถ้ามันช่วยให้ขับรถง่ายขึ้น
A little bit embarrassing.
เขินนิดหน่อย
My car window was rolled down a little, and I was reflecting on the text, which I had just read, when the gun’s muzzle appeared in the window.
ฉัน หมุน กระจก รถ ลง เล็ก น้อย และ นั่ง ทบทวน ข้อ คัมภีร์ ซึ่ง ฉัน เพิ่ง อ่าน ไป เมื่อ ปาก กระบอก ปืน โผล่ เข้า มา ทาง หน้าต่าง.
We can't keep doing this little waltz.
เราคงไม่อาจเต้นรําด้วยกันต่อไปได้อีก
I had seen little of Holmes lately.
ฉันได้เห็นเล็ก ๆ ของโฮล์มส์เมื่อเร็ว ๆ นี้
" It tastes nice today, " said Mary, feeling a little surprised her self.
" มันรสนิยมที่ดีในวันนี้" กล่าวว่า Mary, ความรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยด้วยตนเองของเธอ
Am I scared of a little overtime?
กังวลแค่เรื่องโอทีเนี่ยนะ?
So it might seem a little bit daunting now.
มันอาจดูน่าเหนื่อยใจหน่อยตอนนี้
Oh, well, uh... actually, I was... looking for something a little larger.
เอ่อ จริงๆแล้ว ฉัน... มีจุดมุ่งหมายที่มากกว่านั้น
Now the history that we've achieved is that we've grown at 2.0 percent per year over the whole period, 1891 to 2007, and remember it's been a little bit negative since 2007.
สิ่งที่เราทําสําเร็จในอดีตคือเรามีการเติบโต ที่ 2.0 เปอร์เซ็นต์ต่อปีโดยตลอด จากปี 1891 ถึง 2007 และอย่าลืมว่าเราโตแบบติดลบตั้งแต่ปี 2007
Victoria playing one of her little games, no doubt.
วิดตอเรียกําลังเล่นเกมเล็กๆของเธอ อย่างไม่มีข้อสงสัย
94 He Loves Little Children
94 พระองค์ รัก เด็ก
A little disorganized, maybe.
คุณไม่ใช่ช่วยตัวเองไม่ได้
Little girl?
สาวน้อย!

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ little ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ little

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว