that's ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า that's ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ that's ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า that's ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง อันนี้, ใคร, นี่ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า that's

อันนี้

ใคร

นี่

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

When that happens, the ladies who are serving you now will return to their original duties.
พอถึงตอนนั้น นางที่คอย รับใช้ท่านอยู่ต้องกลับไปทํางานที่เดิมครับ
Yes, I know that hurts.We' re gonna take care of that
ใช่ หมอรู้ว่ามันเจ็บ เดี๋ยวเราจะจัดการกับมัน
We still have an opportunity to not only bring the fish back but to actually get more fish that can feed more people than we currently are now.
เรายังมีโอกาส ไม่เพียงแค่ฟื้นฟูจํานวนปลา แต่จะจับปลาได้มากขึ้น เพื่อเลี้ยงคนได้มากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ด้วย
That's where he stood when he started the fire.
นั่นคือที่ที่เขายืน ตอนที่เขาเริ่มจุดไฟ
7, 8. (a) What evidence is there that God’s people have ‘lengthened their tent cords’?
7, 8. (ก) มี พยาน หลักฐาน อะไร ที่ ว่า ไพร่ พล ของ พระเจ้า ได้ ‘ต่อ เชือก กะโจม ให้ ยาว ออก ไป’?
Not that they were any good, but they were there.
ไม่ใช่ว่าพวกมันดี แต่ว่ามันมีอยู่ทั่วไป
(Isaiah 30:21; Matthew 24:45-47) Gilead School helped the graduates to grow in appreciation for that slave class.
(ยะซายา 30:21; มัดธาย 24:45-47, ล. ม.) โรง เรียน กิเลียด ได้ สนับสนุน นัก เรียน ที่ สําเร็จ การ ศึกษา ให้ หยั่ง รู้ ค่า ชน ชั้น ทาส มาก ขึ้น.
Though the Government said that it was necessary to enforce it.
ตามที่ราชการพยายามจะบอกว่า จําเป็นต้องใช้กฏหมายแต่อย่างใด
Well we need money to experiment with that, to get those tools in there.
และเราต้องการเงินที่จะทดลองกับมัน เพื่อให้เครื่องมือเหล่านั้นพร้อม
That same year, special pioneers came from Portugal.
ใน ปี เดียว กัน นั้น ไพโอเนียร์ พิเศษ ทั้ง ชาย และ หญิง เดิน ทาง มา จาก โปรตุเกส.
That's your plan?
นั่นน่ะหรอ แผนของเจ้า?
Last night, I realized that I was thinking about your wife's case the wrong way.
ฉันคิดผิดเกี่ยวกับคดีของภรรยาของคุณ
But it's close enough for you to know that you're dealing with mercury chloride.
แต่มันใกล้พอที่เธอจะกา กับเมอร์คิวรีคลอไรด์
And that's why the dopamine levels off when a food becomes boring.
และนั่นเป็นเหตุว่าทําไมระดับโดพามีลดลง เมื่ออาหารกลายเป็นสิ่งน่าเบื่อ
Why would you want to fight for a man like that?
ทําไมเจ้าต้องการสู้เพื่อผู้ชายอย่างนั้น?
I figured that if his father made him come home, then he wanted to leave everything from this life behind.
ใช่ ฉันแค่ ฉันบอกว่าถ้าพ่อของเขา ทําให้เขากลับบ้าน แล้วเขาต้องการทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง จากชีวิตไว้ข้างหลัง
The Gospel writers knew that Jesus had lived in heaven before coming to earth.
ผู้ เขียน พระ ธรรม กิตติคุณ ทราบ ว่า พระ เยซู เคย มี พระ ชนม์ ชีพ ใน สวรรค์ ก่อน เสด็จ มา ยัง แผ่นดิน โลก.
Our guide tells us that oak barrels are used mainly in the production of still wines, whereas smaller metal barrels are used in the preparation of sparkling wines.
มัคคุเทศก์ บอก เรา ว่า ส่วน ใหญ่ แล้ว ถัง ไม้ โอ๊ก จะ ใช้ ใน การ ผลิต ไวน์ ธรรมดา ใน ขณะ ที่ ถัง โลหะ ซึ่ง มี ขนาด เล็ก กว่า ใช้ ใน การ เตรียม ไวน์ ชนิด มี ฟอง.
When we give of ourselves to others, not only do we help them but we also enjoy a measure of happiness and satisfaction that make our own burdens more bearable. —Acts 20:35.
เมื่อ เรา ช่วยเหลือ คน อื่น ๆ พวก เขา ไม่ เพียง ได้ รับ ความ ช่วยเหลือ แต่ เรา ยัง ประสบ ความ สุข และ ความ อิ่ม ใจ พอ ใจ ใน ระดับ หนึ่ง ด้วย ซึ่ง ทํา ให้ เรา รับมือ กับ ภาระ ของ ตน เอง ได้ ง่าย ขึ้น.—กิจการ 20:35.
Is that you take this back.
คุณต้องรับมันคืนไป
I'm sorry, did I just say that all out loud?
ขอโทษนะฉันพูดดังไปรึเปล่า?
And that moment is right now, and those moments are counting down, and those moments are always, always, always fleeting.
ช่วงเวลาเหล่านั้นคือตอนนี้ และมันก็กําลังนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆ และช่วงเวลาเหล่านั้นมันกําลังเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว
Who the hell is that?
ไอ้นรกนั่นใครว่ะ
No doubt they’ll be pleased that you care enough to ask about their life.
พ่อ แม่ คง พอ ใจ แน่ ๆ ที่ คุณ สนใจ มาก พอ ที่ จะ ถาม เรื่อง ราว ชีวิต ของ ท่าน.
Is that a problem?
มีปัญหาหรือครับ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ that's ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ that's

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว