Co znamená clothes v Angličtina?

Jaký je význam slova clothes v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat clothes v Angličtina.

Slovo clothes v Angličtina znamená oblečení, obléci, obléci do, obléci. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova clothes

oblečení

plural noun (garments, clothing)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Her clothes were wet after she got caught in the storm.

obléci

transitive verb (usu passive (put [sb] into clothes)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She always clothes the twins identically.

obléci do

transitive verb (usu passive (dress [sb] in [sth])

The maids clothed the queen in rich, purple silk.

obléci

transitive verb (figurative (provide clothing for) (přeneseně: poskytnout oblečení)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Who will clothe the poor if the charity closes?

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu clothes v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova clothes

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.