Co znamená don't v Angličtina?

Jaký je význam slova don't v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat don't v Angličtina.

Slovo don't v Angličtina znamená ne-, Nedělej to!, Nezapomeň!, s tím nepočítej, na to nespoléhej, Nesuď knihu podle obalu., není zač, neboj se, nevím, Je mi to jedno., Nevím., Je mi to jedno., Nebude mi vadit, pokud, To si nemyslím.. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova don't

ne-

contraction (colloquial, abbreviation (do not) (u sloves)

(předpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. rozzlobený, vymyslet, nejnovější). )
Don't interrupt me when I'm talking, please.
Nepřerušuj mě, když mluvím.

Nedělej to!

interjection (colloquial, abbreviation (do not do that)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
If you're thinking of telling Dad what I did, then don't!

Nezapomeň!

interjection (informal (do not forget)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Don't forget to turn off the light when leaving the office.

s tím nepočítej, na to nespoléhej

interjection (informal ([sth] is unlikely to happen soon)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Neil promised that he would have everything ready; don't hold your breath, though!

Nesuď knihu podle obalu.

interjection (proverb (appearances can be deceptive)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
She definitely looks trustworthy, but don't judge a book by its cover.

není zač

interjection (you're welcome)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
"Thanks so much for all your help." "Don't mention it! It was no trouble."

neboj se

interjection (informal (reassurance)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Don't worry, I am here right behind you.
Neboj se, jsem hned za tebou.

nevím

expression (declaration of ignorance)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
There is no point asking me; I do not know. I do not know the answer to that complicated math problem!

Je mi to jedno.

interjection (It's not important to me.)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
"You can't go out dressed like that; you'll get cold." "I don't care."

Nevím.

interjection (informal (declaration of ignorance)

"Who's that woman talking to your brother?" "I don't know."

Je mi to jedno.

interjection (informal (I have no preference)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
"We can go to the cinema or ten-pin bowling. What do you want to do?" "I don't mind."

Nebude mi vadit, pokud

interjection (informal (I am not upset)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I don't mind if you sit beside me.

To si nemyslím.

interjection (I believe not)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
When Tom asked me if Sally was coming to the party I replied "I don't think so".

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu don't v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova don't

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.