Co znamená party v Angličtina?

Jaký je význam slova party v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat party v Angličtina.

Slovo party v Angličtina znamená večírek, strana, strana, zapojený do, skupina, tým, člověk, průzkumná hlídka, stoupenec, stoupenkyně, stranický, večírkový, chodit po večírcích, pít, poškozená strana, pánská jízda, narozeninová oslava, narozeninová párty, koktejlová party, konzervativci, slavnostní večeře, , , Velká stará strana, rozlučka se svobodou, dámská jízda, večírek, král večírků, kazit legraci, politická strana, politická strana, pátrací četa, dámská jízda, čajový dýchánek, třetí strana, třetí strana, pořádat večírek. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova party

večírek

noun (social gathering)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I'm throwing a party tonight.
Dnes pořádám večírek (OR: party).

strana

noun (political group) (politická)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
His party won the election with a big majority.
Jeho strana vyhrála volby velkou většinou.

strana

noun (individual or group in a legal dispute) (právo)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Neither party can back out once the contract has been signed.
Ani jedna ze stran nemůže od smlouvy po jejím podpisu odstoupit.

zapojený do

adjective (involved in [sth])

I refuse to be party to all your lies and deceit!

skupina

noun (group) (osob)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
A party of locals set off in search of the missing boys.

tým

noun (team)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
A party of doctors from the City Hospital visited him.

člověk

noun (US, informal (person)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
He's a grumpy old party, isn't he?

průzkumná hlídka

noun (military: detachment)

They were attacked by an advance enemy party.

stoupenec, stoupenkyně

noun (partisanship)

Are you a party to this stupid plan?

stranický

noun as adjective (of or for a political group) (související s politickou stranou)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The minister's opinion on this matter goes against party principles.

večírkový

noun as adjective (of or for a social gathering)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The music creates a nice party atmosphere.

chodit po večírcích

intransitive verb (informal (go to parties)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
All she does is party and sleep.

pít

intransitive verb (informal (drink alcohol) (alkohol)

I've got beer! Let's party!

poškozená strana

noun (law: [sb] with right of appeal) (právo)

pánská jízda

noun (party for a husband-to-be) (loučení se svobodou)

Bachelor parties tend to be wild and crazy. // We're going to a nightclub for Simon's stag do.

narozeninová oslava, narozeninová párty

noun (celebration of a birthday)

Kids love to have birthday parties and invite all their friends.

koktejlová party

noun (party where drinks are served)

To celebrate her promotion, she hosted a small cocktail party.

konzervativci

plural noun (colloquial (British right-wing political party) (ve Spojeném království)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)

slavnostní večeře

noun (social gathering over evening meal)

Hyacinth has invited the vicar and his wife to a dinner party.

noun as adjective (relating to social dining event)

She is an expert at polite dinner-party conversation.

noun (party favours)

At the end of Lucy's party all the children received a doggy bag of sweets and small toys.

Velká stará strana

noun (US, acronym (Grand Old Party: Republicans) (přezdívka Republikánské strany v USA)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It looks like the GOP has messed things up again.

rozlučka se svobodou

noun (UK (hen night, women-only celebration for bride-to-be) (pro něvěstu)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
She wanted to invite ten of her best friends to her hen party.

dámská jízda

noun (US, informal (gathering of women only) (přen.: párty pouze pro ženy)

večírek

noun (social gathering at [sb]'s house) (u někoho doma)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
We went to a house party yesterday. I couldn't sleep last night because our neighbors had a very loud house party.

král večírků

noun (figurative, informal (person who frequents drinking parties) (neformální, přeneseně)

She was a real party animal when she was younger. That party animal must be exhausted when the holidays are over.

kazit legraci

noun (slang (killjoy, [sb] who avoids festivities)

We'd really like you to come out with us. Don't be a party pooper!

politická strana

noun (group seeking to form government)

The Conservative Party is the oldest political party in the United Kingdom.

politická strana

noun (US (group seeking power within government)

pátrací četa

noun (group searching for missing person) (hledání pohřešovaného)

A search party has set off up the mountain to look for the missing climber. People from the neighbourhood are forming a search party to find the missing boy.

dámská jízda

noun (US (sleepover) (hovorový výraz)

čajový dýchánek

noun (social gathering at which tea is served)

třetí strana

noun (independent or additional person or group)

We're designing the building ourselves, but a third party will build it.
Budovu navrhneme my, ale postaví ji externí poskytovatel.

třetí strana

noun (political group additional to 2 main parties) (politika)

In the UK in 2010 the third party entered a coalition with one of the two major parties.

pořádat večírek

verbal expression (host a celebration)

I will throw a party at my house for my birthday.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu party v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova party

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.