Co znamená left v Angličtina?

Jaký je význam slova left v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat left v Angličtina.

Slovo left v Angličtina znamená levý, doleva, nalevo, vlevo, levá strana, levice, zbýt, doleva, úder levou, levičák, levičačka, odjet, odjet z, nechat, nechat, volno, nechat, nechat, nechat u, zapomenout, nechat, nechat, povolení, volno, dovolená, , zůstat, zbývat, nechat, přenechat, zbýt, zůstat pozadu, zůstat pozadu, zůstat tam, držet se, opuštěný, levá ruka, levá strana, levostranný, vyloučený, zbývající, levicový, levice, levoruký, nedojezený, nespotřebovaný, zbytky, zbytky jídla, zákaz, nalevo, vlevo, vlevo, nalevo, odbočit doleva. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova left

levý

adjective (side: left-hand) (strana)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He writes with his left hand.
Píše levou rukou.

doleva, nalevo, vlevo

adverb (toward the left) (směr)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
In this dance, you hop left and then right.
Při tomto tanci se skáče doleva a pak doprava.

levá strana

noun (left side)

Your keys are to your left.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. V Anglii se jezdí po levé straně silnice.

levice

noun (political wing: socialist) (politické křídlo)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The politicians on the left opposed the change.
Proti změně jsou politici na levici.

zbýt

adjective (remaining)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
There are only three cupcakes left. I only have half a sandwich left.
Zbyly mi jen tři dortíky.

doleva

noun (informal (left-hand turn)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Take a left at the third light.
Na třetí křižovatce jeď doleva.

úder levou

noun (informal (boxing: punch with left fist) (v boxu)

He landed a left on the other man's chin.

levičák, levičačka

noun (liberal position) (liberálové v USA)

Viewed from the left, these statistics seem to arise out of inequality rather than any naturally criminal inclination among this group.

odjet

intransitive verb (depart)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Is John here? No, he's already left.
Je tady John? Ne, už odjel (or: odešel).

odjet z

transitive verb (go away from) (vozidlem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'm going to leave this town at three o'clock today.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Jaktože jste opustil stanoviště bez mého vědomí?

nechat

transitive verb (abandon) (opustit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He left his wife at home, and went out with his friends on Friday night.
V pátek večer nechal svou ženu doma a vyrazil si s kamarády.

nechat

transitive verb (let remain)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He left only one piece of pizza for the others.
Ostatním nechal jenom jeden kousek pizzy.

volno

noun (permission for absence)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
My boss gave me some leave over Christmas.
Šéf mi dal přes Vánoce nějaké volno.

nechat

(let remain: for [sb] else) (někomu něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He left only one piece of pizza for the others.
Nechal pro ostatní jenom jeden kousek pizzy.

nechat

transitive verb (let [sb] keep, take) (dát někomu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Leave me your number in case I need to get in touch.
Nech tu svoje telefonní číslo, kdybych něco dalšího potřeboval.

nechat u

(entrust) (dát někomu do opatrování)

Can I leave my keys with you in case something happens?
Můžu u tebe nechat svoje klíče, jen pro jistotu?

zapomenout, nechat

transitive verb (forget to bring)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Oh, no. I left the present at home.
Ale ne! Zapomněl (or: nechal) jsem ten dárek doma.

nechat

transitive verb (not bring) (zapomenout)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I've left the keys on the kitchen table in case you want to go out.
Kdybys chtěl jít ven, nechala jsem klíče v kuchyni na stole.

povolení

noun (permission to act)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The commander gave the soldier leave to manage the situation as he wanted.

volno

noun (permitted absence)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I will be on leave until August the fifteenth.
Mám volno do 15. srpna.

dovolená

noun (period of absence)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He has two weeks' leave in the summer.

intransitive verb (grow leaves)

Many trees leave in the spring, as the weather gets warmer.

zůstat

transitive verb (remainder) (zbytek)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Five minus three leaves two.

zbývat

transitive verb (have remaining)

The coat cost thirty-five dollars and the shoes cost twenty, so that leaves us only five dollars.
Kabát stál 35 dolarů a boty stály 20, takže nám zbývá už jen 5 dolarů.

nechat

transitive verb (deposit, give) (uložit někde)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He left his phone number on the answering machine.

přenechat

(bequeath) (někomu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
In his will, her father left her the antique clock.

zbýt

(have remaining)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If you take that twenty-pound note, you'll leave me with less than five pounds.
Když si vezmeš 25 dolarů, tak mi zbyde méně než pět.

zůstat pozadu

verbal expression (not keep up with others)

Fit and experienced hikers should stay at the back of the group to ensure no-one gets left behind.
Zkušení a zdraví turisté by měli jít vzadu, aby dali pozor, že nikdo nezůstane pozadu.

zůstat pozadu

verbal expression (figurative (not adapt quickly enough) (nepřizpůsobit se)

I got left behind when the Digital Revolution started.

zůstat tam

verbal expression (be abandoned) (být zanechán na určitém místě)

Hurry up and get on the bus or you'll get left behind!
Rychle nasedni do autobusu, nebo zůstaneš tady!

držet se

(sign: stay on left, right) (vpravo, vlevo apod.)

The road sign said "keep left."

opuštěný

adjective (abandoned)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The "Home Alone" movies are about a boy who is left behind when his family goes on vacation.

levá ruka

noun (hand on side opposite the right)

Wedding rings are traditionally worn on the left hand. Though widowed, she still wears her wedding ring on her left hand.

levá strana

noun (side opposite [sb]'s right)

levostranný

noun as adjective (relating to the left-hand side)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
My car is a left-hand drive.

vyloučený

adjective (excluded)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She did not get an invitation to the party, and she felt left out.

zbývající

expression (remaining)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
After the party, there was just one bottle of wine left over.

levicový

adjective (politics: socialist) (politicky)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The opposition was horrified by the new prime minister's left-wing policies.

levice

noun (members of socialist or leftist political parties) (politicky)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The left wing always makes that argument.

levoruký

adjective (having the left hand dominant)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I sprained my right wrist, but luckily I'm left handed so I can still do most things without difficulty. // My little brother's the only left-handed member of the family.

nedojezený

adjective (food: uneaten) (jídlo)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Would you finish up that leftover chicken?

nespotřebovaný

adjective (materials: remaining, unused)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We'll keep those leftover shingles for repairs later.

zbytky

noun (figurative ([sth] remaining)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
The superstition is a leftover from pagan times.

zbytky jídla

plural noun (food remaining)

He made a great casserole out of yesterday's leftovers.

zákaz

adjective (forbidding [sth])

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
There are signs saying "No smoking" all over the construction site.
Po celém staveništi visí cedule s nápisem Zákaz kouření.

nalevo, vlevo

adverb (to the left-hand side)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)

vlevo, nalevo

adverb (on or towards the left-hand side)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He was going to the left.

odbočit doleva

intransitive verb (go round a left-hand corner)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu left v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova left

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.