Co znamená ready v Angličtina?

Jaký je význam slova ready v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat ready v Angličtina.

Slovo ready v Angličtina znamená připravený, nachystaný, připravený, ochotný, připravený, už už, přístupný, okamžitý, nachystat si, hotovost, nachystat se, připravovat se, chystat se, vypravit se, připravovat, chystat, připravovat pro, chystat pro, připravovat se, chystat se, připravit se, přichystat se, připravit se k, přichystat se k, připravit, připraven na všechno, těsně před prasknutím, na rozsypání, unavený k smrti, kompletní, Připravit, pozor, teď!. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova ready

připravený, nachystaný

adjective (prepared)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I am ready for anything.
Jsem připraven (or: nachystán) na všechno.

připravený

adjective (prepared, set)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I'm ready. Let's go!
Jsem připravený. Jdeme na to!

ochotný

adjective (willing)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Are you ready to help?
Jsi ochotný pomoci?

připravený

expression (on the point of) (něco udělat)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He looks like he's ready to jump.
Vypadá, že je připravený skočit.

už už

expression (informal (close to doing)

The poor woman looked ready to cry.
Žena vypadala, že se už už rozpláče.

přístupný

adjective (accessible)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
China is a ready market for almost all our products.
Čína je trh otevřený pro téměř všechny naše produkty.

okamžitý

adjective (retort, reply: quick)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She impressed us all with her ready retorts.
Zapůsobila na nás svými pohotovými odpověďmi.

nachystat si

transitive verb (prepare)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The soldiers readied their weapons.
Vojáci si nachystali zbraně.

hotovost

noun (UK, often plural, slang (ready money) (peníze v hotovosti)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Have you got the ready?

nachystat se

(prepare for [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It takes him an hour to get ready before we go out.
Trvá mu tak hodinu se nachystat, než vyrazí ven.

připravovat se, chystat se

verbal expression (prepare yourself)

The actors are getting ready for tonight's performance of the play.
Herci se připravují na dnešní představení.

vypravit se

(dress, etc. to go out)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Hurry up and get ready! They'll be here in a minute.

připravovat, chystat

(prepare [sth])

The hotel staff are still getting the room ready.

připravovat pro, chystat pro

(prepare [sth] for [sb]) (někoho)

The marketing manager is getting a report ready for the director of the company.

připravovat se, chystat se

verbal expression (prepare to do [sth])

I'm getting ready to run a marathon.

připravit se, přichystat se

(prepare yourself)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
James made ready and sailed from the mouth of the Laxa river.

připravit se k, přichystat se k

verbal expression (prepare for action)

Miranda made ready to set out on her journey.

připravit

(prepare) (někoho nebo něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
George made himself ready for the interview.

připraven na všechno

adjective (informal (fully prepared)

I've packed everything I might possibly need - I'm ready for anything.

těsně před prasknutím

adjective (informal, figurative (very excited) (cenová bublina apod.)

I'm ready to burst: I can't wait to tell you the good news!

na rozsypání

adjective (slang, vulgar (heavily pregnant) (přen.: těsně před porodem)

She's so huge she must be ready to drop any day now.

unavený k smrti

adjective (US (tired)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I shouldn't have done that long hike after the gym: I'm ready to drop!

kompletní

adjective (already made for sale) (připravený k prodeji)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We eat ready-made meals almost every day for supper during the week.

Připravit, pozor, teď!

interjection (start of race) (startovní povely)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Runners: Ready, set, go!

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu ready v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova ready

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.