Co znamená time v Angličtina?

Jaký je význam slova time v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat time v Angličtina.

Slovo time v Angličtina znamená čas, čas, čas, doba, -krát, měřit, chvilka, čas, čas, časový, doba, časy, život, rytmus, tempo, čas, krát, seřídit, zábava, dlouho, dávno, otázka času, chvíle, za nějaký čas, s předstihem, předtím, stále, neustále, pořád, všech dob, jindy, kdykoli, kdykoliv, později, kdykoliv, kdykoli, kdykoliv, kdykoli, nikdy, kdysi, najednou, naráz, tehdy, nyní, teď, současně, jednohlasně, tehdy, v současnosti, nevhodná chvíle, těžká doba, předčasně, předčasně, v nejvyšší míře, čas na přestávku, hrát o čas, do té doby, do té doby, než, do této doby, zavírací doba, zavírací doba, letní čas, odpykávat si, dvakrát tak rychle, vždy, dávné časy, EST, východní čas, pokaždé, najít si čas na, najít si čas na, dlouho, mezitím, po sté, po iksté, volný čas, čas od času, plný úvazek, čtyřicetihodinový, na plný úvazek, GMT, greenwichského času, příjemný zážitek, , zábavný, greenwichský čas, greenwichského času, poločas, finanční obtíže, potíže, nesnáze, mít se dobře, mít se hezky, dát práci, dát práci, nehodlat se zabývat, mít času na rozdávání, mít čas, nejvyšší čas, zakrátko, velmi rychle, časem, v průběhu času, na poslední chvíli, nakonec, včas, včas, včas, je na čase, Konečně!, No konečně!, to už je dávno, je nejvyšší čas, právě včas, zabíjet čas, zabíjet čas, poslední událost, posledně, naposledy, Tak naposledy!, doba nutná k realizaci, volný čas, období, místní čas, dlouhá doba, Dlouho jsem tě neviděl!, dlouhodobý, neztrácet čas, ztrácet čas. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova time

čas

noun (concept)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Time passes quickly when you are older.
Čas utíká rychleji, když je člověk starší.

čas

noun (specific hour)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
What time is it? It's 3:20.
Jaký máme čas? Je 15:20.

čas

noun (duration)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
How much time will this meeting take?
Kolik času ta schůzka zabere?

doba

noun (period)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
At the time, we were just fifteen years old.
V té době nám bylo pouze patnáct let.

-krát

noun (count: instances)

(přípona: Část slova stojící za kořenem, u slov ohebných mezi kořenem a koncovkou (např. lesík, jar).)
We have eaten there three times.
Jedli jsme tam třikrát.

měřit

transitive verb (sports: measure) (sport)

The coach timed the runner's sprint.
Trenér změřil běžkyni čas.

chvilka

noun (moment to spare) (volná)

Do you have time to talk?
Máš chvilku, abychom si promluvili?

čas

noun (occasion) (při příležitosti nějaké události)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
It's party time! Let's put on our dancing shoes!
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Je čas oslavy! Rychle se převléct do něčeho slavnostního!

čas

noun (season) (roční období)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Have you ever visited Normandy in apple blossom time?
Už jsi byl někdy v Normandii v jarním čase, když kvetou jabloně?

časový

adjective (related to time)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Some people believe that time travel is possible.

doba

noun (instant)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Where was he at that time?
Kde byl celou tu dobu?

časy

noun (era)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
The sixties were an interesting time in America.

život

noun (lifetime) (období života)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
He has loved a lot of women in his time.
Za svůj život miloval mnoho žen.

rytmus

noun (music: rhythm) (v hudbě)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
In many bands, the drummer keeps time.

tempo

noun (music: tempo) (hudebního díla)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
What time should I play this piece in? Allegro, do you think?

čas

noun (measurement type) (typ času, letní apod.)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
We are on Daylight Savings Time now.

krát

preposition (multiplied by) (násobení)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Three times two is six.

seřídit

transitive verb (regulate) (stroj apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We timed the engine so the spark plugs fire at the right intervals.

zábava

noun (informal (fun, enjoyment)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Thanks so much for inviting me; I had a great time!

dlouho

adverb (a considerable period)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
It's a long time since we last met.
Už je to dlouho, co jsme se naposledy viděli.

dávno

adverb (in the distant past)

A long time ago, my ancestors settled in this land.

otázka času

noun ([sth] which will happen eventually)

They've been dating for 5 years, so it's only a matter of time before he proposes.

chvíle

noun (a period, a while)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Come and sit with me for a time.

za nějaký čas

expression (after a while)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
After some time, the architect delivered the plans for our new house.

s předstihem

adverb (earlier than scheduled)

They estimated that the new Olympic stadium would be ready in September 2011 but actually it was finished ahead of time.

předtím

adverb (in advance, earlier)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He was able to put the wallpaper up fast because I had primed the plaster ahead of time.

stále, neustále, pořád

expression (always)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I help people all the time.

všech dob

adjective (ever, for eternity)

Many consider Mozart to be the all-time best composer.
Mnozí považují Mozarta za nejlepšího skladatele všech dob.

jindy

adverb (in the future)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Not tonight, but perhaps another time?

kdykoli, kdykoliv

adverb (no matter when)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
You call me any time you need to talk.

později

adverb (later)

We agreed to discuss the matter again at a later time.

kdykoliv, kdykoli

adverb (whenever convenient)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
You can call me for help at any time.

kdykoliv, kdykoli

adverb (without warning) (bez upozornění)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I like my desk to face the door, because I know my boss may walk in at any time.

nikdy

adverb (never, not at any point)

At no time did Bob leave the house that evening.

kdysi

expression (once, at some point in the past) (v minulosti)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
At one time you were allowed to buy milk straight from the farmer.

najednou, naráz

expression (at once: simultaneously)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I was trying to do three things at one time, and failed the three.

tehdy

adverb (during a specified past period)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I was born in 1999. At that time my father was a captain, but now he is a major.

nyní, teď

adverb (now, currently)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
At the present time, there are many migrating birds here.

současně

adverb (simultaneously)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
It was fortunate that we both arrived at the same time.

jednohlasně

adverb (in unison)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We all screamed for more ice cream at the same time.
Jednohlasně jsme oba zakřičeli, že chceme víc zmrzliny.

tehdy

adverb (back then)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
At the time, I didn't fully understand what she meant, but I caught on later.

v současnosti

adverb (at present, now)

That car model is not available at this time.
Tento model auta není v současnosti dostupný.

nevhodná chvíle

noun (inopportune moment)

You have come at a bad time. Our department has just had its budget cut, so it's a bad time to ask the boss for a pay rise.

těžká doba

noun (difficult experience)

Harry had a bad time at the casino when he lost a lot of money.

předčasně

adverb (prematurely)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The baby was born before its time.

předčasně

adverb (precociously)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Parents should not try to force a child to walk before its time.

v nejvyšší míře

adverb (informal (to the highest extent)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
She's amazing, and I fell in love with her big time.

čas na přestávku

noun (recreational period)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Part-time workers get half the break time of full-time workers.

hrát o čas

verbal expression (figurative (create a helpful delay)

The main use for the drug is to buy time by slowing down the spread of the disease.

do té doby

adverb (in the past) (v minulosti)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

do té doby

adverb (in the future) (v budoucnosti)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Where will you be in 50 years? By that time, I will be an old man!

než

adverb (at some point before)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
You better have your chores done by the time I get home or you're in big trouble. The traffic was so bad that by the time I got to the office I was 20 minutes late.
Koukej mít udělané úkoly, než přijdu domů, jinak máš průšvih.

do této doby

adverb (at some point before this moment)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I would normally be in bed by this time. By this time, you should have finished studying for the exam.

zavírací doba

noun (hour when a business closes)

The closing time of most shops in the city centre is between 5pm & 8pm.

zavírací doba

noun (UK (hour when a pub closes)

At closing time, there are lots of drunk people on the streets.

letní čas

noun (clocks set one hour ahead)

Most countries have daylight saving time in the summer, although the start date varies.

odpykávat si

intransitive verb (slang (serve a prison sentence) (ve vězení)

dvakrát tak rychle

intransitive verb (move twice as fast)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

vždy

adverb (on every occasion)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Each time she sang, people would cover their ears.

dávné časy

plural noun (period long ago)

In early times, people made measurements by comparing things with parts of the human body.

EST

noun (initialism (Eastern Standard Time) (časové pásmo, East Standard Time)

Midday EST is 5 pm GMT.

východní čas

noun (abbreviation (Eastern Time) (na východě USA)

I will call you tomorrow at 11:00 a.m. ET.

pokaždé

conjunction (on each occasion that)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Every time I go to the restaurant I order the same dish.

najít si čas na

(activity: fit in)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I am very busy, but I will try to find time to see you.

najít si čas na

(activity, event: fit in)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Many people complain they cannot find time for reading.

dlouho

adverb (at length)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
After a hard day's work, I'm always ready to sleep for a long time.

mezitím

expression (temporarily)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
My car fell apart so I'm using my bicycle for the time being.

po sté, po iksté

adverb (informal (yet again)

For the umpteenth time ... will you children be quiet?

volný čas

noun (leisure hours)

She often reads in her free time.

čas od času

adverb (now and then, occasionally)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I go for a walk in the countryside from time to time.

plný úvazek

noun (standard weekly working hours)

Now that I moved from part time to full time I'm covered under the company's medical program.

čtyřicetihodinový

adjective (of standard weekly working hours) (pracovní týden, plný úvazek)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
They think that cutting down the full-time working week to 36 hours will increase employment.
Myslí si, že když zkrátí čtyřicetihodinový pracovní týden na 36 hodin, zvýší se zaměstnanost.

na plný úvazek

adverb (on a full-time basis)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I'm now working full time at the baker's on the corner.
Pracuji teď na plný úvazek v pekařství na rohu.

GMT

noun (initialism (Greenwich Mean Time)

GMT is a time zone that includes the British Isles.

greenwichského času

adverb (initialism (Greenwich Mean Time)

The event is scheduled to take place at 2200 hours GMT.

příjemný zážitek

noun (enjoyable experience)

If you're looking for a good time, try Ray's Bar on a Friday night.

noun as adjective (person: seeking fun)

zábavný

noun as adjective (music, etc.: fun)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This radio station plays only good-time rock 'n' roll music.

greenwichský čas

noun (universal time)

Mountain standard time is plus 8 hours from Greenwich Mean Time.

greenwichského času

adverb (universal time)

The time is 12 o'clock, Greenwich Mean Time.

poločas

noun (sport: break at mid point) (ve sportu)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
At half-time the home team was winning easily.

finanční obtíže

plural noun (financial hardship)

Both he and she are unemployed and they're going through some hard times.

potíže, nesnáze

plural noun (difficult period)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
These are hard times for those wanting to start their own business.

mít se dobře, mít se hezky

verbal expression (enjoy yourself, have fun)

Whenever I go out with friends we all have a good time. I hope you have a good time in Spain!

dát práci

verbal expression (experience difficulties) (neformální: být obtížné)

Be kind to her - she's having a really hard time right now.

dát práci

verbal expression (informal (find difficult) (neformální: být obtížné)

We're having a hard time picking a suitable slogan for our marketing campaign.

nehodlat se zabývat

verbal expression (figurative (not tolerate)

James has no time for gossips. I have no time for children who won't do their homework.

mít času na rozdávání

verbal expression (have more than enough time available)

Don't rush into marriage. You're young; you have plenty of time.

mít čas

intransitive verb (have enough time available to do [sth])

Do you have time for lunch with me?
Máš čas se mnou zajít na oběd?

nejvyšší čas

(appropriate time)

zakrátko

adverb (soon)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I'll have it finished in a short time – please be patient.

velmi rychle

adverb (within a brief span of time)

In a short time, the fire spread to the other buildings.

časem

adverb (eventually)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
In due time, we will put all this behind us.

v průběhu času

adverb (eventually)

You'll forget him in the course of time.

na poslední chvíli

expression (just before [sth] is too late)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The doctors got to him in the nick of time and managed to restart his heart.

nakonec

adverb (eventually)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
You'll forget all about it in time.

včas

adverb (not too late)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The meeting starts in five minutes; if we hurry, we might still get there in time.

včas

expression (not late for)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Make sure you arrive in time for the start of the concert at 7 P.M.

včas

expression (not late)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I got to the concert in time to get a seat at the front.

je na čase

interjection (informal (impatience)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It's about time you returned my book!

Konečně!, No konečně!

interjection (informal (impatience)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
"I'm going to apply for a job." "It's about time!"

to už je dávno

expression (a lot of time has passed)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It's been a long time since I last saw him.

je nejvyšší čas

expression (informal (urgency)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It's high time I went to the doctor; I've postponed it four times. It's high time you found a job.

právě včas

expression (almost too late)

The paramedics arrived just in time. You got here just in time, you almost missed all the fun.

zabíjet čas

(figurative, informal (occupy yourself) (neformální)

I listened to my iPod to kill time while waiting for the bus.

zabíjet čas

verbal expression (figurative, informal (occupy yourself with [sth]) (neformální)

I killed time drinking coffee while I waited for Meg to arrive.

poslední událost

noun (final iteration, occurrence)

When Andy visited, I didn't know it was the last time I would ever see him.

posledně, naposledy

adverb (on the previous occasion)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Last time I ate fast food, I got sick. The last time I saw you, you'd just come back from Japan.

Tak naposledy!

expression (warning, exasperation)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
For the last time, go and do your homework!

doba nutná k realizaci

noun (time between design and finished product) (projektu)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
You didn't give me enough lead time to finish this project.

volný čas

noun (free time)

In her leisure time she loved to read cookbooks and try new recipes. I have two jobs, so I have almost no leisure time.

období

noun (period, duration)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
If you leave the house for any length of time, please lock the windows.

místní čas

noun (time in a particular zone)

The plane should land at 4am local time. // He phoned from Africa at midnight local time; that's 6 p.m. here.

dlouhá doba

noun (considerable period of time)

I sat in the sun for a long time and got sunburned. I haven't seen my ex-husband in a long time.

Dlouho jsem tě neviděl!

interjection (slang (I haven't seen you for a long time)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Hey, Andrew! Long time no see!

dlouhodobý

adjective (lasting, enduring)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The Johnson family are our long-time friends.

neztrácet čas

verbal expression (act without delay)

You should lose no time in reporting a stolen credit card.

ztrácet čas

(delay, fail to act)

Don't lose time by taking the longer route.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu time v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova time

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.