Co znamená which v Angličtina?

Jaký je význam slova which v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat which v Angličtina.

Slovo which v Angličtina znamená který, který, který, který, což, kterýkoli, kterýkoliv, který, načež, nezáleží na tom, který, bez šance, ten, který, což, na němž, načež, způsob. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova which

který

adjective (choice: what one?) (z výběru)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Which colour do you like best? Blue or red?
Která z těchto barev se ti líbí nejvíce? Modrá nebo červená?

který

pronoun (choice: what one?) (z výběru)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Which do you like best? Blue or red?
Která se ti líbí nejvíce? Modrá nebo červená?

který

pronoun (in non-restrictive clause) (vztažné)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
The monkey, which the zookeeper selected from the tribe, was very friendly.
Ta opice, kterou si zřízenec ZOO vybral z tlupy, byla velmi přátelská.

který

pronoun (in restrictive clause)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
The food which is left will be thrown out.
Jídlo, které zbylo, se vyhodí.

což

pronoun (informal (the fact that)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
The house is cold, which will be fixed when I light a fire in the stove.
V domě je zima, což se zlepší, až v kamnech zapálím oheň.

kterýkoli, kterýkoliv

pronoun (whichever)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Which Health Care plan you should choose depends on your payment preference.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Kterýkoliv kůň může ten dostih vyhrát.

který

pronoun (whichever one)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Choose which you like best.
Vyberte si, co se vám líbí nejvíce.

načež

conjunction (and following this)

He took his morning shower, after which he dressed and began to prepare breakfast.

nezáleží na tom, který

expression (with clause: whichever)

No matter which lighter you buy, they all burn gas. No matter which route we take, we will still be late.

bez šance

noun (no possible means)

There's no way we can get there on time; our car broke down.

ten, který

pronoun (the one that)

There are five balls, and that which has the most air in it will be used for the game.

což

pronoun (to the thing just mentioned) (za což, na což apod.)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
I said "No", to which he replied indignantly, "Why not?"

na němž

conjunction (on which, whereon)

načež

conjunction (whereupon, at which point)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )

způsob

noun (method of doing [sth])

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Show me the way you knead dough.
Ukaž mi způsob, jakým hněteš těsto.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu which v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova which

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.