Co znamená take v Angličtina?

Jaký je význam slova take v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat take v Angličtina.

Slovo take v Angličtina znamená vzít, vzít, vzít, vzít, vzít si, sebrat, přijímat, akceptovat, sebrat, vzít si, být třeba, být zapotřebí, vzít, pocházet z, být z, trvat, odlov, zisk, záběr, nahrávka, názor, pojetí, chytnout se, přilepit se, zabrat, uchytit se, uložit se do paměti, převzít, dobýt, ulovit, převézt, zadržet, stát, vyhrát, využívat, sednout si, přijmout, přihlásit se na, mít, mít, brát, okrást, vydržet, přijmout, čerpat, vykoupat se, dávat, jet, odnést, vzít, sebrat, , dělat, vzít, udělat, vykládat si, sebrat, ohromit, udivit, být po, stíhat, pronásledovat, rozložit, analyzovat, vzít si stranou, odečíst, vzít s sebou, odnést si, ubírat na, vzít zpět, vzít si nazpět, vrátit, poznamenat si, přivést k rozumu, dostat nabito, řídit, vést, chytit rýmu, vzplanout, vznítit se, , dostat na zadek, dostat na zadek, dávat a brát, plus mínus, plus mínus, , nemít rád, značka, vystřižená pasáž, dostat výprask, dostat nářez, dostat výprask, dostat výprask, dostat nářez, vykoupat se, uklonit se, dát si přestávku, znovu přijít na jeviště, risknout to, zkusit to, risknout to, chodit na hodiny, zkusit, kritizovat, popichovat, dráždit, podívat se na, prozkoumat, zdřímnout si, letmo se podívat na, podívat se na, omrknout, vyfotit, vyfotit, odložit, odečíst, dát si přestávku, podívat se důkladněji, být okouzlen, vyzkoušet, zkusit, vystřelit na, osprchovat se, , pokusit se, pokusit se o, zaujmout stanovisko, postavit se proti, psát test, vybírat si svou daň, jet na výlet, vystřídat se, prostřídat se, změnit se, jít na procházku, jít někam, trvat dlouho, hádat, vzít v úvahu, jednat, využít, využít ve svůj prospěch, zneužívat, nechat si poradit, zamířit, namířit na, účastnit se, přísahat, sebrat, odvést, odnést, minus, dobýt, náhle uspět, nenadále uspět, opatrovat se, opatrovat se, dávat pozor na, pečovat o, postarat se o, dávej na sebe pozor, převzít vedení, převzít vedení nad, převzít kontrolu nad, schovat se, přivlastňovat si úspěch, složit, začít působit. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova take

vzít

transitive verb (accept, receive)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
His friend took the TV from him.
Kamarád si od něho vzal televizi.

vzít

transitive verb (transport)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He took the radio to his friend's house.
Vzal to rádio do domu svého kamaráda.

vzít

transitive verb (grasp)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She took the money and ran to the store.
Vzala (or: popadla) peníze a běžela do obchodu.

vzít

transitive verb (steal) (bez dovolení)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He didn't have the money to pay for the candy, so he just took it.
Neměl na ty sladkosti peníze, tak je prostě vzal.

vzít si

transitive verb (train, bus, taxi) (taxi)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We take a taxi home at the end of the night.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Můj přítel trvá na tom, abych v noci nechodila sama a brala si taxíka.

sebrat

transitive verb (snatch) (ukrást)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The robber took my purse and ran away.
Zloděj sebral moji kabelku a utekl.

přijímat, akceptovat

transitive verb (accept: form of payment)

Do you take credit cards?
Přijímáte kreditní karty?

sebrat

(snatch, confiscate) (něco někomu, od někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
His friend took the TV from him.
Kámoš mu sebral ovladač.

vzít si

transitive verb (serve yourself) (obsloužit se)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Please, take a cake from the tray.
Prosím, vezměte si z tácu dort.

být třeba, být zapotřebí

transitive verb (require)

What will it take to convince you?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Málokdo ví, co to obnáší učit třídu plnou malých raubířů.

vzít

transitive verb (convey, transport) (odvézt, přivézt někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Will you take me to the bus station?
Vezmeš mne prosím na zastávku?

pocházet z, být z

transitive verb (extract, quote) (citát)

This line of poetry is taken from Dante's Inferno.
Tato řádka poezie pochází z Dantova Pekla.

trvat

transitive verb (require: time)

How long did it take? // It took me all day to finish that job.
Jak dlouho to trvalo?

odlov

noun (fish, game caught) (povolený, u zvířat)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Your take is limited to three fish per month.

zisk

noun (slang (money: earnings, takings) (finanční)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The take for tonight's show was three thousand dollars.

záběr

noun (cinema: recording of a scene) (natáčení)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
OK, everybody. This is going to be our fifth take. Let's get it right now. Action!
Tak, to bude náš pátý záběr. Snažte se, ať to teď vyjde.

nahrávka

noun (sound recording) (při nahrávání zvuku)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The second take had too much bass.

názor

noun (opinion, view)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
What's your take on the issue?
Jaký je tvůj názor?

pojetí

noun (mainly US (version, interpretation)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
This movie is the director's take on the classic love story.

chytnout se

intransitive verb (machine: function) (hovorový výraz)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We had to oil it four times before the machine would take.
Museli jsme stroj čtyřikrát naolejovat, než se chytnul.

přilepit se

intransitive verb (informal (adhere)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I couldn't get the stamp to take no matter how many times I licked it.

zabrat

intransitive verb (informal (work as desired) (fungovat, jak má)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The serum doesn't always take the first time, and a second inoculation may be needed.
Sérum ne vždy zabere napoprvé, bude možná potřeba druhé očkování.

uchytit se

intransitive verb (plant: take root, grow) (zakořenit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I do hope the lilac takes as I'd love a lilac hedge.

uložit se do paměti

intransitive verb (figurative (be established, absorbed)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I've tried to learn a few words of Japanese but they just don't seem to take.
Zkusil jsem se naučit pár slov japonsky, ale neuložilo se mi to do paměti.

převzít

transitive verb (get control) (moc, kontrolu apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The generals took power and exiled the President.

dobýt

transitive verb (seize, capture)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The army took the town after forty-eight hours of fighting.
Armáda dobyla město po 48 hodinách boje.

ulovit

transitive verb (fish, game: catch) (zvěř)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We took ten brace of pheasants at the shoot.

převézt

transitive verb (move)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The conveyor belt takes the part to the next station.

zadržet

transitive verb (arrest)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The police took the criminal without any problems.

stát

transitive verb (informal (cost) (o ceně)

How much will it take to buy this car?
Kolik bude stát koupě tohoto auta?

vyhrát

transitive verb (money: win, earn)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He took thousands of dollars at the casino.

využívat

transitive verb (use, run on) (pro fungování)

This camera takes long-life batteries.

sednout si

transitive verb (sit down on)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Please come in and take a seat.
Prosím, pojď dovnitř a sedni si.

přijmout

transitive verb (admit, accept) (studenty apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We only take the most intelligent students in this college.

přihlásit se na

transitive verb (enrol in, study)

I decided to take French next term.
Rozhodl jsem se, že se příští rok přihlásím na francouzštinu.

mít

transitive verb (wear: shoe size) (velikost bot)

I take a size six in boots, but a size five in shoes.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Většinou mám boty desítky, ale v tomhle obchodě si musím kupovat jedenáctky.

mít

transitive verb (wear: clothing size) (velikost oblečení)

What size do you take?
Jakou máš velikost?

brát

transitive verb (ingest) (léky)

He takes the medicine without complaining.

okrást

transitive verb (informal, figurative (cheat, rob) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He realized that he had been taken when the camera he bought had no working parts inside.

vydržet

transitive verb (informal (endure)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I can't take it any more! Let me out of here!
Už to nevydržím! Dostaň mne odsud!

přijmout

transitive verb (amount: accept as payment) (o platbě)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Will you take three hundred pounds for the table?

čerpat

transitive verb (derive from) (inspiraci apod.)

This musical takes its inspiration from a Shakespeare play.

vykoupat se

transitive verb (bath, shower: use)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I am so dirty. I really need to take a bath.
Jsem hrozně špinavý. Opravdu se musím vykoupat.

dávat

transitive verb (use for flavour) (pro dochucení)

I take two sugars in my coffee.
Do kávy si dávám dva cukry.

jet

transitive verb (go on: vacation) (na prázdniny apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We took a holiday in Argentina last year.
Loni jsme jeli na dovolenou do Argentiny.

odnést

transitive verb (remove) (pryč)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Yes, please take the rubbish.

vzít

transitive verb (kill, end: a life) (přen.: vzít život)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The murderer has taken many lives.

sebrat

transitive verb (game: capture) (figurku při hře)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He took one of his opponent's pawns in the chess game.

transitive verb (baseball: not swing)

The batter always takes the first pitch.

dělat

transitive verb (do, sit: a test, exam) (zkoušku, test)

I'm taking my chemistry exam on Wednesday.

vzít

transitive verb (view in a certain way) (něco určitým způsobem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I don't know how to take what you just said. This is important work; we need to take it seriously.

udělat

transitive verb (image: capture) (fotku)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The photographer took several shots of the bride and groom. I always take loads of photos when I'm on holiday.

vykládat si

transitive verb (interpret)

Don't take it like that! That's not what I meant.
Nevykládej si to tak! Tak jsem to vůbec nemyslel.

sebrat

(confiscate) (někomu něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The teacher took the magazine from the student.

ohromit, udivit

phrasal verb, transitive, separable (surprise) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She declined his offer of a job, which took him aback. I was really taken aback when she reacted so angrily.

být po

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (parent: resemble) (jednom z rodičů)

Many people say that Maria takes after her grandmother. Sam really takes after his father.

stíhat, pronásledovat

phrasal verb, transitive, inseparable (US (chase)

The boys took after the dog when it ran off with their ball.

rozložit

phrasal verb, transitive, separable (dismantle, disassemble)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She was a good mechanic and could take an engine apart in less than three hours.

analyzovat

phrasal verb, transitive, separable (analyze)

The critic took the film apart scene by scene.

vzít si stranou

phrasal verb, transitive, separable (talk to privately) (přen.: s někým si promluvit)

My dad took me aside and told me I'd better not do that again.
Otec si mě vzal stranou a řekl mi, že už to nikdy nesmím udělat.

odečíst

phrasal verb, transitive, separable (number: subtract from another) (číslo)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
What do you get if you take 63 away from 100?

vzít s sebou

phrasal verb, transitive, inseparable (UK (buy to consume off premises) (koupit balené jídlo)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Shall we buy some chips to take away?
Vezmeme si nějaké hranolky s sebou?

odnést si

phrasal verb, transitive, separable (figurative (glean, learn) (přeneseně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The lesson to take away from this story is that everyone is special in some way.
Měli bychom si z toho odnést ponaučení, že každý je nějak zvláštní.

ubírat na

(informal (detract)

Her foul mouth takes away from her attractiveness.
Její nevybíravá slova jí ubírají na přitažlivosti.

vzít zpět

phrasal verb, transitive, separable (retract [sth]) (v čase)

I wish I could take back what I said in anger. You can never really take back an insult once you've made it.
Kéž bych mohla vzít zpět, co jsem řekla ve vzteku.

vzít si nazpět

phrasal verb, transitive, separable (reclaim [sth])

In the upcoming tennis championships, Roger hopes to take back the title he lost last year.

vrátit

phrasal verb, transitive, separable (return bought item) (zakoupené zboží apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Simon's new watch turned out to be faulty, so he took it back for a refund.

poznamenat si

phrasal verb, transitive, separable (make a written note of) (napsat poznámku)

The policeman took down his name and address and told him not to leave town.

přivést k rozumu

phrasal verb, transitive, separable (figurative (reduce [sb]'s self-esteem)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Frank was a bit pompous at first, but the new teacher took him down a notch.
Frank byl zpočátku trochu namachrovaný, ale nová učitelka ho přivedla k rozumu.

dostat nabito

verbal expression (be beaten, damaged)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

řídit, vést

verbal expression (figurative (have control)

If he thinks he can lead the team better, let him have the driver's seat.

chytit rýmu

verbal expression (contract cold virus)

If you go out in this rain without a coat you're liable to catch a cold.

vzplanout, vznítit se

verbal expression (ignite)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Gasoline can catch fire very easily. If you knock that candle onto the rug, it will catch on fire.

noun (surprised response)

Dan thought no one noticed his double take when the eccentrically dressed man passed him in the street, but I did.

dostat na zadek

verbal expression (informal (be beaten physically)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Petros regularly took a thrashing from his violent father.

dostat na zadek

verbal expression (figurative, informal (be defeated: at sport, etc.) (přeneseně: prohrát)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The Democrats took a thrashing on Election Day.

dávat a brát

noun (informal (compromise)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Marriage is all about give and take between the partners.
Manželství je o tom, kolik budou partneři dávat a brát.

plus mínus

expression (informal (plus or minus) (úsloví: přibližně)

I've been away from home for three months, give or take a few days.
Budu pryč z domova tři měsíce, plus mínus pár dní.

plus mínus

expression (informal (more or less) (úsloví: přibližně)

My new car cost $9000, give or take.

adjective (informal, figurative (not resisting or fighting back)

The worker refused to take his dismissal lying down, vowing to take his employer to court.

nemít rád

verbal expression (not welcome)

I do not take kindly to people who don't know me calling me 'honey'.

značka

interjection (sport: take up starting position)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
On your marks; get set; go!

vystřižená pasáž

noun (TV, cinema: deleted scene) (ve filmu)

At the end of the movie they showed several outtakes during the credits.

dostat výprask, dostat nářez

verbal expression (informal (be beaten physically)

dostat výprask

verbal expression (figurative, informal (be defeated) (přeneseně: prohrát velkým rozdílem)

The team took a bashing in today's match, losing 6-0.

dostat výprask, dostat nářez

verbal expression (figurative, informal (be attacked verbally, in writing) (přen.: slovní)

The movie took a bashing from the critics.

vykoupat se

verbal expression (mainly US (bathe) (ve vaně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I prefer to take a shower, while others like to take a leisurely bath.

uklonit se

verbal expression (bow for applause) (poděkovat za potlesk)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
At the end of a play it's customary for the actors to take a bow at the front of the stage.

dát si přestávku

verbal expression (have a rest)

Take a break - we'll finish painting the door frames later.

znovu přijít na jeviště

verbal expression (accept a telephone call) (herci při potlesku)

I'm sorry to interrupt but I need to step outside to take a call. I may need to take a call during the meeting.

risknout to

verbal expression (act on a possibility)

Yes, it's possible I won't win, but I'll take a chance.
Ano, je možné, že nevyhraju, ale risknu to.

zkusit to, risknout to

verbal expression (gamble, risk [sth]) (s někým apod.)

She took a chance on him, promoting him despite his lack of experience.

chodit na hodiny

verbal expression (attend classes, study) (něčeho ve škole)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I once took a course in physics - I couldn't understand a word of it!
Jednou jsem se přihlásil na fyziku – nerozuměl jsem jedinému slovu!

zkusit

verbal expression (informal (attempt [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I can't finish this crossword puzzle - do you want to take a crack at it?

kritizovat

verbal expression (slang (criticize [sb])

It's easy to take a crack at his new girlfriend- she's ugly, stupid, and unemployed.

popichovat, dráždit

verbal expression (informal (criticize or attack verbally)

Sally's been taking digs at her colleagues, and they're not pleased about it.

podívat se na

verbal expression (informal (look casually at [sth/sb])

There's a sale on at this gallery; shall we take a look?

prozkoumat

verbal expression (informal (inspect, investigate [sth/sb]) (něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I don't know much about engines but I'll take a look.

zdřímnout si

verbal expression (have a short sleep)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
My father usually takes a nap in the afternoon. I often take a nap after lunch.

letmo se podívat na

verbal expression (informal (look briefly, furtively)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Julia knew the food was ready on the table in the dining room, and couldn't resist taking a peek.

podívat se na

verbal expression (informal (look briefly, furtively)

I want so badly to take a peek at my presents, but I'll wait till Christmas.

omrknout

verbal expression (quickly look at)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

vyfotit

verbal expression (capture [sb] or [sth] on camera)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

vyfotit

verbal expression (capture [sb] or [sth] on camera) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You look lovely in that dress – wait there, I'll take a picture.

odložit

verbal expression (figurative, informal (postpone [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I can't meet you tonight; can I take a raincheck for next week?

odečíst

verbal expression (measurement: observe, record) (měření stavu elektřiny apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The electric company meter reader takes a reading at our house every month.

dát si přestávku

verbal expression (have a break)

You can't just stop and take a rest when you're running a marathon!

podívat se důkladněji

verbal expression (informal (re-examine)

Let's take a second look: we may have missed some important clues.

být okouzlen

verbal expression (informal (take a liking to [sb])

She took a shine to him from the first time they met.

vyzkoušet, zkusit

verbal expression (informal, figurative (attempt [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'd like to learn to play golf, so one day I think I'll take a shot at it.

vystřelit na

verbal expression (fire at, try to hit [sth/sb])

When you see the target appear, aim your gun and take a shot at it. I took a shot at the deer, but I missed.

osprchovat se

verbal expression (wash under a water spray)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'm sweating like a horse – I'd better go and take a shower.

verbal expression (informal, figurative (attempt, try [sth])

pokusit se

verbal expression (informal, figurative (attempt, try [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

pokusit se o

verbal expression (informal, figurative (attempt [sth])

zaujmout stanovisko

verbal expression (state your opinion clearly) (pro nebo proti)

You have the choice of taking a stand or not having your views heard.

postavit se proti

verbal expression (maintain opinion against opposition)

Are you going to take a stand against the government's crackdown on the press?

psát test

verbal expression (sit an exam or quiz) (ve škole např.)

I have to take a test in biology next week.

vybírat si svou daň

verbal expression (figurative (have a negative impact) (přeneseně: působit negativně)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Stress has really taken a toll on David's health lately.
Stres si v poslední době na Davidovi opravdu vybírá svou daň.

jet na výlet

verbal expression (go on a journey)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Next spring my husband and I are going to take a trip to New Zealand.

vystřídat se, prostřídat se

verbal expression (have one's chance, have a go)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The teacher said the kids had to wait if they wanted to take a turn on the rides.
Učitelka řekla dětem, že musejí počkat, aby se na kolotoči všichni vystřídali.

změnit se

verbal expression (change)

jít na procházku

verbal expression (go for a stroll)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I asked my girlfriend if she would like to take a walk with me.

jít někam

interjection (slang (go away) (hovor.: odejít)

He started getting on my nerves, so I told him to take a walk.
Začal mě štvát, tak jsem mu řekla, ať jde někam.

trvat dlouho

verbal expression (informal (be fairly time-consuming)

ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Objednal jsem si balík na internetu, ale doručení bude trvat.

hádat

verbal expression (informal (make an uneducated estimate)

I've no idea how many beans are in the jar, but I'll take a wild guess and say 5000.
Nemám tušení, kolik je v té sklenici fazolí, ale budu hádat a řeknu 5 000.

vzít v úvahu

verbal expression (take into consideration)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
If you use a pesticide, you must take account of various health and safety considerations.

jednat

verbal expression (act, do [sth] practical)

We can't just ignore the situation - we must take action.
Nemůžeme tu situaci jen tak ignorovat, musíme jednat.

využít

verbal expression (make the most of)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I took advantage of the situation.

využít ve svůj prospěch

verbal expression (exploit)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
People who run scams try to take advantage of gullible internet users.

zneužívat

(exploit [sb]) (něčí dobroty apod.)

I know she's very generous, but you shouldn't take advantage!

nechat si poradit

verbal expression (receive guidance)

She's a very independent young woman: she refuses to take advice from anyone.
Je to nezávislá mladá žena, odmítá si nechat od kohokoli poradit.

zamířit

(point a weapon) (zbraní)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He raised his gun and took aim.

namířit na

verbal expression (point a weapon at)

I saw a sniper taking aim at us from a second-story window.

účastnit se

verbal expression (get involved, participate in)

Helena always takes an interest in the village fair.

přísahat

verbal expression (pledge)

The president took an oath to defend our constitution.

sebrat

(confiscate) (někomu něco)

If you take away people's guns, they won't be able to kill you.

odvést, odnést

(remove) (pryč)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Will you take the dog away before he knocks everything over?
Můžeš odvést toho psa, než něco převrhne?

minus

preposition (minus)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Eight take away three is five.
Osm minus tři je pět.

dobýt

verbal expression (attack and conquer)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

náhle uspět, nenadále uspět

verbal expression (figurative (be a sudden success)

opatrovat se

(be cautious or attentive)

You have to take care when crossing a busy street during rush hour.

opatrovat se

interjection (informal (be cautious)

Take care - that spider could be poisonous!

dávat pozor na

verbal expression (be careful)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Take care with that wedding cake; you don't want to drop it!
Opatrně s tím svatebním dortem, ne abys ho upustil!

pečovat o

verbal expression (tend)

I took care of my mother in the final months of her life.

postarat se o

verbal expression (handle)

Phil will take care of the travel arrangements.

dávej na sebe pozor

interjection (informal (said on parting) (rozloučení)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Take care, and see you next week!

převzít vedení

(take command, control)

When the captain was injured, the second officer had to take charge.

převzít vedení nad

verbal expression (take command or control of [sth])

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Mara employed an accountant to take charge of her finances.

převzít kontrolu nad

verbal expression (take charge or command of)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The cops had a rough time taking control of the situation once the riot broke out.
Pro policisty bylo těžké převzít kontrolu nad situací poté, co vypukly nepokoje.

schovat se

verbal expression (seek shelter)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It was raining so hard we had to take cover in a shop doorway.
Pršelo, a tak jsme se schovali ve vchodu do obchodu.

přivlastňovat si úspěch

verbal expression (accept recognition: for [sth]) (někoho jiného)

The researcher did all the work, but the professor took credit for it. He takes credit for my work.

složit

(disassemble, dismantle)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The campers took the tent down and packed it away in the car.
Táborníci složili stan a sbalili ho do auta.

začít působit

verbal expression (work, have an influence)

Within half an hour the tablets took effect and the pain disappeared. The poison quickly began to take effect.
Za půl hodiny prášky zabraly a bolest se vytratila.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu take v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova take

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.