right ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า right ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ right ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า right ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ขวา, ถูก, ใช่ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า right

ขวา

adjective (of direction)

Arabic is read from right to left.
ภาษาอารบิคจะอ่านจากขวาไปซ้าย

ถูก

verbadverbadjective (complying with justice, correct)

ใช่

adjective (complying with justice, correct)

I've already given you quite a substantial amount of my time, right?
ผมได้ให้เวลาที่สําคัญของผมสําหรับทุกท่านแล้ว ใช่ไหมครับ?

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

We need to wake her right now.
เพราะฉะนั้นไปปลุกนังนั่นขึ้นมา เราต้องทําให้หล่อนฟื้นเดี๋ยวนี้
And that moment is right now, and those moments are counting down, and those moments are always, always, always fleeting.
ช่วงเวลาเหล่านั้นคือตอนนี้ และมันก็กําลังนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆ และช่วงเวลาเหล่านั้นมันกําลังเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว
Tae Seong, you better stop right there!
แทซอง, อย่าไปที่นั่นเลยดีกว่า
Jurgen may be right, but we might not be able to prove it.
ยัวร์แกน อาจจะใช่ พวกเขาไม่อาจจะสามารถพิสูจน์ได้
And the Promised Land was right before them, so they had just to move toward it as a ship moves toward a light marking its destination.
แผ่นดิน ที่ สัญญา ไว้ ก็ อยู่ ตรง หน้า พวก เขา นั่น เอง ดัง นั้น พวก เขา ก็ แค่ มุ่ง หน้า ไป ยัง แผ่นดิน นั้น เหมือน เรือ ที่ มุ่ง หน้า ไป สู่ แสง สว่าง ที่ เป็น จุด หมาย ปลาย ทาง.
That would include taking the correct dosage at the right times, in the proper manner, and for the right medical reason.
นั่น รวม ถึง การ กิน ยา ถูก ขนาด และ ถูก เวลา, ใน วิธี ที่ ถูก ต้อง, และ ด้วย เหตุ ผล ด้าน การ รักษา ที่ ถูก ต้อง.
This is h of g of x, but h of x would just be x to the fifth, right?
นี่คือ h ของ g ของ x แต่ h ของ x ก็แค่ x กําลังห้า จริงไหม?
All right, well, now you're from there.
เอาล่ะ นายมาจากที่นั่น
she found the right one.
เธอพบข้อความที่ถูกต้อง
You know, I think I'm just gonna go get my supervisor right now.
นายรู้ไหม ฉันต้องไป บอกเจ้านายฉัน ตอนนี้แล้วล่ะ
All right, so Saturday at 6:00 was telling the truth.
ถ้างั้นวันเสาร์หกโมง ก็พูดจริง
And you're probably right.
แล้วแต่ลูก และลูกพูดถูก
I'll be right back.
เดี๋ยวผมกลับมา
Maybe Sergeant Donovan was right about you.
บางทีจ่าโดโนแวน อาจพูดถูก
We seek to return it to its rightful owner.
เรา หา ทาง จะ คืน สิ่ง นั้น ให้ ผู้ เป็น เจ้าของ โดย ถูก ต้อง.
And needless to say, I was right.
คงไม่ต้องบอกว่า ผมคิดถูก
For to the right and to the left you will break forth.”
และ เจ้า จะ ขยาย อาณา เขต กว้าง ออก ไป ทาง ขวา และ ทาง ซ้าย.”
Whatever you're doing, think about who's standingin this room right now.
คิดเอาไว้ละกันว่าใครกําลังอยู่ในห้องนี้ ตอนนี้บ้าง
Faithful ones with an earthly hope will experience the fullness of life only after they pass the final test that will occur right after the end of the Millennial Reign of Christ. —1 Cor.
ผู้ ซื่อ สัตย์ ที่ มี ความ หวัง ทาง แผ่นดิน โลก จะ ประสบ ความ ครบ ถ้วน ของ ชีวิต เฉพาะ เมื่อ พวก เขา ผ่าน การ ทดลอง ครั้ง สุด ท้าย ที่ จะ เกิด ขึ้น ทันที หลัง จาก สิ้น สุด การ ปกครอง หนึ่ง พัน ปี ของ พระ คริสต์.—1 โค.
I was right about the thief. And I am right about you.
ข้าพูดถูกเกี่ยวกับหัวขโมยและข้าก็พูดถูกเกี่ยวกับตัวเจ้าด้วย
The priest brought you here from the orphanage to lose your virginity, right?
บาทหลวงนี่พาเธอมาจากบ้านเด็กกําพร้าเพื่อมาเสียตัว
We have him right where we want him.
เรามีเขา ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ตามที่เราต้องการ
Do not be a gentleman, you go right for the fucking balls.
อย่าสู้แบบลูกผู้ชาย บิดกระปู๋มันเลย
This right here is essentially as far as we can go to the solution of this system of equations.
เจ้านี่ตรงนี้ ก็คือเท่าที่เราหาได้ จากระบบสมการนี้
OK, maybe you're saying, all right, well, we see brains, but what does that have to say about minds?
เอาล่ะ บางที คุณอาจบอกว่า ก็ได้ ๆ เราเห็นสมองแล้ว แต่ว่านั่นมันเกี่ยวอะไรกับความคิดด้วยล่ะ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ right ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ right

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว