i ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า i ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ i ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า i ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ไอ, หนึ่ง, ๑, ตัวไอ, ฉัน, ดิฉัน, ผม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า i

ไอ

noun (name of the letter I, i)

I demand to know why i wasn't told that the f.b.i.Was sending undercover agents into the septarian ranch.
ผมต้องการรู้ว่าทําไมผมไม่ได้รับแจ้งว่า เอฟบีไอ ส่งจนท.นอกเครื่องแบบเข้าไปในไร่

หนึ่ง

adjective

adjective

What did i do when peter spadaro pushed you off the swing set in first grade, huh?
แม่ทํายังไงตอนที่ปีเตอร์ สเปดาราโดผลักลูกตกชิงช้าตอนเกรด 1

ตัวไอ

noun

is that a 1 or an " i "?
นั่นมันเลข 1 หรือตัวไอกันแน่ ไอ้บ้าเลนนี่เอ๊ย

ฉัน

pronounnoun (personal pronoun)

I asked around and everybody says Tom is a good guy.
ฉันได้ถามกับคนรอบข้างและทุกคนต่างก็บอกว่าทอมเป็นคนที่ดี

ดิฉัน

pronoun (personal pronoun)

I hugged him and tried to talk to him, but there was no response.
ดิฉัน เข้า ไป โอบ กอด และ ลอง พูด กับ เขา แต่ ไม่ มี การ สนอง ตอบ ใด ๆ.

ผม

pronoun (personal pronoun)

If you do not go fishing tomorrow, I will not either.
ถ้าพรุ่งนี้คุณไม่ไปตกปลา ผมก็จะไม่ไปเหมือนกัน

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

I should just leave it alone.
ฉันน่าจะปล่อยวาง
should i even ask?
ไม่น่าถามเล้ย
I wonder what else of yours I have.
ฉันสงสัยว่าจะเหมือนอาไรกันอีก
Yes, I know that hurts.We' re gonna take care of that
ใช่ หมอรู้ว่ามันเจ็บ เดี๋ยวเราจะจัดการกับมัน
So, hey uh, can I ask you something?
อ่า ฉันถามอะไรเธอหน่อยได้ไหม
Yeah, well, maybe the mistake I made was coming home.
ใช่ บางทีเรื่องผิดพลาด คือการที่ผมกลับมาบ้าน
Yeah, I ran it three times.
ใช่ ฉันตรวจสอบมัน 3 ครั้งแล้ว
I require help.
ขอความช่วยเหลือด้วย
You will also smile as you remember this verse: “And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me” (Matthew 25:40).
ท่านจะยิ้มเช่นกันเมื่อท่านจดจําข้อนี้ “แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวกท่านได้ทํากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทํากับเราด้วย” (มัทธิว 25:40)
So, do I have to drive down there?
ดังนั้นฉันจะต้องขับรถลงไปที่นั่น?
Always takes my owl, should I wish to register an opinion on the news of the day.
เขาสนใจอยากรู้เสมอ ว่าฉันรู้สึกยังไง กับข่าวแต่ละวัน
I knew of God’s high regard for the human body, but even this did not deter me.” —Jennifer, 20.
ฉัน รู้ ว่า พระเจ้า ทรง ประเมิน ค่า ร่าง กาย ของ มนุษย์ ไว้ สูง แต่ เรื่อง นี้ ก็ ไม่ อาจ ฉุด รั้ง ฉัน จาก การ ทํา ร้าย ตัว เอง.”—เจนนิเฟอร์, อายุ 20 ปี.
We didn’t have money for railway tickets, so Leona and I, along with two other girls, hitchhiked our way across Canada to Montreal, Quebec.
เรา ไม่ มี เงิน ค่า ตั๋ว รถไฟ ฉะนั้น ลีโอนา กับ ดิฉัน พร้อม กับ หญิง สาว อีก สอง คน จึง โบก รถ ขอ อาศัย เดิน ทาง สู่ มอนตรีออล ควิเบก.
Last night, I realized that I was thinking about your wife's case the wrong way.
ฉันคิดผิดเกี่ยวกับคดีของภรรยาของคุณ
And lovingly said: “I want to.”
เพราะ รัก จึง เอ่ย คํา “เรา ต้องการ”
No, I can't.
ไม่ได้
I got her.
ฉันได้ตัวเธอแล้ว
I could paint him into the ground!
ผมจะฝังเขาให้จมดิน!
I figured that if his father made him come home, then he wanted to leave everything from this life behind.
ใช่ ฉันแค่ ฉันบอกว่าถ้าพ่อของเขา ทําให้เขากลับบ้าน แล้วเขาต้องการทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง จากชีวิตไว้ข้างหลัง
Man, I don't have a clue.
เพื่อน ไม่รู้เลย
I'm sorry, did I just say that all out loud?
ขอโทษนะฉันพูดดังไปรึเปล่า?
I need to be alone with him.
ผมต้องการอยู่ลําพังกับเขา
I want you to do a blood count, an EEG, and if they're negative, get them MRIs.
ฉันต้องการให้คุณตรวจเลือด วัดคลื่นสมอง และถ้ามันเป็นลบ พวกเขาควรทํา MRT
I know where this is going. Yep!
ผมรู้เลยว่ามันจะมาแนวไหน ใช่เลย!
* I, God, rested on the seventh day from all my work, Moses 3:1–3 (Gen.
* เรา, พระผู้เป็นเจ้า, พักผ่อนจากงานทั้งหมดของเราในวันที่เจ็ด, โมเสส ๓:๑–๓ (ปฐก.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ i ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ i

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว