run ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า run ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ run ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า run ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง วิ่ง, รัน, ไหล หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า run

วิ่ง

verb (to move quickly on two feet)

Upon hatching, the fully feathered chick digs its way to the surface and runs away on its own.
เมื่อ ฟัก เป็น ตัว ลูก นก ขน ปุย เต็มตัว ก็ แหวก ขึ้น สู่ ผิว ทราย แล้ว วิ่ง ไป เอง.

รัน

nounverb

It's running off of Serberus's network; I can shut it down.
มันรันจากเครือข่ายเซอร์เบอรัส ฉันสามารถปิดมันได้

ไหล

verb

Don’t have taps running unnecessarily —such as when cleaning teeth or shaving.
อย่า เปิด น้ํา ก๊อก ให้ ไหล ทิ้ง โดย ไม่ จําเป็น—เช่น ขณะ แปรง ฟัน หรือ โกน หนวด.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Once we kill their men, they'll realise their options have run out.
พอเราฆ่ามันได้ มันจะรู้ว่าไม่มีทางเลือกเหลือแล้ว
“Reducing the cost burden on road users can help bring down logistics costs and increase Thailand’s competitiveness in the long run,” said Annette Dixon, the World Bank Country Director for Thailand. “We know that countries that have invested in infrastructure have reaped the benefits by increasing their economic growth as well as their position in the global market.”
“การช่วยลดภาระด้านต้นทุนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นจะมีส่วนช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าถูกลง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อศักยภาพในการแข่งขันของไทยในระยะยาว” นางแอนเน็ต ดิกสัน ผู้อํานวยการธนาคารโลกประจําประเทศไทยกล่าว
But a lot of people tried it, and over a five-day run we ended up with 54 pages of guest book comments, and we were told by the curators there that they'd never seen such an outpouring.
คนจํานวนมากก็ลองเล่นดู ห้าวันที่เปิดให้ชม ลงท้าย เราได้ความคิดเห็นยาว 54 หน้าในสมุด ภัณฑ์รักษ์พิพิธภัณฑ์ที่นั่น บอกเราว่า ไม่เคยเห็น การพูดที่พรั่งพรูออกมาอย่างนั้น
It runs downhill and travels the path of least resistence.
มันไหลลงไปเรื่อย ๆ และไหลไปตามเส้นทางที่มีการต้านทานน้อยที่สุด
Run a visual comparison...
ทําการเปรียบเทียบรูปลักษณ์
Your sand has run out, and Pilate summons you.
ครบเวลาแล้วขอรับ แล้วปีลาตเรียกตัวท่าน
Are you really going to run away like this?
พี่จะวิ่งหนีอย่างนี้จริงใช่ไหม
Especially if you're me,'cause Alzheimer's tends to run in families.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอยู่ในสภาพเดียวกับฉัน เพราะอัลไซเมอร์ มีแนวโน้มที่จะถ่ายทอดในครอบครัว
Even so, the supply of oxygen never runs out, and the atmosphere never becomes choked with the “waste” gas, carbon dioxide.
แม้ ว่า เป็น อย่าง นี้ อยู่ ตลอด เวลา แต่ ออกซิเจน ก็ ไม่ เคย หมด ไป.
Right, because you're on the run, someone's after you.
ถูกต้อง เพราะพวกคุณกําลังหนี มีคนตามล่าพวกคุณอยู่
Many people assume that fresh water shortages are due to individual wastefulness: running the water while you brush your teeth, for example, or taking really long showers.
เกิดขึ้นเพราะ ความสิ้นเปลืองของแต่ละคน ตัวอย่างเช่น การปล่อยให้น้ําไหลระหว่างคุณแปรงฟัน หรือ การอาบน้ําเป็นเวลานานมากๆ
Mister, I'm not running away.
คุณค่ะ หนูไม่ได้วิ่งหนี
She needs time and money to get up and running in a new space.
เธอต้องการเวลาและเงิน เพื่อหาสถาณที่โรงถ่ายขึ้นมาใหม่
Do you think you won't run into him when you go to the same school?
เธอคิดว่าเธอจะไม่วิ่งไปหาเค้า ตอนที่เธอไปเรียนที่โรงเรียนเดียวกัน
Run Command
ประมวลผลคําสั่ง
At that David runs toward Goliath, takes a stone from his bag, puts it in his sling, and hurls it straight into Goliath’s forehead.
แล้ว ดาวิด ก็ วิ่ง เข้า ไป หา ฆาละยัธ หยิบ หิน ก้อน หนึ่ง จาก ย่าม ใส่ ใน สลิง แล้ว เหวี่ยง ไป ถูก หน้าผาก ของ ฆาละยัธ.
Don't worry, the trains are still running.
ไม่เป็นไร รถไฟยังวิ่งอยู่
Dad, I'm tired of running and stealing.
พ่อฉันเหนื่อยกับการทํางานและการ ขโมย
(John 3:16) The provision of the ransom sacrifice of Jesus Christ runs counter to the very notion that we are worthless or unlovable in Jehovah’s eyes.
(โยฮัน 3:16) การ จัด เตรียม ใน เรื่อง เครื่อง บูชา ไถ่ ของ พระ เยซู คริสต์ ตรง กัน ข้าม กับ ความ คิด ที่ ว่า เรา ไม่ มี ค่า หรือ ไม่ เป็น ที่ รัก สําหรับ พระ ยะโฮวา.
You can't run away anymore!
เธอหนีไม่ได้แล้ว
And he was always telling me, "Pete, if you can't fly, you can run.
เขาบอกผมตลอดว่า "พีท ถ้านายบินไม่ได้... นายสามารถวิ่งได้นี่
If you're approaching the storage limit in Google Drive or have run out of storage, you have options to create more space.
หากคุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลใกล้ถึงขีดจํากัดของพื้นที่เก็บข้อมูลใน Google ไดรฟ์หรือไม่เหลือที่ว่างแล้ว มีทางเพิ่มพื้นที่ว่างได้ 2 วิธี
We're running low on ammo.
กระสุนจะหมดแล้ว
Got a partner, man, he runs an exotic pet store-
นี่เป็นหุ้นส่วน เขาทําสัตว์ที่แปลกใหม่-
This Yussef Khalid is running us ragged.
เจ้ายูสเซฟ คาลิด ทําเรายุ่งไปหมด

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ run ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ run

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว