Co znamená little v Angličtina?

Jaký je význam slova little v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat little v Angličtina.

Slovo little v Angličtina znamená malý, trochu, mírně, lehce, málo, mladší, menší, malý, banální, omezený, -, málo, moc ne-, trochu, trošku, trochu, trošku, zakrátko, trochu, trošku, trošička, trochu, ještě trochu, trochu více, ještě trochu déle, o něco více, něco co vydělává, pouze, jen, prevít, neřád, darebák, vážně si promluvit, mít jen málo společného, nemít kuráž, nemoci říci, za chviličku, za chviličku, malý otrava, kluk, mladší bratr, po troškách, něco navíc, o kousek víc, o trochu víc, malíček, děvčátko, uličník, uličnice, dareba, mladší sestra, malé divadlo, maličkost, nedůležitá věc, chvilka, chvilička, můj maličký, nedůležitý, nevýznamný, nedůležitý, nevýznamný, malíček, docela hodně, Červená karkulka, moc málo, moc málo, malé množství, velmi málo, malé množství, jen málo, milosrdná lež, ženská. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova little

malý

adjective (small in size) (velikost)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This TV is big, but the one in our bedroom is little.
Tahle televize je velká, ale ta v ložnici je malá.

trochu

adjective (not much)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She drinks little alcohol.
Jsem jen trochu rozhozený, tak si s tím nedělej starosti.

mírně, lehce

adverb (slightly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I am a little drunk, but in no way incapacitated.
Jsem mírně (or: lehce) opilý, ale rozhodně stále při smyslech.

málo

adverb (small amount)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The child ate little at dinnertime.
Dítě při večeři málo jedlo.

mladší, menší

adjective (sibling: younger) (sourozenec)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I have three little brothers and one big sister.
Mám tři mladší (or: menší) bratry a jednu starší sestru.

malý

adjective (person: short) (člověk malého vzrůstu)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She is too little to date a basketball player, isn't she?
Není moc malá na to, aby chodila s basketbalistou?

banální

adjective (trivial)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It is such a little thing. Why do they argue about it so much?

omezený

adjective (mind: narrow) (o mysli)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
As Emerson said, "A foolish consistency is the hobgoblin of little minds."

-

adjective (endearingly small) (překládá se zdrobnělinou podst. jm.)

Oh, what a beautiful little puppy!
Páni, jaké krásné štěňátko!

málo

adverb (almost not at all)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She was very shy, and spoke little.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Byla moc stydlivá a skoro nemluvila.

moc ne-

adverb (formal (not very)

I am little inclined to accept such an offer.
Moc se mi tu nabídku nechce přijmout.

trochu, trošku

adjective (small amount)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I just want a little salt on my potatoes.

trochu, trošku

adverb (slightly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She was a little angry with me. The doctor says your blood pressure is a little high.

zakrátko

noun (short time)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I'll be there in a little.

trochu, trošku

noun (a small amount)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Chocolate? I'll just have a little.

trošička

noun (informal (small amount)

There wasn't enough salt in the soup so I added a little bit. Could I please have a little bit of cheese?
V polévce nebylo dost soli, tak jsem ji trošičku přisolila.

trochu

adverb (informal (slightly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I'm just a little bit dizzy. It was a little bit cheeky of me to ask … but I asked anyway.

ještě trochu

noun (a small additional quantity) (množství)

I already added salt to the potatoes, but I think they could use a little more.

trochu více

adjective (slightly more) (množství)

May I have a little more tea, please?

ještě trochu déle

adverb (for a short while longer) (časově)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The girl asked her mother if she could continue playing outside a little more.

o něco více

adverb (slightly more often) (časově)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
You need to exercise a little more if you want to get fit.

něco co vydělává

noun (UK, slang ([sth] which generates income)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I'm setting up a website to sell my photos; it should be a nice little earner.

pouze, jen

expression (a quantity as small as)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
As little as 2 grammes of it is enough to kill you.

prevít

noun (UK, pejorative, vulgar, slang (little bugger: annoying child) (pejorativní výraz)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Did you see that little bugger who ran down the hall?
Viděli jste toho prevíta, který utíkal chodbou?

neřád, darebák

noun (vulgar, slang (affectionate term: boy, animal)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Look at this possum; he's a cute little bugger, isn't he?
Koukej na toho pásovce; to je ale roztomilý neřád, viď?

vážně si promluvit

verbal expression (informal (discuss [sth] sensitive)

Young lady, I think it's time you and I had a little talk.

mít jen málo společného

verbal expression (have few similarities or shared interests)

The rich have little in common with the poor.

nemít kuráž

verbal expression (figurative (lack appetite, courage for [sth])

John had little stomach for the task at hand.

nemoci říci

verbal expression (speak little)

His teacher had little to say about the incident.

za chviličku

adverb (informal (soon)

Please set the table because dinner will be ready in a little bit.

za chviličku

adverb (soon)

Olivia said that she would be there in a little while.

malý otrava

noun (figurative, informal, euphemism (child: annoying) (hovorový výraz)

Kyle told the kid to leave him alone, but the little beggar wouldn't back off.

kluk

noun (young male child)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I've known you ever since you were a little boy!

mladší bratr

noun (younger male sibling)

I have one big sister and two little brothers.

po troškách

adverb (gradually, a bit at a time)

Add the sugar little by little and your meringue will be perfect. He became better at tennis little by little.

něco navíc

noun (often plural, informal (bonus, additional feature)

o kousek víc, o trochu víc

noun (informal (additional effort) (neformální: více snahy či úsilí)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
He always puts in that little extra in order to make his projects a success.

malíček

noun (smallest digit of the hand) (na ruce)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I broke my little finger playing cricket last week. The ring's too small for my ring finger so I wear it on my little finger.

děvčátko

noun (young female child)

When I was a little girl I loved to play with dolls.

uličník, uličnice

noun (informal (mischievous child) (o dítěti)

My nephew is such a little scamp; I'm exhausted after babysitting him for an afternoon!

dareba

noun (informal (playful animal) (o domácím mazlíčkovi)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Ramona named the little scamp Spot.

mladší sestra

noun (younger female sibling)

My little sister was born three years after me. I have a big brother and a little sister.

malé divadlo

noun (small venue for amateur dramatics) (často školní)

The high school play will be performed this Friday in the school's little theatre.

maličkost

noun (detail)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The little things in life are important; take time to stop and smell the flowers. Just one little thing: your socks don't match.

nedůležitá věc

noun ([sth] inconsequential)

Don't focus on the little things; set a goal and work toward it.

chvilka, chvilička

noun (informal (short time)

It will only take me a little while to finish this book.

můj maličký

interjection (affectionate term for a child) (neformální označení dítěte)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Come here, my little one, and I'll tell you a story.

nedůležitý, nevýznamný

adjective (barely significant)

Some error messages require immediate intervention, but others are of little consequence.

nedůležitý, nevýznamný

adjective (barely significant)

Though his role is of little importance, he feels useful.

malíček

noun (US, informal (smallest toe) (na noze)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

docela hodně

adjective (US, informal (striking, outstanding)

Jackie was quite a little dancer when she was young.

Červená karkulka

noun (fairytale character) (pohádková postava)

The wolf disguised itself as Red Riding Hood's grandmother.

moc málo

adverb (not enough)

She was cold outside because she wore too little clothing.

moc málo

adjective (not enough)

malé množství

noun (an insufficient amount)

velmi málo

adverb (hardly anything)

We have very little in common.

malé množství

noun (a small quantity)

jen málo

adjective (not much)

The news report provided very little useful information.
Zprávy nabídly jen velmi málo užitečných informací.

milosrdná lež

noun (fib)

His baby was ugly, but I told a little white lie and said it was cute.

ženská

noun (pejorative, informal (wife) (hovorový výraz)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I have to go home to the little woman.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu little v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova little

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.