Co znamená did v Angličtina?

Jaký je význam slova did v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat did v Angličtina.

Slovo did v Angličtina znamená -, vytvářet, -, dělat, provádět, vykonávat, živit se, dělat, dařit se, postarat se o, vyhovovat, stačit, -, pokračovat s, akce, do, vlasy, chovat se, cítit se, stačit, -, vyrobit, probírat, připravit, snažit se, hrát, uvařit, dělat, dělat, napsat, ujít, vyzdobit, jet, jet do, dělat, brát, způsobit, požádat o, pokračovat dál, spolehnout se na, schopný, moct, moci, právě se chystat, toužit po, podněcovat k, nabádat, poradit, dovolit si, dovolit si, dovolit si, mající strach, svolit s, souhlasit s, chtít, dovolit, umožnit, dovolte mi, dovol mi, očekávat, tušit, předvídat, být nedočkavý, být dychtivý, žádat, vypadat, zdát se, plánovat, zařídit, zajistit, , požádat, souhlasit s, přidělit, zkusit, pokusit se, povolit, schválit, pánská jízda, otravovat, obtěžovat, moct, moci, být veden k, být nachystaný k, mít, být ochotný, pokynout, žadonit, začít, je nezbytné, aby, úpěnlivě prosit, podat nabídku, nařídit, nakázat, rozkázat, svolný k, -, , přesvědčit, Jasně!, Samozřejmě!, vydržet, nemoci si pomoci, ale, mít chuť, dávající si pozor na, způsobit, varovat, jistý, certifikovaný, akreditovaný, požádat, nařídit, přikázat, tvrdit, prohlašovat, trénovat, asistovat, přesvědčit, spojit se, , dát rozkaz, vydat rozkaz, určený k, působit, souhlasit s, spiknout se, omezovat, nucený, spokojený s, zařídit, přesvědčit, zavázat se k, podnět k, obvyklý, běžný, odvážit se, troufnout si, mít odvahu, odvážit se, opovážit se, vyzvat k, rozhodnout se, odmítat, vyzvat k, uráčit se, pověřit, požadovat, spoléhat se na, žádoucí, zoufale potřebující, předurčený k, rozhodnout se, odhodlaný k, zmobilizovat všechny síly, poslat, instruovaný, poslat, odeslat, donutit. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova did

-

auxiliary verb (to form questions)

Do you know where the dog is?
Víš, kde je ten pes?

vytvářet

transitive verb (create, make)

As an artist, he did fabulous things with scrap metal. What a lovely painting; did you do it?
Jako umělec vytvářel úžasná díla z kovového šrotu.

-

auxiliary verb (used for emphasis) (pomocné sloveso pro přidání intenzity)

Do come over for a visit! I do love you, honestly!
Určitě přijď na večeři! Opravdu tě miluji, přísahám!

dělat, provádět, vykonávat

transitive verb (execute)

Just do your job.
Zkrátka jen dělej svou práci.

živit se

transitive verb (work as) (pracovat jako)

What do you do for a living?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Čím jste byl mezi vyučením a vojnou?

dělat

transitive verb (work tasks) (konkrétní náplň)

What do you actually do in the office?
Co vlastně v té kanceláři děláš?

dařit se

intransitive verb (informal (progress)

How are your kids doing in school? I didn't do well at school.
Jak se vašim dětem daří ve škole?

postarat se o

transitive verb (task, job)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'll do the dishes, since you cooked.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Umyl jsem nádobí. Udělal jsem úkol. Napsal jsem úkol. Vypral jsem prádlo.

vyhovovat, stačit

transitive verb (meet the requirements of) (být uspokojivý)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Will this do for you, or should I work on it some more?
Vyhovuje (or: stačit) to tak nebo s tím mám ještě něco udělat?

-

auxiliary verb (used to form negative)

I do not know.
Nevím.

pokračovat s

intransitive verb (fare, manage)

How are you doing on that project?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Jak se ti daří s tím projektem?

akce

noun (informal (event)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Jane bought a red dress for the big do.

do

noun (first note of musical scale) (první solmizační slabika)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The teacher sang 'do, re, mi' and then the children joined her.

vlasy

noun (abbreviation, informal (hairdo) (přeneseně: účes)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
Sarah's work colleagues all admired her new do.

chovat se

intransitive verb (behave)

Do as I say, not as I do.

cítit se

intransitive verb (informal (be in a stated condition)

Is she doing any better than yesterday?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Tak jak jsi dneska na tom?

stačit

intransitive verb (suffice)

Will decaf do, or should I go out and get some real coffee?

-

intransitive verb (used in place of an earlier verb)

We see things as you do.
Vidíme to stejně jako ty.

vyrobit

transitive verb (informal (produce)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The dressmaker could do six dresses in a day.

probírat

transitive verb (informal (study) (ve škole)

We haven't done trigonometry yet.

připravit

transitive verb (informal (prepare)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'll do the drinks; you just keep everyone entertained.

snažit se

transitive verb (make effort)

It doesn't matter if you pass the exam or not; just do your best.

hrát

transitive verb (theatre: present, perform) (v divadle)

We're doing Hamlet next. That comedian does a great stand-up routine.

uvařit

transitive verb (informal (cook)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'm going to do a roast this weekend.

dělat

transitive verb (have custom of) (věci určitým způsobem)

We don't do that sort of thing here.
Takhle my to tady neděláme.

dělat

transitive verb (informal (appearance: prepare) (make-up apod.)

Sally spends an hour every day doing her makeup, hair, and nails.

napsat

transitive verb (informal (write)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
His next idea is to do a book on the history of Wimbledon.

ujít

transitive verb (traverse, cover)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We did five hundred miles in two days.

vyzdobit

transitive verb (informal (decorate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They did the baby's bedroom in yellow, just in case.

jet

transitive verb (informal (travel at a given speed) (určitou rychlostí)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They were doing thirty miles an hour when the other car struck them.
Jeli 30 mil za hodinu, když do nich to auto vrazilo.

jet do

transitive verb (informal (travel, sightsee)

We're going to do the Riviera this summer.

dělat

transitive verb (act, take action) (vykazovat činnost)

Don't just sit there, do something!

brát

transitive verb (informal (drugs: take) (drogy)

You're acting really strangely; have you been doing drugs?

způsobit

(cause effect on)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
That rugby game has done a lot of damage to the grass.

požádat o

phrasal verb, transitive, inseparable (request that [sb] do [sth]) (někoho o něco)

The union called on the workers to support a strike.

pokračovat dál

phrasal verb, transitive, inseparable (carry on) (v nějaké činnosti)

spolehnout se na

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (trust, rely on) (někoho)

You can count on her to be on time.

schopný

expression (capable of doing) (něco udělat)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The only people able to afford to buy a house in this area are millionaires.
Jediní, kdo jsou schopni koupit si dům v této čtvrti, jsou milionáři.

moct, moci

verbal expression (can, have the ability to do) (něco udělat)

Claire wasn't able to reach the jar on the top shelf.
Claire nemohla dosáhnout na dózu na vrchní polici.

právě se chystat

verbal expression (on the point of doing) (něco udělat)

I was just about to step into the bath when the doorbell rang.
Právě jsem se chystal do vany, když vtom zazvonil zvonek.

toužit po

verbal expression (yearn, long to do)

When it's this cold, I ache to go to the Bahamas.
Když je zima, toužím po odletu na Bahamy.

podněcovat k

transitive verb (motivate [sb] to do [sth])

nabádat

verbal expression (warn [sb] about doing [sth])

The judge admonished the witness to tell the truth.

poradit

verbal expression (counsel [sb] to do)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I advised him to eat before the flight.
Poradil jsem mu, aby se před letem najedl.

dovolit si

verbal expression (have enough money) (finančně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Now that I'm unemployed I can't afford to go on holiday.
Teď, když jsem bez práce, si nemůžu dovolit jet na dovolenou.

dovolit si

verbal expression (figurative (be able to do) (mít dostatečné schopnosti)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The army cannot afford to fight on two fronts at once.
Vojsko si nemůže dovolit bojovat na dvou frontách zároveň.

dovolit si

verbal expression (figurative (risk) (riskovat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He can't afford to let her speak badly of him.
Nemůže si dovolit nechat ji házet na něj špínu.

mající strach

adjective (hesitant)

I'm afraid to jump from the bridge into the river.
Měla strach skočit z mostu do řeky.

svolit s, souhlasit s

verbal expression (consent)

Olivia's parents agreed to let her go to the party.

chtít

verbal expression (figurative (intend, aspire) (mít v úmyslu)

When I play, I aim to win.
Když hraju, chci vyhrát.

dovolit

transitive verb (enable by neglect) (nedbalostí)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
By not applying the handbrake, he allowed the car to roll down the hill.

umožnit

verbal expression (make possible to do)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The new tramline will allow residents of this neighbourhood to reach the city centre in just ten minutes.
Nová trasa tramvaje umožní obyvatelům čtvrti dostat se do centra za deset minut.

dovolte mi, dovol mi

interjection (offer) (něco udělat)

Miss, allow me to open the door.

očekávat, tušit, předvídat

verbal expression (expect)

The doctor anticipated the results of the blood work to arrive on Tuesday, but they were delayed.
Lékař očekával, že výsledky krevních testů přijdou v úterý, ale přišly opožděně.

být nedočkavý, být dychtivý

verbal expression (be eager)

The avid fans were anxious to meet their favorite author.
Skalní fanoušci byli nedočkaví (or: dychtiví) potkat svoji oblíbenou spisovatelku.

žádat

verbal expression (ask)

The Senator appealed to his fellow legislators to vote for more aid to the poor.
Senátor žádal ostatní zákonodárce o podporu při hlasování o větší pomoci chudým.

vypadat, zdát se

verbal expression (seem to do)

Jenny appears to know what she's doing.
Jenny vypadá, že ví, co dělá.

plánovat

verbal expression (schedule)

I haven't seen you in a very long time. We should arrange to do something.
Dlouho jsem tě neviděl, měli bychom něco naplánovat.

zařídit, zajistit

verbal expression (make preparations) (dohodnout)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They arranged for a babysitter to take care of the children.
Zařídili (or: zajistili) si hlídání dětí.

verbal expression (UK, vulgar, slang (willing to make effort)

The story's quite good so far, but I don't think I can be arsed to read the whole thing.

požádat

verbal expression (request that [sb] do [sth])

My sister asked me to pass the salt.
Sestra mě požádala, abych jí podal sůl.

souhlasit s

verbal expression (consent, agree to do [sth])

She said that she had never assented to marry the man.

přidělit

verbal expression (charge with a task) (někomu práci)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They assigned Cheri to bake cookies for the luncheon.
Cheri přidělili, aby upekla sušenky k obědu.

zkusit, pokusit se

transitive verb (try)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I will attempt to talk to him on Monday.
Zkusím si s ním promluvit v pondělí.

povolit, schválit

verbal expression (permit officially to do) (dát povolení)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Marla authorized her assistant to file the papers with the city.

pánská jízda

noun (party for a husband-to-be) (loučení se svobodou)

Bachelor parties tend to be wild and crazy. // We're going to a nightclub for Simon's stag do.

otravovat, obtěžovat

verbal expression (pester to do [sth])

My children badgered me into taking them to the playground.
Děti mě otravovaly, abych je vzala na hřiště.

moct, moci

verbal expression (have permission to)

If you do not have your passport, you will not be allowed to enter the country. Once they had finished their exams, the students were allowed to leave.

být veden k

verbal expression (be prompted) (čemu)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
We were led to believe that the chemical was not dangerous, but it turned out to be highly toxic.

být nachystaný k

verbal expression (be ready to: do [sth])

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
We were all set to leave, but Ann made us wait while she looked for her cell phone.

mít

verbal expression (be supposed to do [sth]) (za úkol, povinnost apod.)

Students, you're to arrive at 8:00 so that we can take a group photo.
Studenti, máte dorazit v 8:00, abychom se mohli vyfotit.

být ochotný

transitive verb (agree freely to) (něco udělat)

I'm willing to finish the report myself, but you'll have to give me more time.
Jsem ochotná tu zprávu dodělat sama, ale musíš mi dát víc času.

pokynout

verbal expression (call, summon to do)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The king beckoned his servant to bring him a drink.
Král pokynul služce, aby mu podala pití.

žadonit

verbal expression (plead with [sb] to do [sth])

She begged her parents to buy her the toy.
Žadonila rodiče, aby jí tu hračku koupili.

začít

(start: to do)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The water began to boil in the pan.
Voda v pánvi začala vřít.

je nezbytné, aby

verbal expression (be right or necessary)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It behooves me to acknowledge the debt I owe to my precedessor in this role.

úpěnlivě prosit

verbal expression (literary (beg with [sb] to do)

The thief beseeched the king to spare him execution.

podat nabídku

(offer services) (do soutěže, výběrového řízení apod.)

Three construction companies are bidding for the prestigious contract.
Do soutěže podaly nabídku tři stavařské firmy.

nařídit, nakázat, rozkázat

transitive verb (formal, dated (direct, command)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When your mother bids you tidy your room, do so.

svolný k

adjective (informal (willing to make effort)

I'm trying to decide whether I can be bothered to get up today.
Snažím se rozhodnout, jestli jsem dnes ochotný vstávat.

-

adjective (figurative (more than likely to do [sth])

You left your wallet on the table; someone was bound to steal it.

preposition (informal (likely or certain to)

That boy is so reckless, he's bound to end up in jail. The vase that was balanced on the edge of the table fell off, which was bound to happen.

přesvědčit

verbal expression (persuade [sb])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Her speech brought us to accept her point of view.

Jasně!, Samozřejmě!

interjection (informal (certainly)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
“Could you move those chairs and tables for me, please?” - “Can do!”

vydržet

verbal expression (be able to tolerate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If you can stand to wait another 10 minutes, I'll walk you home. I can't stand seeing you so unhappy.

nemoci si pomoci, ale

verbal expression (find unavoidable)

I cannot help but notice the enormous coffee stain on the front of your white blouse.

mít chuť

verbal expression (be inclined)

I don't really care to play golf today.
Dnes fakt nemám chuť jít hrát golf.

dávající si pozor na

adjective (making sure to do [sth])

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
He is careful about locking the doors before he goes out.
Než jde ven, dává si pozor na to, jestli zamkl dveře.

způsobit

transitive verb (prompt)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The cat ran out into the road, causing Ellen to swerve and crash the car.
Na cestu vběhla kočka a způsobila, že Ellen strhla volant a nabourala.

varovat

(warn)

The teacher cautioned her students not to talk to strangers.
Učitelka upozorňovala žáky, aby nemluvili s cizími lidmi.

jistý

expression (bound, sure to do)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Lisa is certain to pass her exams. She's been studying so hard.
Lisa si je jistá, že zkoušku udělá.

certifikovaný, akreditovaný

expression (person: qualified) (mající potřebnou kvalifikaci)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Maddy is certified to teach English.

požádat

transitive verb (demand)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I challenge you to tell the truth!
Žádám (or: vyzývám) tě, abys mi řekl pravdu.

nařídit, přikázat

verbal expression (order)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I charge you to look after the house properly while I am away.

tvrdit, prohlašovat

verbal expression (achievement: assert)

This paint brand claims to cover a larger area than that rival brand.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Firmy obvykle prohlašují, že jejich produkt je lepší než konkurenční.

trénovat

verbal expression (sports: teach [sb]) (ve sportu)

Bill coached the boys to pass the ball better.
Bill trénoval chlapce, aby lépe nahrávali.

asistovat

verbal expression (teach, assist)

The father coached the mother to breathe as she delivered the baby.
Otec asistoval matce, aby při porodu lépe dýchala.

přesvědčit

verbal expression (persuade, entice to do)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They coaxed me to join them for the weekend.
Přemluvili mě, abych se k nim o víkendu přidal.

spojit se

verbal expression (unite to have an effect)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Poverty and physical disability combined to make life challenging for Wendy.

verbal expression (return in order to do [sth])

Ava left home at 18, but came back ten years later to care for her mother.

dát rozkaz, vydat rozkaz

verbal expression (order to do)

The general commanded the troops to attack.
Generál vydal vojákům rozkaz k útoku.

určený k

adjective (obliged) (závazně)

Rita was committed to speak at the conference that morning.
Rita byla určena jako řečník na konferenci v ten samý den.

působit

transitive verb (brainwash, affect behaviour)

Politicians are conditioning the people to accept the policy.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Prostředí, ve kterém žijeme, nás formuje.

souhlasit s

verbal expression (agree to do [sth])

Ross consented to take a lie detector test.
Ross souhlasil s detektorem lži.

spiknout se

verbal expression (figurative (events: coincide) (o čase)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Events have conspired to keep us apart these past few months.
Vše se proti nám spiklo, abychom se nemohli v příštích měsících vidět.

omezovat

verbal expression (force, restrict [sb])

I would love to work abroad, but my family responsibilities constrain me to stay in this country.
Rád bych pracoval v zahraničí, ale situace v rodině mě nutí zůstat v této zemi.

nucený

adjective (forced to do [sth]) (něco udělat)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Ann felt constrained to come to the party even though she didn't want to.

spokojený s

adjective (satisfied)

She was content to hear about his promotion.
Byla spokojená s jeho povýšením.

zařídit

verbal expression (find a way, arrange to do [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They somehow contrived to arrive hours earlier than we did.
Zvládli přijet o několik hodin dříve než my.

přesvědčit

transitive verb (influence to act)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
A letter from his mother convinced him to come home after years abroad.

zavázat se k

transitive verb (formal (promise: in a contract) (ve smlouvě)

The Employer covenants to pay the Contractor the stipulated sum.
Zaměstnavatel se zavazuje k zaplacení stanovené částky dodavateli.

podnět k

noun (signal, prompt to action)

When the hostess yawns, that is the cue for her guests to leave.
Když hostitel zívne, je to pro hosty podnět (or: signál) k odchodu.

obvyklý, běžný

expression (normal procedure)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It is customary to tip 10-15% of the bill at restaurants.
V restauracích je běžné dávat 10–15% spropitné.

odvážit se, troufnout si

verbal expression (be brave enough) (udělat něco nebezpečného)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Not one of them dared to ride on the ghost train.
Ani jeden z nich se neodvážil (or: si netroufl) nastoupit do vlaku duchů.

mít odvahu

verbal expression (be bold enough) (nebát se)

If you dare to dream, anything is possible.
Pokud máš odvahu, je možné všechno.

odvážit se, opovážit se

verbal expression (be impudent enough) (udělat něco nestydatého)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I wouldn't dare to enter his office without knocking.
Neodvážil bych se vstoupit do jeho kanceláře bez zaťukání.

vyzvat k

verbal expression (challenge)

I dared him to repeat the insult to my face.
Vyzval jsem ho, aby mi to řekl do obličeje.

rozhodnout se

(resolve) (něco udělat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Lucy decided to do something about her messy hair.
Lucy se rozhodla, že něco provede se svými rozcuchanými vlasy.

odmítat

verbal expression (refuse to do)

I don't know why John has still got a job when he declines to do any work!
Nechápu, jak může mít John pořád práci, když tam odmítá cokoli dělat.

vyzvat k

transitive verb (challenge)

I defy you to tell the difference between these two products.

uráčit se

verbal expression (condescend to do [sth]) (pejorativní výraz)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

pověřit

transitive verb (person: appoint) (někoho něčím)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The Swedish government delegated a minister to represent them at the event in London.

požadovat

verbal expression (insist on doing [sth])

I demand to see the manager!
Požaduji mluvit s manažerem.

spoléhat se na

verbal expression (rely on [sb] doing [sth])

I depend on Barbara to drive me to the hospital each week.

žádoucí

adjective (course of action: recommended) (jednání)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It might be desirable to clear up this mess before you make any more.
Bylo by vhodné, aby sis uklidil ten nepořádek, než uděláš další.

zoufale potřebující

adjective (person: urgently wishing to do [sth])

Gerald is desperate to find a job.
Gerald zoufale potřebuje najít práci.

předurčený k

adjective (certain to do)

This talented young man is destined to make a name for himself in the music business.

rozhodnout se

verbal expression (resolve to do)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It was then that Julia determined to swim the English Channel.
Právě tehdy se Julia rozhodla přepravat Lamanšský průliv.

odhodlaný k

adjective (firmly resolved to)

Robert is determined to finish his work by Friday.
Robert je odhodlaný k dokončení práce do pátka.

zmobilizovat všechny síly

(figurative (summon strength)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The runner had to dig deep to maintain his lead.

poslat

verbal expression (command) (něco udělat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The man directed his children to clean the house.
Muž poslal děti domů uklidit.

instruovaný

verbal expression (be instructed) (po obdržení pokynů)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I was directed to fill out the form.

poslat, odeslat

verbal expression (employee: send to do)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Rose dispatched her assistant to deal with the delivery.
Rose poslala asistenta, aby vyřídil doručení.

donutit

verbal expression (make inclined)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Elizabeth was normally a peaceful person, but the nonsense she heard at the meeting disposed her to argue.
Elizabeth je normálně pokojný člověk, ale nesmysly, které zazněly na poradě, ji donutily k hádce.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu did v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova did

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.