Co znamená went v Angličtina?

Jaký je význam slova went v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat went v Angličtina.

Slovo went v Angličtina znamená jít, jet, jet, jít, sahat, proběhnout, vést, -, -, -, připravený, hotový, do toho, energie, síla, pokus, řada, pohnout se, fungovat, pracovat, jít, ubíhat, bývat, prodat se, projít, odskočit si, udělat, platit, říkat se, odejít, povolit, uvolnit se, přestat fungovat, jít, přejít, vejít se, vyhrát, uchýlit se, jít za, stěhovat se, postarat se o, jít přes, usilovat o, zaútočit na, být po, být proti, jít proti, jít do toho, konat se, probíhat, souhlasit, souhlasit s, souhlasit s, točit se, otáčet se, kolovat, šířit se, chodit, šířit se, stavit se, vrhnout se na, vrhnout se na, vrátit se, vrátit se do, vrátit se k, vrátit se k, přetočit zpět, sahat do, datovat se, jít zpátky, stagnovat, přesáhnout, překonat, jít za, jet za, ubíhat, běžet, procházet, procházet, zbláznit se, začít šílet, šílet, sestoupit, sejít ze, snížit se, udělat pusou, padnout s, ulehnout s, chovat se nepříčetně, jet na kole, jet na motorce, pozorovat ptáky, plavit se, hrát bowling, chodit sem a tam, vypadávat, být pomíjivý, lovit kraby, Lehce nabyl, lehce pozbyl., rybařit, lovit žáby, energie, zkusit to, vyzkoušet to, jet do zahraničí, povolení, jít, pustit se do, dát do toho všechno, udělat vše pro to, aby, nepovést se, přijít vhod, jít a, rozčílit se, obepnout, objet, sejít z cesty, ztratit se, zuřivě se vrhnout na, zuřivě se vrhnout na, odejít, Odejdi!, Zmiz!, odjet, vrátit se k, nedodržet slib, vzít zpátky, zkazit se, začít zlobit, plešatět, zbankrotovat, jít první, předcházet, oslepnout, zkrachovat, jít podle, jet, být známý pod jménem, odejít, jít na kutě, jít do hajan, jet tábořit, být přijat dobře, mít ohlas, dolů, zhoršovat se. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova went

jít

intransitive verb (leave, depart) (pryč)

You'd better go. It's getting late.
Už bys měl jít, je pozdě.

jet

(proceed to, head for) (dopravním prostředkem)

I'm going to London this summer. // Anne went to Italy for her holiday last year. // Robert goes to the market every Saturday morning.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Jdu do kina, jdeš se mnou?

jet, jít

intransitive verb (move along, advance)

The train was going at top speed. Electricity goes along wires.
Vlak jel nejvyšší rychlostí.

sahat

intransitive verb (extend)

Our property goes all the way down to the river.
Naše pozemky sahají až k řece.

proběhnout

intransitive verb (with adverb: turn out, pass)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The wedding went very well, thank you.
Svatba proběhla velmi dobře, děkuji.

vést

intransitive verb (lead to) (někam)

These stairs go to the attic.
Tyto schody vedou do podkroví.

-

intransitive verb (with adjective: become)

I think I'm going crazy.
Myslím, že se zblázním.

-

intransitive verb (with adjective: act in a given way)

They went crazy when they heard the news.
Málem se zbláznili, když to slyšeli.

-

auxiliary verb (future)

Jake is going to clean the bathroom later.
Jake vyčistí koupelnu později.

připravený, hotový

adjective (informal (ready)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
All systems are go.

do toho

interjection (cheering on a team, participant) (při fandění)

The fans were shouting "Go Steelers!"

energie, síla

noun (colloquial (energy)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
She's sure got a lot of go.

pokus

noun (informal (try)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Can I have a go?

řada

noun (informal (turn) (být na řadě)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
It's your go. Here are the dice.

pohnout se

verbal expression (make a move to do) (za nějakým účelem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Jake went to brush a stray hair from Leah's cheek, but at that moment she turned away.
Jake se pohnul, aby jí odhrnul pramínek vlasů z očí, ale v ten moment se od něj odvrátila.

fungovat, pracovat, jít

intransitive verb (function, perform)

This fan won't go.

ubíhat

intransitive verb (time: pass) (čas)

Weekends go really fast.
Víkendy ubíhají opravdu rychle.

bývat

intransitive verb (tend to be)

As exams go, that wasn't too bad.

prodat se

intransitive verb (be sold)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The rare book will go quickly at auction.

projít

intransitive verb (pass, fit, enter)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The couch just won't go through the door.

odskočit si

intransitive verb (informal, euphemism (relieve yourself) (hovorový výraz)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Excuse me. I've got to go. Is there a bathroom near here?

udělat

intransitive verb (perform an action)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Go like this with your hands.

platit

intransitive verb (be valid) (mít platnost)

Whatever Mike says, goes.

říkat se

intransitive verb (informal (say)

Boys will be boys, as the saying goes.

odejít

intransitive verb (euphemism (die) (přeneseně: zemřít)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He went just after midnight, with his wife at his side.

povolit, uvolnit se

intransitive verb (informal (give way, collapse)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
There was so much snow the roof went.

přestat fungovat

intransitive verb (informal (stop working)

The car engine went, so we had to walk home.

jít

(be allotted) (být vyhrazen na výdaj)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
A quarter of their income goes to food.

přejít

(pass to [sb] in a will) (vlastnictví v závěti)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
His house went to the elder son, its contents to the younger.

vejít se

(number: be divisor of) (být dělitelný)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
How many times does six go into eighty-four?

vyhrát

(be awarded to) (ocenění)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
And the Oscar goes to Steve McQueen!

uchýlit se

phrasal verb, intransitive (resort: to [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They went to great effort to get here on time.

jít za

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (consult, ask a favor of) (pro radu, laskavost apod.)

When I need advice, I go to my rabbi.

stěhovat se

phrasal verb, intransitive (move from place to place)

He goes about from place to place, taking casual jobs wherever he can get them.

postarat se o

phrasal verb, transitive, inseparable (approach, tackle: a task)

Isn't it time you went about fixing the broken table? // How am I to go about painting the ceiling when I have no ladder?
Není už na čase, aby ses postaral o opravu toho rozbitého stolu?

jít přes

phrasal verb, transitive, inseparable (cross, traverse)

We sometimes go across the road for a drink at the pub.
Občas jdeme na skleničku do hospody přes ulici.

usilovat o

phrasal verb, transitive, inseparable (pursue)

Mark is now going after a Master's degree in science.
Marek usiluje o magisterský titul.

zaútočit na

phrasal verb, transitive, inseparable (informal, figurative (attack verbally) (slovně)

He really decided to go after him when he saw him flirting with his wife.

být po

phrasal verb, transitive, inseparable (be next, follow)

In the alphabet, the letter B goes after the letter A.

být proti

phrasal verb, transitive, inseparable (not comply with)

If you go against his wishes, he will make things difficult for you.
Jestli mu budeš odporovat, bude ti dělat problémy.

jít proti

phrasal verb, transitive, inseparable (be in opposition to)

To go against the mob takes courage.
Jít proti všem chce odvahu.

jít do toho

phrasal verb, intransitive (do [sth] as planned) (hovorový výraz)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I can't come with you this weekend after all, but don't let that stop you; you go ahead.

konat se

phrasal verb, intransitive (take place as scheduled) (podle původního plánu)

The meeting will go ahead.

probíhat

phrasal verb, intransitive (move, advance)

Until yesterday, things had been going along quite nicely. We were going along at about 30 mph.

souhlasit

phrasal verb, intransitive (informal, figurative (consent, comply)

Jeff wanted Rita to help him prank Martin, but she refused to go along.

souhlasit s

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (permit, consent to)

I usually just go along with what she says to avoid any arguments.

souhlasit s

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (support, agree with) (někým)

Rachel is happy to go along with Harry's suggestion.

točit se, otáčet se

phrasal verb, intransitive (rotate, revolve)

The baby watched the top go round and laughed. Each of the beautifully painted horses became visible as the carousel went round.

kolovat

phrasal verb, intransitive (be shared by all) (sdílet ve skupině lidí)

Do you think there'll be enough loaves and fishes to go around?

šířit se

phrasal verb, intransitive (illness: be transmitted) (nemoc)

There's a nasty strain of flu going around.

chodit

phrasal verb, intransitive (be in a state habitually) (obecně)

He goes around looking filthy. She goes about as if she owns the place.
Chodí ve špinavém oblečení.

šířit se

phrasal verb, intransitive (figurative, informal (circulate, spread) (zpráva, zvěst)

There's a rumour going round that you're cheating on Tim.

stavit se

phrasal verb, intransitive (informal (pay a visit to [sb]) (na návštěvu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'll go round to your place when I'm done.

vrhnout se na

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (do energetically) (s energií)

Chris was hungrily going at his food.

vrhnout se na

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (attack: [sb]) (útok)

One of the men went at Ed with a knife.

vrátit se

phrasal verb, intransitive (return)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Frank left his wallet at home and had to go back to get it.

vrátit se do

(return to: a place) (na nějaké místo)

I'd like to go back to Paris one day.

vrátit se k

(return: to partner) (k partnerovi)

Gina has decided to go back to her husband and try to make their relationship work.

vrátit se k

(revert) (ke starým zvykům)

Ted seems to have gone back to his bad habits of drinking and gambling.

přetočit zpět

phrasal verb, intransitive (clock: move back an hour) (při změně času)

In the UK, the clocks go back by one hour at the end of British Summer Time.

sahat do

phrasal verb, intransitive (be in the past) (minulosti)

My grandmother's memories go back a long way.

datovat se

(be in the past) (do minulosti)

That song goes back to the Second World War.

jít zpátky

phrasal verb, intransitive (move in reverse)

The brakes failed on a hill and the car started going backwards.

stagnovat

phrasal verb, intransitive (figurative, informal (make no progress)

Gary feels that his career is going backwards.

přesáhnout, překonat

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (exceed)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
To succeed, you must go beyond what the customer expects.

jít za, jet za

phrasal verb, transitive, inseparable (travel further than)

She went beyond the border.

ubíhat, běžet

phrasal verb, intransitive (figurative (time: pass) (čas)

I can't believe the holiday is already over. Time went by too quickly!

procházet

phrasal verb, intransitive (move past)

The crowd watched as the parade went by.

procházet

phrasal verb, transitive, inseparable (move past)

The funeral procession went by the town hall.

zbláznit se

phrasal verb, intransitive (slang (lose sanity)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I think I'm going crazy: this morning I found my running shoes in the refrigerator.

začít šílet

phrasal verb, intransitive (slang (show great enthusiasm) (přeneseně)

They scored a winning goal at the last possible moment and the fans went crazy.
Vítězný gól padl v poslední vteřině a fanoušci začali šílet.

šílet

phrasal verb, intransitive (slang (do [sth] with abandon) (přen.: dělat něco s nadšením)

sestoupit

phrasal verb, intransitive (descend)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Keep going down until you reach the foot of the mountain.

sejít ze

phrasal verb, transitive, inseparable (stairs, hill: descend) (schodů apod.)

If you go down these stairs, you'll find yourself in the basement.

snížit se

phrasal verb, intransitive (figurative (prices: decrease) (o cenách)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The prices have gone down at this store.

udělat pusou

phrasal verb, intransitive (slang (give oral sex) (hovor.: poskytnout orální sex)

She won't have sex with him but she does let him go down.

padnout s

phrasal verb, transitive, inseparable (be defeated with [sb/sth])

If our company goes down, our subsidiaries will go down with us.
Jestli padne naše firma, padnou s námi i naše dceřiné společnosti.

ulehnout s

phrasal verb, transitive, inseparable (become ill) (přeneseně)

Roger went down with flu.

chovat se nepříčetně

verbal expression (act in a deranged way)

My mother went berserk when she found out about my bad grades.

jet na kole

intransitive verb (informal (ride a bicycle)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
We are going to bike to the store.
Do krámu pojedeme na kole.

jet na motorce

intransitive verb (informal (ride a motorcycle)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Last weekend I went biking on my brother's 500cc motorcycle.
Minulý víkend jsem jel na motorce svého bratra, který má pětistovku.

pozorovat ptáky

intransitive verb (watch birds)

Every summer, Allison goes birding in Canada.

plavit se

intransitive verb (travel by boat) (na člunu)

Sam likes to boat off the cape during his summer vacations.

hrát bowling

intransitive verb (play tenpins, skittles)

We like to bowl on Wednesday nights.
Ve středu rádi hrajeme bowling.

chodit sem a tam

verbal expression (walk to and fro)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
During recess the students are allowed to come and go as they please.

vypadávat

verbal expression (be intermittent)

The wireless reception is unreliable here, my connection keeps coming and going.

být pomíjivý

verbal expression (be fleeting)

As the Great Depression taught us, financial security can come and go.

lovit kraby

intransitive verb (catch crabs)

We went crabbing and caught two small crabs.
Šli jsme lovit kraby a chytli jsme dva malé.

Lehce nabyl, lehce pozbyl.

expression (informal ([sth] is gained and lost quickly)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

rybařit

intransitive verb (go angling)

On Sundays I go down to the river and fish.
O nedělích chodívám rybařit.

lovit žáby

intransitive verb (hunt frogs)

The little boys loved to go frogging down by the creek.

energie

noun (slang (energy, motivation)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Alan has plenty of get up and go, and is always busy with some new project.

zkusit to, vyzkoušet to

expression (try)

Although Brian had never gone kayaking before, he suddenly decided to give it a go.

jet do zahraničí

(travel outside country)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Stavros is planning to go abroad for the first time in his life.

povolení

noun (informal (authorization)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)

jít

verbal expression (informal (do [sth] with permission) (přeneseně: pobídnutí)

Yes, of course you can have a snack; go ahead and help yourself to whatever you want.
Jasně, že si můžeš dát svačinu. Bež a najdi si cokoli chceš.

pustit se do

verbal expression (informal (do [sth] without permission)

Sarah's parents said she couldn't go to the party, but she went ahead and did it anyway. I didn't have time to ask my boss if she wanted me to deal with the problem; I just went ahead and did it.

dát do toho všechno

verbal expression (slang (make a full effort)

If you want to win the contest, you'll have to go all out.

udělat vše pro to, aby

verbal expression (slang (make a full effort)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
George went all out to impress his girlfriend.
George udělal vše pro to, aby udělal dojem na svou přítelkyni.

nepovést se

(go wrong)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Something's gone amiss with my university application.

přijít vhod

verbal expression (UK, informal (be welcome)

A cup of tea wouldn't go amiss. A bit of tact wouldn't go amiss if you don't want to cause offence.

jít a

verbal expression (informal (do [sth] foolish) (udělat nějakou hloupost)

My stupid brother went and broke his leg the day before the race!
Můj idiotský bratr šel a zlomil si nohu den před závodem!

rozčílit se

verbal expression (US, slang, abbreviation (get very angry)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

obepnout

(encircle, surround)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I had grown so fat that none of my belts would go around my waist.

objet

(change path to avoid hitting [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The radio advised of heavy traffic downtown, so we went around the city instead.

sejít z cesty

(figurative (person: deviate from what is right) (přeneseně: o někom)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Marcia became a counselor in order to help teenagers who go astray.

ztratit se

(figurative, informal (item: become missing)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Have you seen my hat? It's gone astray again.

zuřivě se vrhnout na

verbal expression (do energetically) (s energií)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The two lions were going at the carcass fiercely.

zuřivě se vrhnout na

verbal expression (attack) (útok)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The boxers were going at each other fiercely.

odejít

(leave)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Margo told her son to stop disturbing her and go away.

Odejdi!, Zmiz!

interjection (leave!)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
I'm trying to do some work - go away!

odjet

(take a trip) (na výlet apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Oliver is planning to go away this weekend.

vrátit se k

verbal expression (revert to doing [sth])

Sheila went back to using drugs.
Sheila se vrátila k prodávání drog.

nedodržet slib

verbal expression (break your word)

I can't believe that you, my own brother, would go back on your promise to loan me the money.

vzít zpátky

verbal expression (not keep a promise) (slib)

Janice went back on her word to help me with the cooking.

zkazit se

verbal expression (informal (food: become rotten) (o jídle)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The fridge broke down and the food in it went bad.

začít zlobit

verbal expression (slang (person: start behaving immorally) (o někom)

She used to be a good girl but she went bad when she met that awful boy.
Byla to hodná holka, ale pak začala zlobit, když potkala toho hrozného kluka.

plešatět

(lose your hair)

The idea of going grey doesn't bother me, but I'd hate to go bald.

zbankrotovat

(be insolvent)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The company is deep in debt and is likely to go bankrupt soon.

jít první

(precede)

The travel guides go before the tourist group.

předcházet

(exist or happen previously) (něco něčemu)

This discovery eclipses everything that has gone before.

oslepnout

intransitive verb (lose one's sight)

The patient went blind after she suffered a stroke.

zkrachovat

(informal (company: be bankrupt)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She lost her job when the company went bust.

jít podle

(informal (use as guide) (průvodce, mapy apod.)

Going by the map, the hotel should be on the corner of the next street on the right.

jet

(use for transport) (jakým dopravním prostředkem)

Steve went by train to Oxford.

být známý pod jménem

(be known as)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The criminal goes by the nickname of 'The Black Cat'.

odejít

verbal expression (informal (infantile language: leave)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Come on, sweetheart, we've got to to go bye-bye.

jít na kutě, jít do hajan

verbal expression (informal (infantile language: go to sleep) (neformální)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Say goodnight to Daddy, it's time to go bye-bye.

jet tábořit

verbal expression (stay outdoors in a tent)

The weather is going to be fine so let's go camping this weekend.
Má být pěkně, tak co kdybychom jeli o víkendu tábořit.

být přijat dobře

verbal expression (informal, figurative (news: be welcome)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
News of an increase in profits went down well with investors in the company.

mít ohlas

verbal expression (informal, figurative (performance: be enjoyed)

The band were very good and they went down well with the fans.

dolů

(travel down a slope)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
A ball released on a slope will go downhill.
Míč se bude z kopce kutálet dolů.

zhoršovat se

(figurative (deteriorate)

The company went downhill after it lost its best contract.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu went v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova went

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.