Τι σημαίνει το until στο Αγγλικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης until στο Αγγλικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του until στο Αγγλικά.

Η λέξη until στο Αγγλικά σημαίνει μέχρι, ως, έως, μέχρι, μέχρι, μέχρι, ως, έως, μόνο αφού, μονάχα αφού, μόνο όταν, μονάχα όταν, για πάντα, μέχρι τέλους, μέχρι αργά τη νύχτα, μέχρι αργά, εις το επανιδείν, μέχρι τώρα, ως τώρα, μέχρι στιγμής, μέχρι προσφάτως, μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι τότε, ως τότε, μέχρι εκείνη την στιγμή, μέχρι τότε, ως τότε, μέχρι εκείνη την στιγμή, μέχρι σήμερα, εις το επανιδείν, μέχρι να τα ξαναπούμε, μέχρι τότε. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε τις λεπτομέρειες παρακάτω.

Ακούστε την προφορά

Σημασία της λέξης until

μέχρι, ως, έως

preposition (with a noun: up to a point in time)

(πρόθεση: Συνδυάζεται με επίρρημα ή ουσιαστικό και φανερώνει τρόπο, χρόνο, τόπο κλπ, π.χ. έρχομαι από το σχολείο, πηγαίνω προς το σπίτι κλπ.)
Stephen was at the bar until closing. They waited until the party to announce the big news.
Ο Στίβεν ήταν στο μπαρ μέχρι που έκλεισε. Περίμεναν μέχρι το πάρτι για να ανακοινώσουν τα σπουδαία νέα.

μέχρι

conjunction (with clause: up to a point in time)

(πρόθεση: Συνδυάζεται με επίρρημα ή ουσιαστικό και φανερώνει τρόπο, χρόνο, τόπο κλπ, π.χ. έρχομαι από το σχολείο, πηγαίνω προς το σπίτι κλπ.)
Ali lived with his aunt and uncle until he was eighteen.
Ο Αλί έμενε με τη θεία και τον θείο του να γίνει δεκαοχτώ.

μέχρι

conjunction (with a clause: before a point in time)

(πρόθεση: Συνδυάζεται με επίρρημα ή ουσιαστικό και φανερώνει τρόπο, χρόνο, τόπο κλπ, π.χ. έρχομαι από το σχολείο, πηγαίνω προς το σπίτι κλπ.)
Lauren waited until Dan had finished before she spoke. You can't drive until you are sixteen in the U.S.
Η Λόρεν περίμενε μέχρι να ολοκληρώσει ο Νταν πριν μιλήσει.

μέχρι, ως, έως

preposition (with a noun: as far as a place)

(πρόθεση: Συνδυάζεται με επίρρημα ή ουσιαστικό και φανερώνει τρόπο, χρόνο, τόπο κλπ, π.χ. έρχομαι από το σχολείο, πηγαίνω προς το σπίτι κλπ.)
You need to stay on the Tube until Kings Cross, then change to a different line.
Πρέπει να μείνεις στον συρμό μέχρι να φτάσεις στον σταθμό Κινγκς Κρος και μετά άλλαξε άλλη γραμμή.

μόνο αφού, μονάχα αφού, μόνο όταν, μονάχα όταν

conjunction (only when, only after) (εμφατικός τύπος)

(περίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.)
Not until your homework and your chores are finished may you watch TV.
Δεν μπορείς να δεις τηλεόραση μέχρι να τελειώσεις τα μαθήματα και τις δουλειές σου.

για πάντα

adverb (figurative (forever, eternity) (μεταφορικά)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
Give her a ring to see if she's on her way, otherwise we could be here till kingdom come.

μέχρι τέλους

expression (until the difficult end of [sth])

(φράση ως επίρρημα ή επιρρηματικός προσδιορισμός: Σύνολο λέξεων που περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. διηγούμαι εν τάχει, περιγράφω με λίγα λόγιακλπ.)
They vowed to fight to the bitter end.

μέχρι αργά τη νύχτα, μέχρι αργά

adverb (until late at night)

(φράση ως επίρρημα ή επιρρηματικός προσδιορισμός: Σύνολο λέξεων που περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. διηγούμαι εν τάχει, περιγράφω με λίγα λόγιακλπ.)

εις το επανιδείν

adverb (goodbye)

(επιφώνημα: Φανερώνει έντονο συναίσθημα όπως π.χ. έκπληξη, ενθουσιασμό, απογοήτευση, πόνο κλπ.)

μέχρι τώρα, ως τώρα, μέχρι στιγμής

adverb (up to the present moment)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
I'd never considered that perspective until now.

μέχρι προσφάτως

adverb (up to a short while ago)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
I worked as a teacher until recently, when I opened my own business.

μέχρι την τελευταία στιγμή

adverb (to the final possible moment)

(φράση ως επίρρημα ή επιρρηματικός προσδιορισμός: Σύνολο λέξεων που περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. διηγούμαι εν τάχει, περιγράφω με λίγα λόγιακλπ.)
Don't wait until the last minute to buy your Christmas presents.

μέχρι τότε, ως τότε, μέχρι εκείνη την στιγμή

adverb (up to that point in the past)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
He got married when he was 40. Until then he always lived alone.
Παντρεύτηκε όταν ήταν 40 ετών. Μέχρι τότε έμενε πάντα μόνος του.

μέχρι τότε, ως τότε, μέχρι εκείνη την στιγμή

adverb (before a specified point in the future)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
He's going to start school in the fall. Until then he'll live at home.
Θα αρχίσει να φοιτά στο πανεπιστήμιο το φθινόπωρο. Μέχρι τότε θα μένει σπίτι του.

μέχρι σήμερα

adverb (prior to this day)

(φράση ως επίρρημα ή επιρρηματικός προσδιορισμός: Σύνολο λέξεων που περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. διηγούμαι εν τάχει, περιγράφω με λίγα λόγιακλπ.)

εις το επανιδείν

interjection (goodbye for now)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

μέχρι να τα ξαναπούμε

expression (for now, until our next meeting)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
Please take care of my sister until we meet again.

μέχρι τότε

preposition (in the time before)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
Up until today this has never been a problem.

Ας μάθουμε Αγγλικά

Λοιπόν τώρα που γνωρίζετε περισσότερα σχετικά με την έννοια του until στο Αγγλικά, μπορείτε να μάθετε πώς να τα χρησιμοποιείτε μέσω επιλεγμένων παραδειγμάτων και πώς να διαβάστε τις. Και θυμηθείτε να μάθετε τις σχετικές λέξεις που προτείνουμε. Ο ιστότοπός μας ενημερώνεται συνεχώς με νέες λέξεις και νέα παραδείγματα, ώστε να μπορείτε να αναζητήσετε τη σημασία άλλων λέξεων που δεν γνωρίζετε στο Αγγλικά.

Σχετικές λέξεις του until

Γνωρίζετε για το Αγγλικά

Τα αγγλικά προέρχονται από γερμανικές φυλές που μετανάστευσαν στην Αγγλία και έχουν εξελιχθεί σε μια περίοδο άνω των 1.400 ετών. Τα αγγλικά είναι η τρίτη πιο ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο, μετά τα κινέζικα και τα ισπανικά. Είναι η πιο μαθημένη δεύτερη γλώσσα και η επίσημη γλώσσα σχεδόν 60 κυρίαρχων χωρών. Αυτή η γλώσσα έχει μεγαλύτερο αριθμό ομιλητών ως δεύτερη και ξένη γλώσσα από τους μητρικούς ομιλητές. Τα αγγλικά είναι επίσης η επίσημη γλώσσα των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών άλλων διεθνών και περιφερειακούς οργανισμούς. Σήμερα, οι αγγλόφωνοι σε όλο τον κόσμο μπορούν να επικοινωνούν με σχετική ευκολία.